எல்.எல்.பி(வரையறுக்கப்பட்டப் பொறுப்புக் கூட்டாண்மை) நிறுவனங்களுக்கான சட்டரீதியான இணக்க சரிபார்ப்புப் பட்டியல்

Last Updated at: December 30, 2019
31
எல்.எல்.பி(வரையறுக்கப்பட்டப் பொறுப்புக் கூட்டாண்மை) நிறுவனங்களுக்கான சட்டரீதியான இணக்க சரிபார்ப்புப் பட்டியல்

எந்தவொரு வணிகத்தையும்  உதாரணமாக, எல்.எல்.பி, ஓ.பி.சி, தனியார் வரையறுப்பட்ட நிறுவனம் போன்றவற்றை  நடத்துவது அவ்வளவு எளிதானது அல்ல. பண முதலீடு , நேரம் மற்றும் தீர்மானங்கள் முதலியவை  மிகவும் தேவையானவை. இவற்றில் பதிவு முயற்சிகள், ஜிஎஸ்டி தாக்கல் மற்றும் இன்னும் பல செயல்முறைகள்  உள்ளன, அவை அனைத்தும் உங்கள் தலையைச் சுழற்றச் செய்யலாம். அனைத்து கட்டாய படிவங்களையும் தாக்கல் செய்வது, உங்களுக்கான  வழக்கறிஞரை பரிந்துரைப்பது அல்லது உங்கள் ஆவணங்களை சரிபார்ப்பது போன்ற அனைத்து சட்ட வழிகளிலும் வக்கீல்செர்ச்சில் நாங்கள் உங்களுக்கு உதவுவோம். தேவையான படிவங்களை சரியான நேரத்தில் தாக்கல் செய்யாததற்காக விதிக்கப்படும்  அபராதங்களைத் தவிர்ப்பதற்காக வக்கீல்செர்ச் உங்களுக்கு உதவுகிறது.

எல்.எல்.பி(வரையறுக்கப்பட்டப் பொறுப்புக் கூட்டாண்மை) என்றால் என்ன?

வரையறுக்கப்பட்டப் பொறுப்புக் கூட்டாண்மை  (எல்.எல்.பி) என்பது இந்தியாவில் பெருநிறுவன  விவகார அமைச்சின் (எம்.சி.ஏ) கீழ் பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு தனி சட்ட நிறுவனம் ஆகும். எல்.எல்.பி-யில் பதிவு செய்வதற்கு, குறைந்தது இரண்டு நபர்கள் கூட்டாளர்களாக இருக்க வேண்டும், அதில்  கட்டாயமாக ஒருவர் இந்திய குடிமகனாக குடியுரிமை பெற்றவராக இருக்க வேண்டும். ஒரு எல்.எல்.பியில் உள்ள கூட்டாளர்கள்  சரியான கணக்குகளின் புத்தகத்தை பராமரித்தல், வருமான வரி வருமானத்தை தாக்கல் செய்தல் மற்றும் ஒவ்வொரு நிதியாண்டிலும் பெருநிறுவன  விவகார அமைச்சகத்திடம் (எம்.சி.ஏ) ஆண்டு வருமானத்தை தாக்கல் செய்வதற்கான பொறுப்பு போன்றவற்றை ஏற்க வேண்டும்.

வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்பு கூட்டாண்மையின்  நன்மைகள்:

 • எல் எல் பி யில் ஒரு பங்குதாரர் மற்றொரு பங்குதாரரின் தவறான நடத்தை மற்றும் அலட்சியத்திற்கு  பதிலளிப்பவர் அல்லது பொறுப்பானவர் இல்லை.
 • எல்.எல்.பியின் பங்குதாரர்களுக்கு வணிகத்தை நேரடியாக நிர்வகிக்க உரிமை உண்டு.
 • எல்.எல்.பி ஆனது  உரிமையாளர்களுக்கு வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்புப்  பாதுகாப்பை வழங்குகிறது.
 • கூட்டாளர்களின் எண்ணிக்கை 2 க்கும் குறைவாக இருந்தால், ஒரு  பங்குதாரர் அந்த நிலையை நிரப்பப் புதிய கூட்டாளரை தேர்வு செய்யலாம்.
 • இணைப்பிற்குப் பிறகு, ஒரு எல்.எல்.பி வரம்பற்ற பங்குதாரகளைக்  கொண்டிருக்கலாம்.
 • ஒரு எல்.எல்.பியில் ஒரே ஒரு பங்குதாரர் இருக்கும்பொழுது, எல்.எல்.பி கலைக்கப்படாமலேயே , புதிய கூட்டமைப்பு  ஒன்றை உருவாக்குவதற்கு நேரம் இருக்கும்.
 • இது ஒரு தனி சட்ட நிறுவனம்.
 • எல்.எல்.பிக்களுக்கான  சொத்துக்கள் மற்றும் பொறுப்புகள் அனைத்தும் விளம்பரதாரர்களிடமிருந்து தனித்தனியாக உள்ளன.
 • ஒரு எல்.எல்.பி பங்குதாரர்கள், வங்கிகள் மற்றும் என்.பி.எஃப்.சி(வங்கி  சாராத நிதி நிறுவனம்) நிறுவனங்களிடமிருந்து நிதி திரட்ட முடியும்.

