காசாகாத காசோலை கட்டணங்கள் என்ன

Last Updated at: March 16, 2020
261
non-cash check fees

ஒரு காசோலை காசில்லாமல் திரும்ப வரும்போது வங்கிகள் கூடுதலாக பணியாற்றியதற்காக காசோலை வழங்குபவர் மற்றும் பணம் செலுத்துபவர் இருவருக்கும் அபராதம் விதிக்கப்படும். 

காசோலை வழங்குபவரின் வங்கி அக்காசோலை வங்கிக்கு வெளியே சென்று காசில்லாமல் திரும்ப வந்ததற்கு அபராதம் வசூலிக்கிறது.

Below you’ll find the list of essential and start-up friendly services like how to apply for a food license, time taken for trademark registration and procedure for Udyog Aadhaar registration.

 

காசோலை செலுத்தப்பட்ட வங்கியில் காசோலை யாருக்கு ஆதரவாக இருக்கிறதோ அவரிடம் காசோலையை பணமாக்க முடியவில்லை என்று அபராதம் வசூலிக்கிறது. காசோலை பணமில்லாமல் திரும்ப வந்ததற்கான அபராதம் அதிகபட்ச்சத்தில் சுமார் ரூ. 300ம் அதேசமயம் உள்நோக்கிய காசோலைக்கு ரூ. 100ம் விதிக்கப்படுகிறது.  வங்கியின் சேவை கட்டணங்கள் பட்டியலிலிருந்து சரியான கட்டணங்களை நீங்கள் கண்டறியலாம்.s

பிரீமியம் கணக்குகளில் கட்டணங்கள் அதிகமாக இருக்கலாம்.  சில வங்கிகளில் ஒரு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையை தாண்டினால் அதிக அபராதம் வசூலிக்கப்படுகிறது. 

இலவச ஆலோசனையை பெறுங்கள்

கணக்கில் போதுமான நிதி இல்லாததற்கான கட்டணங்கள் மின்னணு நிதி பரிமாற்றத்தின் மூலமாகவும் செலுத்தப்படும். ஒரு சில வங்கிகள் கணினி அல்லது மின்சாரம் செயலிழப்பு தவிர வேறு தொழில்நுட்ப காரணங்களுக்காக திருப்பி அனுப்பப்பட்டால், அவர்கள் மீது பெறப்படும் காசோலைகளுக்கு ஒரு சிறிய கட்டணம் வசூலிக்கிறார்கள். 

தொழில்நுட்ப காரணங்களால் திருப்பி அனுப்பப்பட்ட காசோலைகளுக்கு மற்றவர்கள் கட்டணம் வசூலிக்கக்கூடாது.

மோசமான காசோலையைப் நீங்கள் பெற்றால், உங்கள் நிலுவைத் தொகையை வசூலிக்க நீங்கள் சட்ட நடவடிக்கைகளை எடுக்கலாம்.  நன்கொடை அல்லது பரிசாக வழங்கப்பட்ட காசோலைகளை எதிர்ப்புத் தெரிவிக்க முடியாது.

சட்ட நடவடிக்கைகளை எடுப்பதற்கு முன், உங்கள் வங்கியின் காசோலை பணமின்றி திரும்ப வந்ததற்கான  குறிப்பாணை கேட்டு வாங்கி காசோலை ஏன் காசாகாமல் திரும்ப வந்தது என்பதை இது உங்களுக்குத் தெரிவிக்கும். காசோலை வழங்கியவரிடம் விஷயங்களை தெளிவுபடுத்தியப்பின் மறுபடியும் வங்கியில் செலுத்துங்கள். 

காசோலையில் உள்ள தேதியிலிருந்து மூன்று மாதங்களுக்குள் உங்கள் வங்கியில் அக்கசாலையை நீங்கள் சமர்ப்பிக்க தவறினால் அது செல்லாது.

0

காசாகாத காசோலை கட்டணங்கள் என்ன

261

ஒரு காசோலை காசில்லாமல் திரும்ப வரும்போது வங்கிகள் கூடுதலாக பணியாற்றியதற்காக காசோலை வழங்குபவர் மற்றும் பணம் செலுத்துபவர் இருவருக்கும் அபராதம் விதிக்கப்படும். 

காசோலை வழங்குபவரின் வங்கி அக்காசோலை வங்கிக்கு வெளியே சென்று காசில்லாமல் திரும்ப வந்ததற்கு அபராதம் வசூலிக்கிறது.

Below you’ll find the list of essential and start-up friendly services like how to apply for a food license, time taken for trademark registration and procedure for Udyog Aadhaar registration.

 

காசோலை செலுத்தப்பட்ட வங்கியில் காசோலை யாருக்கு ஆதரவாக இருக்கிறதோ அவரிடம் காசோலையை பணமாக்க முடியவில்லை என்று அபராதம் வசூலிக்கிறது. காசோலை பணமில்லாமல் திரும்ப வந்ததற்கான அபராதம் அதிகபட்ச்சத்தில் சுமார் ரூ. 300ம் அதேசமயம் உள்நோக்கிய காசோலைக்கு ரூ. 100ம் விதிக்கப்படுகிறது.  வங்கியின் சேவை கட்டணங்கள் பட்டியலிலிருந்து சரியான கட்டணங்களை நீங்கள் கண்டறியலாம்.s

பிரீமியம் கணக்குகளில் கட்டணங்கள் அதிகமாக இருக்கலாம்.  சில வங்கிகளில் ஒரு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையை தாண்டினால் அதிக அபராதம் வசூலிக்கப்படுகிறது. 

இலவச ஆலோசனையை பெறுங்கள்

கணக்கில் போதுமான நிதி இல்லாததற்கான கட்டணங்கள் மின்னணு நிதி பரிமாற்றத்தின் மூலமாகவும் செலுத்தப்படும். ஒரு சில வங்கிகள் கணினி அல்லது மின்சாரம் செயலிழப்பு தவிர வேறு தொழில்நுட்ப காரணங்களுக்காக திருப்பி அனுப்பப்பட்டால், அவர்கள் மீது பெறப்படும் காசோலைகளுக்கு ஒரு சிறிய கட்டணம் வசூலிக்கிறார்கள். 

தொழில்நுட்ப காரணங்களால் திருப்பி அனுப்பப்பட்ட காசோலைகளுக்கு மற்றவர்கள் கட்டணம் வசூலிக்கக்கூடாது.

மோசமான காசோலையைப் நீங்கள் பெற்றால், உங்கள் நிலுவைத் தொகையை வசூலிக்க நீங்கள் சட்ட நடவடிக்கைகளை எடுக்கலாம்.  நன்கொடை அல்லது பரிசாக வழங்கப்பட்ட காசோலைகளை எதிர்ப்புத் தெரிவிக்க முடியாது.

சட்ட நடவடிக்கைகளை எடுப்பதற்கு முன், உங்கள் வங்கியின் காசோலை பணமின்றி திரும்ப வந்ததற்கான  குறிப்பாணை கேட்டு வாங்கி காசோலை ஏன் காசாகாமல் திரும்ப வந்தது என்பதை இது உங்களுக்குத் தெரிவிக்கும். காசோலை வழங்கியவரிடம் விஷயங்களை தெளிவுபடுத்தியப்பின் மறுபடியும் வங்கியில் செலுத்துங்கள். 

காசோலையில் உள்ள தேதியிலிருந்து மூன்று மாதங்களுக்குள் உங்கள் வங்கியில் அக்கசாலையை நீங்கள் சமர்ப்பிக்க தவறினால் அது செல்லாது.

0

No Record Found
SHARE