கூட்டு நிறுவனத்தின் கலைப்பு

Last Updated at: Mar 28, 2020
3066
liquidation of llc company

ஒரு கூட்டாண்மை நிறுவனம் இருப்பதை நிறுத்துவதற்கு, அது கலைக்கப்பட வேண்டும். ஒரு கூட்டாண்மை நிறுவனத்தின் கலைப்பு என அறியப்படும் செயல்முறை, நிறுவனத்தின் எல்லா சொத்துக்களையும், அதன் அனைத்து பொறுப்புகளின் இறுதி தீர்வையும், கணக்குகளை நிறுவுவதையும் விற்பனை செய்வது அல்லது அகற்றுவது ஆகும். வணிகத்தில் இருக்கும் எந்த தொகையும் கூட்டாளி ஊட்டத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள இலாப விகித விகிதத்தில் பங்குதாரர்களுக்கு மாற்றப்படும்.

எனவே, ஒரு கூட்டாண்மை நிறுவனத்தின் கலைப்பு என்பது, கூட்டாளர்களுடைய கூட்டாண்மை கூட்டாட்சியின் முடிவைக் குறிக்கும். கூட்டாண்மை நிறுவனம் கலைக்கப்படக்கூடிய பல வழிகள் உள்ளன.

பரஸ்பர ஒப்புதல் மூலம் விலகுதல்

ஒரு கூட்டு நிறுவனத்தை கலைக்க சிறந்த மற்றும் எளிதான வழி பரஸ்பர ஒப்புதல் ஆகும். கூட்டாண்மை குறிக்கும் ஒப்பந்தம் முடிவடைந்துவிட்டால் அல்லது பங்குதாரர்களை முற்றுமுழுதாக ஏற்றுக்கொள்வதன் மூலம், கூட்டாண்மை முடிவுக்கு வரும் பல்வேறு வணிக அல்லது தனிப்பட்ட காரணங்களால், அதை கலைத்துக்கொள்வதற்கு ஒரு ஒப்பந்தத்தை உருவாக்க முடியும்.பங்குதாரர் ஒப்பந்தத்தில் பரஸ்பர ஒப்புதல் பிரிவின் மூலம்  பங்குதாரர்களை கலைத்துக்கொள்வதற்கு அனைத்து பங்காளிகளும் ஒப்புக்கொள்வது அவசியம்.

Below you’ll find the list of essential and start-up friendly services like how to apply for a food license, time taken for trademark registration and procedure for Udyog Aadhaar registration.

 

அறிவிப்பு மூலம் விலகுதல்

கூட்டாண்மை வணிகம் விருப்பம் இருந்தால், எந்த ஒரு பங்குதாரர் (அல்லது அதற்கு மேற்பட்டவர்) எளிமையான மற்றும் மேம்பட்ட அறிவிப்பு மூலம், ஒரு கூட்டுவை கலைக்க முடியும். இந்த அறிவிப்பு கலைப்பு அமலுக்கு வரும் தேதி குறிப்பிட வேண்டும். அத்தகைய கலைப்பு எந்தவொரு தனிப்பட்ட பங்காளியுடனும் ஆரம்பிக்கப்படலாம்.

முரண்பாடுகள் காரணமாக விலகல்

கூட்டாண்மை நிறுவனம் / கழிக்கப்படும் சில உட்கூறுகள் / சூழ்நிலைகள் உள்ளன:

  1. நிறுவனம் முடிவெடுக்கும் ஒரு திட்டம் / முயற்சியை முடிவுக்கு கொண்டுவந்த கணக்கு.
  2. ஒரு கூட்டாளியின் மரணம்.

3.ஒரு பங்குதாரர் ஒரு திவாலான அல்லது ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பங்காளிகளாக நிர்ணயிக்கப்பட வேண்டும்.

  1. கூட்டாண்மைக் காலத்தின் காலாவதியாகும். கூட்டாண்மை இருக்கும் காலப்பகுதியில் தெளிவான பார்வையுடன் சில நிறுவனங்கள் தொடங்கப்படுகின்றன. கூட்டாண்மை முடிந்துவிட்டால் அத்தகைய கூட்டு இயற்கையாகவே முடிவுக்கு வரும்.

கூட்டாண்மை உருவாக்கும் நேரத்தில் தயாரிக்கப்பட்ட உடன்படிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள உட்பிரிவுகளை பொறுத்து வேறுபாடுகள் மாறுபடும். அத்தகைய சூழ்நிலைகளில் கலைப்பு கலைக்கப்பட வேண்டிய விதிகளை ஒப்பந்தம் குறிப்பிட வேண்டும்.

சட்ட வல்லுநர்களிடம் பேசுங்கள்

கட்டாய ஒழிப்பு

சில நேரங்களில் ஒரு நிறுவனத்தின் கலைப்பு கண்டிப்பாக கட்டாயமாக்கப்படுகிறது.

