இந்தியாவில் சேவை வரி அபராதங்கள்

Last Updated at: Mar 18, 2020
756
இந்தியாவில் சேவை வரி அபராதங்கள்

இந்தியாவில் சேவை வரி அபராதங்கள் பற்றி இக்கட்டூரையில் காண்போம். அபராதம் செலுத்த வேண்டிய 1994 ஆம் ஆண்டின் நிதிச் சட்டத்தின் 76, 77 மற்றும் 78 பிரிவுகளின் கீழ் மத்திய அரசு விதிகளை விதித்துள்ளது:

வருமானத்தை தாக்கல் செய்யத் தவறியது:

ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஏப்ரல் மற்றும் அக்டோபர் 25 ஆம் தேதி வருமானத்தைத் தாக்கல் செய்ய வேண்டிய தேதி.  தாமதம் ஏற்பட்டால் ரூ.2000 செலுத்த வேண்டும்.

Below you’ll find the list of essential and start-up friendly services like how to apply for a food license, time taken for trademark registration and procedure for Udyog Aadhaar registration.

 

தகவல்களை வழங்குவதில் தோல்வி:

மத்திய கலால் அதிகாரி அவ்வப்போது சில தகவல்களைக் கேட்கலாம். அத்தகைய தகவல்களை வழங்கத் தவறினால் ரூ. 200 அல்லது ஒரு நாளைக்கு ரூ. 5000, எது அதிகமாக இருக்கின்றதோ அவை எடுத்துக்கொள்ளப்படும்.

சேவை வரி பற்றி தகவல் அறியுங்கள்

பதிவு செய்யத் தவறியது:

ஒரு சேவை வழங்குநராக, நீங்கள் ஒரு நிதியாண்டில் 9 லட்சம் வரை  வருவாய் பெற்று சேவை வரி கட்டாமல் இருந்தால் , ரூ. 5000 அபராதமாக செலுத்த வேண்டும் .

பதிவுகளைப் பராமரிப்பதில் தோல்வி:

வருமானத்தைத் தாக்கல் ( Income Tax Return) செய்யும்போது தேவையான சல்லான்கள் மற்றும் பிற ஆவணங்களை நீங்கள் வைத்திருக்கத் தவறினால், ரூ. 5000 அபராதமாக செலுத்த வேண்டும்.

மின்னணு முறையில் செலுத்தத் தவறியது:

நீங்கள் ஒரு நிதியாண்டில் ரூ. 1 லட்சம் வரை  வருவாய் பெற்றால் , நீங்கள் சேவை வரி மின்னணு முறையில் செலுத்த வேண்டும். நீங்கள் அவ்வாறு செய்யாவிட்டால், அதற்கு ரூ. 5000 அபராதம் .

உங்களுக்கு அபராதம் விதிக்கப்பட்டாலும், அபராதத்தை ரத்து செய்ய உங்களிடம் போதுமான ஆதாரங்கள் இருப்பதாக நம்பினால், அபராதத்தை மேல்முறையீடு செய்வதன் மூலம் நீங்கள் அவ்வாறு செய்யலாம்.