பெருநிறுவன  விவகார அமைச்சகத்துடன் (எம்.சி.ஏ) இந்தியாவில் பதிவுசெய்யப்பட்ட அனைத்து எல்.எல்.பிகளுக்கும் ஒவ்வொரு நிதியாண்டிலும் கணக்குகளின் அறிக்கை மற்றும் ஆண்டு வருமானம் தேவை. எல்.எல்.பி வணிகம் செய்திருந்தாலும் அல்லது லாபத்தை அடைந்தாலும், எல்.எல்.பி வருமானத்தை தாக்கல் செய்வது கட்டாயமாகும். நீங்கள் ஒரு எல்.எல்.பி வைத்திருக்கும்போது மூன்று கட்டாய இணக்கம் உள்ளது.

 1. வருடாந்திர வருவாய் தாக்கல்
 2. கணக்கு புத்தகங்கள்
 3. வருமான வரி வருமானத்தை தாக்கல் செய்தல்
 1. வருடாந்திர வருவாய் தாக்கல்:

எல்.எல்.பியில், ஒரு நபர் ஒவ்வொரு நிதியாண்டிலும்  படிவம் 8 மற்றும் படிவம் 11 ஆகிய இரண்டு வடிவங்கள் வகையான எம்.சி.ஏ ஆண்டு வருமானத்தை தாக்கல் செய்ய வேண்டும்.

படிவம் 8

படிவம் 8 கணக்கு மற்றும் தீர்வின் அறிக்கையைக் கொண்டுள்ளது. நிதியாண்டின் ஆறு மாதங்களின் முடிவில் இருந்து 30 நாட்களுக்குள், கட்டணத்துடன் படிவம் 8 ஐ தாக்கல் செய்ய வேண்டும். எல்.எல்.பி க்களுக்கான ஆண்டு முடிவு ஒவ்வொரு ஆண்டும் மார்ச் 31 ஆகும். நியமிக்கப்பட்ட இரண்டு பங்குதாரர்கள்  படிவத்தில் எண்முறை முறைப்படி கையொப்பமிட வேண்டும். மேலும், இது  பட்டய கணக்காளர், தணிக்கையாளர் அல்லது நிறுவனத்தின் கணக்காளர் போன்றவர்களின்  சான்றளிப்பைப் பெற்றிருக்க வேண்டும். படிவம் 8 எல்.எல்.பியின் சொத்துக்களின் அறிக்கை மற்றும் பொறுப்புகள் மற்றும் எல்.எல்.பியின் வருமானம் மற்றும் செலவு அறிக்கை தொடர்பான தகவல்களைக் கொண்டுள்ளது.

படிவம் 8 இல் இரண்டு வகைகள் உள்ளன. அவை:

 • பகுதி ஏ – கடன் அறிக்கை
 • பகுதி பி – கணக்குகளின் அறிக்கை, வருமான அறிக்கை மற்றும் செலவு அறிக்கை

இந்த படிவத்தை நீங்கள் தாக்கல் செய்யாவிட்டால் ஒரு நாளைக்கு  100 ரூபாய் அபராதம் செலுத்த வேண்டும்.