உதாரணமாக, எந்த நிகழ்வும் சட்ட விரோதமானது எனக் கருதப்படுவதன் மூலம், கூட்டாண்மை நிறுவனம் தனது பதவிக்காலத்தை தொடர்வது சிரமமாகும்.

நீதிமன்றத்தின் மூலம் தள்ளுபடி

ஒரு கூட்டாண்மை வியாபாரமானது ஒரு காலத்தில் பல்வேறு நபர்களைக் கவலையில் ஈடுபடுத்துகிறது. அவர்கள் நண்பர்களாகவும் உறவினர்களாகவும் இருந்தாலும்கூட, ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பங்குதாரர் அவருக்காகவோ அல்லது சூழ்நிலைகளிலோ தொடர்ந்திருக்கக் கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கின்றன. இந்த சந்தர்ப்பங்களில், நீதிமன்றம் நிறுவனம் கலைத்துவிடலாம். நீதிமன்ற வழக்குகளால் கூட்டாண்மை நிறுவனங்கள் ஏன் கலைக்கப்படுகின்றன என்பதற்கான சில காரணங்களைக் காண்போம். இருப்பினும், இது சாத்தியமாக இருக்க வேண்டுமெனில், கூட்டு ஒப்பந்தம் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும் என்பதை கவனத்தில் கொள்ளவும்.

மன உறுதியற்ற தன்மை காரணமாக

ஒரு பங்குதாரர் மனநிலை மாறாத / அவமதிக்கப்படுகையில்

மன உறுதியற்ற தன்மை காரணமாக ஒரு வேலையாள் கையில் இருக்கும் வேலையின் அழுத்தங்களை சமாளிக்க முடியாவிட்டால் ஒரு வியாபார முயற்சியை தொடர முடியாது. இதுபோன்ற சந்தர்ப்பங்களில், கூட்டாளர் / பங்காளிகள் கூட்டாளி நிறுவனத்தை கலைக்க ஒரு வழக்கு / கோரிக்கையை தாக்கல் செய்யலாம்.

மருத்துவ அல்லது வேறு காரணங்களினால் ஒரு பங்குதாரரின் நோய் அல்லது இயலாமை ஒரு நீதிமன்ற வழக்கு மூலம் கூட்டு கலைப்பு ஏற்படலாம். நீதிமன்றம் மூலம் கூட்டுறவு கலைக்க வேண்டுகோள் கோரிக்கையை தாங்கமுடியாத / மனநலம் பாதிக்கப்படாத ஒரு பங்குதாரர் தவிர்த்து

தவறான நடத்தை காரணமாக

நீதிமன்றம் கலைக்கப்படுவதற்கான மற்றொரு காரணம் தவறான நடத்தை ஆகும். பங்குதாரர் / பங்காளிகள் மற்றவர்களுடன் தவறாக நடாத்துவது அல்லது கூட்டு ஒப்பந்தத்தின் உடன்படிக்கைக்கு செவிடாக்கப்படுவதில்லை, நீதிமன்ற வழக்கு மூலம் தங்களது கூட்டாளர்களால் அகற்றப்படுவார்கள்.

ஒப்பந்தம் (பதிவு செய்தால்) பங்குதாரர் கையொப்பம் என்பது ஒரு சட்டபூர்வமான பிணைப்பாகும், எந்தவொரு பங்குதாரரும் தவறவிடக்கூடிய எந்தவொரு கூட்டாளியும், எச்சரிக்கைகளை வழங்கிய பின்னரும் கூட அதைக் கவனிக்காமல், நீதிமன்றத்தை எதிர்கொள்ள முடியும். கூட்டாண்மை நிறுவனம் இத்தகைய நிகழ்வுகளில் நீதிமன்ற குறுக்கீடு மூலம் கலைக்கப்படலாம்.

பங்கு / வட்டி பரிமாற்றம்

கூட்டாளி உள்ள மற்ற நபர்கள் நிறுவனம் தங்கள் வட்டி / பங்கு நிறுவனம் அவர்களை ஆலோசனை இல்லாமல் ஒரு மூன்றாம் தரப்பினருக்கு மாற்றினால், ஒரு பங்குதாரர் நீதிமன்றத்தின் மூலம் கூட்டுவை கலைக்கத் தீர்மானிக்கலாம்.

கலைக்கப்பட்ட பிறகு யார் பொறுப்பு?

நிறுவனம் கலைக்கப்பட்டவுடன் பங்குதாரர்களின் பொறுப்புகள் நிறுத்தப்படாவிட்டாலும், பங்குதாரர் நிறுவனம் கலைக்கப்படுவதற்கு முன்னர் எந்தவொரு செயல் / சந்தர்ப்பத்திற்கும் பொறுப்பானவர்கள் பொறுப்பாக உள்ளனர். தணியாத / இறந்தவர்கள் என தீர்ப்பளிக்கப்பட்ட பங்காளிகள் மட்டுமே இறந்தவர்களிடமிருந்து விலக்கு அளிக்கப்படுகிறார்கள்.