இந்தியாவின் காப்புரிமை அலுவலகம் மீண்டும் மென்பொருள் காப்புரிமையின் கதவை மூடுகிறது

Last Updated at: December 02, 2019
58
இந்தியாவின் காப்புரிமை அலுவலகம் மீண்டும் மென்பொருள் காப்புரிமையின் கதவை மூடுகிறது

காப்புரிமை, வடிவமைப்புகள் மற்றும் வர்த்தக முத்திரைகளின் கட்டுப்பாட்டு ஜெனரல் பிப்ரவரி 19, 2016 அன்று வெளியிட்ட உத்தரவில் கணினி தொடர்பான கண்டுபிடிப்புகளுக்கான (சிஆர்ஐ) திருத்தப்பட்ட வழிகாட்டுதல்கள் உள்ளன. இந்த உத்தரவு எந்தவொரு மென்பொருள் தொடர்பான காப்புரிமையையும் திறம்பட மூடிவிடுகிறது, இதன் மூலம் காப்புரிமை அலுவலகம் ஆகஸ்ட் 21, 2015 அன்று வெளியிட்ட வழிகாட்டுதல்களை முறியடிக்கிறது.

கடந்த ஆண்டு வெளியிடப்பட்ட வழிகாட்டுதல்களை மென்பொருள் தொழில் தலைவர்கள் தொழில்துறைக்கு மட்டுப்படுத்துவதாகக் கருதினர். மென்பொருள் சுதந்திர சட்ட மையம் “மென்பொருள் துறையில் காப்புரிமைகள் வழங்கப்படுவதற்கு வழிவகுத்திருக்கக்கூடும்” என்று நம்பியது. பல்வேறு அமைப்புகள் பிரதமரின் அலுவலகம் மற்றும் காப்புரிமை அலுவலகத்திற்கு மனு அளித்தன, வழிகாட்டுதல்களை திரும்பக் கோருகின்றன. ஒரு ஆலோசனை மற்றும் கூட்டத்திற்குப் பிறகு, காப்புரிமை அலுவலகம் 14 டிசம்பர், 2015 தேதியிட்ட உத்தரவை பிறப்பித்து, வழிகாட்டுதல்களைக் கடைப்பிடித்தது.

இருப்பினும், மென்பொருள் உருவாக்குநர்கள் தங்கள் குறியீட்டைப் பாதுகாக்க பதிப்புரிமை பதிவுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். மேலும், ஒரு கண்டுபிடிப்பு மென்பொருளைத் தாண்டி, வன்பொருள் வரை நீட்டிக்கப்பட்டால், இன்னும் காப்புரிமை பெறலாம்.

    SHARE