படிவம் 11

படிவம் 11 வருடாந்திர வருவாயைக் கொண்டுள்ளது. படிவத்தில் அனைத்து கூட்டாளர்களின் முழுமையான விவரங்கள், நிறுவனத்திற்கு அவர்கள் அளித்த பங்களிப்புகள் போன்றவை இருக்க வேண்டும். நிதியாண்டின் 60 நாட்களுக்குள் கட்டணத்துடன் படிவம் 8 ஐ தாக்கல் செய்ய வேண்டும். எல்.எல்.பி க்களுக்கான ஆண்டு முடிவு ஒவ்வொரு ஆண்டும் மார்ச் 31 ஆகும். எனவே, எல்.எல்.பி கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மே 30 அல்லது அதற்கு முன்னர் எல்.எல்.பி படிவம் 11 ஐ தாக்கல் செய்ய வேண்டும்.

நீங்கள் எல்.எல்.பி வருடாந்திர வருவாயை உரிய தேதியில் அல்லது அதற்கு முன் தாக்கல் செய்யாவிட்டால் அபராதத்தை செலுத்த வேண்டும் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்.

 1. வருமான வரி தாக்கல்:

விற்றுமுதல் ரூ .40 லட்சத்திற்கு மேல் அல்லது  மூலதனம் ரூ .25 லட்சத்திற்கு மேல் இருந்தால் ஒரு பட்டய கணக்காளர் தணிக்கை செய்த கணக்கு புத்தகங்களுடன்  உங்கள் எல்.எல்.பிக்கான வருமான வரியை தாக்கல் செய்ய வேண்டும். புத்தகங்களை சரிபார்த்து மதிப்பாய்வு செய்து ஒரு எல்.எல்.பியின் வரிவிதிப்பை தாக்கல் செய்வதற்கான காலக்கெடு செப்டம்பர் 30 ஆகும். வரி தணிக்கை காலக்கெடு எதிர்பார்க்கப்படாத எல்.எல்.பி க்களுக்கு, வரி தாக்கல் செய்ய வேண்டிய தேதி ஜூலை 31 ஆகும்.

படிவம் 3சிஈபி (சர்வதேச பரிவர்த்தனைகளில் நுழைந்த எல்எல்பிகள்)  ஐ தாக்கல் செய்ய வேண்டிய வரையறுக்கப்பட்டப் பொறுப்புக் கூட்டாண்மைகள்   நவம்பர் 30 க்குள் வரி தாக்கல் செய்யலாம். எல்.எல்.பிக்கள் தங்கள் வருமான வரி அறிக்கையை ஐ.டி.ஆர் 5 படிவத்தில் தாக்கல் செய்ய வேண்டும். தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பங்குதாரர்களின்  எண்முறை கையொப்பத்தின் உதவியுடன் படிவத்தை வருமான வரி வலைத்தளம் வழியாக இணைய வழியில்  சமர்ப்பிக்கலாம். தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வங்கிகள் அல்லது மின்-கட்டண முறை மூலம் எல்.எல்.பி வரி செலுத்துதல் உடல் ரீதியாக  செய்யப்படலாம்.

 1. கணக்கு புத்தகங்கள்:

அனைத்து எல்.எல்.பி களும் சரியான கணக்கு புத்தகங்களை பண  அடிப்படையில் அல்லது சம்பள அடிப்படையில் பராமரிக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு ஆண்டும், மார்ச் 31 க்கு முன், அறிக்கை தேவைப்படும்போது போதுமானதாக சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும். தேவைப்படும் போது கணக்கு புத்தகங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட அலுவலகத்தில் வழங்கப்பட வேண்டும். ரூ .40 லட்சத்துக்கும் அதிகமான வருவாய் அல்லது ரூ .25 லட்சத்துக்கும் அதிகமான மூலதனத்துடன் எல்.எல்.பிக்கள் இருந்தால், கணக்குகளை ஒரு பட்டய கணக்காளர் தணிக்கை செய்ய வேண்டும்.

சட்டத்தை நிறுவுவதற்கு கீழ்ப்படியாத எந்த எல்.எல்.பிகளும் (LLP Registration) குறைந்தபட்சம் ரூ .25,000 அபராதம் மற்றும் அதிகபட்சமாக ரூ .5,00,000 வரை அபராதம் விதித்து  தண்டிக்கப்படலாம். மேலும், நியமிக்கப்பட்ட பங்குதாரருக்கு ரூ .10,000 மற்றும் ரூ .1 லட்சம் அபராதம் விதிக்கப்படலாம்.

  SHARE