சேவை வரி திரும்பப்பெறுதலுக்கு ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பது எப்படி

Last Updated at: March 18, 2020
320
சேவை வரி திரும்பப்பெறுதலுக்கு ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பது எப்படி

நீங்கள் நினைத்ததை விட அதிக வரி செலுத்தியிருந்தால், ACES இணையதளத்தில் நீங்கள் அதைப் பற்றி உரிமை கோர வேண்டும். அதிகப்படியான கட்டணம் செலுத்திய 12 மாதங்களுக்குப் பிறகு நீங்கள் உரிமை கோரலாம். நீங்கள் கோரிக்கையைச் சமர்ப்பித்ததும், பணத்தைத் திரும்பப்பெறும் கோரிக்கை எண்ணைப் பெறுவீர்கள், அது பின்னர் தேவைப்படலாம். இங்கே நீங்கள் அதன் நடைமுறை பற்றி அறிந்து கொள்வீர்கள். சேவை வரி திரும்பப்பெறுதலுக்கு ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பது எப்படி என்பதை இக்கட்டூரையில் காண்போம்.

Below you’ll find the list of essential and start-up friendly services like how to apply for a food license, time taken for trademark registration and procedure for Udyog Aadhaar registration.

 

நீங்கள் செலுத்த வேண்டியதை விட அதிகமான சேவை வரியை நீங்கள் செலுத்தியிருந்தால், மற்றும் சுய சரிசெய்தல் அனுமதிக்கப்படாவிட்டால், நீங்கள் ACES இணையதளத்தில் உரிமை கோர வேண்டும். அதிகப்படியான கட்டணம் செலுத்திய 12 மாதங்களுக்குப் பிறகுதான் நீங்கள் அத்தகைய கோரிக்கையை வைக்க முடியும் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்.

  1. ACES வலைத்தளத்திற்குச் சென்று பணத்தைத் திரும்பப்பெறுதல் கோரிக்கையை சொடுக்கவும், அதைத் தொடர்ந்து உருவாக்குங்கள்.
  2. உங்கள் அலகு முகவரி, உரிமைகோரலின் தன்மை மற்றும் அதன் விவரங்கள் போன்ற பல விவரங்கள் தேவைப்படும் படிவம் தோன்றும். அதை நிரப்பி, உங்கள் கூற்றை ஆதரிக்க வேண்டிய ஆதாரங்களை இணைக்கவும்.
  3. கோரிக்கையைச் சமர்ப்பிக்கும் போது, பணத்தைத் திரும்பப்பெறும் கோரிக்கை எண்ணைப் பெறுவீர்கள், தேவைப்பட்டால் நீங்கள் மேற்கோள் காட்டலாம்.

சேவை வரி துறை உரிமைகோரலை ஆராயும். செல்லுபடியாகும் என கண்டறியப்பட்டால், பணத்தைத் திரும்பப் பெறப்படும். விண்ணப்பத்தின் தேதியிலிருந்து மூன்று மாதங்களுக்கும் மேலாக இது எடுத்துக் கொண்டால், ஆண்டுக்கு 6% என்ற விகிதத்தில் வட்டி செலுத்தப்படும்.

சேவை வரி பற்றி தகவல் அறியுங்கள்

நீங்கள் தாக்கல் செய்த அதிகப்படியான சேவை வரியைத் திரும்பப்பெறுமாறு கோரியவுடன் (Service Tax Refunds), சேவை வரித் துறை உங்கள் கோரிக்கையை பகுப்பாய்வு செய்யும். அதே செல்லுபடியாகும் என்றால், அதிகப்படியான தொகை திருப்பித் தரப்படும். பொதுவாக, விண்ணப்பத்தை சமர்ப்பித்த நாளிலிருந்து மூன்று மாதங்களுக்கு மேல் ஆகும், மேலும் ஆண்டுக்கு 6% வட்டி செலுத்தப்படும்.

0

சேவை வரி திரும்பப்பெறுதலுக்கு ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பது எப்படி

320

நீங்கள் நினைத்ததை விட அதிக வரி செலுத்தியிருந்தால், ACES இணையதளத்தில் நீங்கள் அதைப் பற்றி உரிமை கோர வேண்டும். அதிகப்படியான கட்டணம் செலுத்திய 12 மாதங்களுக்குப் பிறகு நீங்கள் உரிமை கோரலாம். நீங்கள் கோரிக்கையைச் சமர்ப்பித்ததும், பணத்தைத் திரும்பப்பெறும் கோரிக்கை எண்ணைப் பெறுவீர்கள், அது பின்னர் தேவைப்படலாம். இங்கே நீங்கள் அதன் நடைமுறை பற்றி அறிந்து கொள்வீர்கள். சேவை வரி திரும்பப்பெறுதலுக்கு ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பது எப்படி என்பதை இக்கட்டூரையில் காண்போம்.

Below you’ll find the list of essential and start-up friendly services like how to apply for a food license, time taken for trademark registration and procedure for Udyog Aadhaar registration.

 

நீங்கள் செலுத்த வேண்டியதை விட அதிகமான சேவை வரியை நீங்கள் செலுத்தியிருந்தால், மற்றும் சுய சரிசெய்தல் அனுமதிக்கப்படாவிட்டால், நீங்கள் ACES இணையதளத்தில் உரிமை கோர வேண்டும். அதிகப்படியான கட்டணம் செலுத்திய 12 மாதங்களுக்குப் பிறகுதான் நீங்கள் அத்தகைய கோரிக்கையை வைக்க முடியும் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்.

  1. ACES வலைத்தளத்திற்குச் சென்று பணத்தைத் திரும்பப்பெறுதல் கோரிக்கையை சொடுக்கவும், அதைத் தொடர்ந்து உருவாக்குங்கள்.
  2. உங்கள் அலகு முகவரி, உரிமைகோரலின் தன்மை மற்றும் அதன் விவரங்கள் போன்ற பல விவரங்கள் தேவைப்படும் படிவம் தோன்றும். அதை நிரப்பி, உங்கள் கூற்றை ஆதரிக்க வேண்டிய ஆதாரங்களை இணைக்கவும்.
  3. கோரிக்கையைச் சமர்ப்பிக்கும் போது, பணத்தைத் திரும்பப்பெறும் கோரிக்கை எண்ணைப் பெறுவீர்கள், தேவைப்பட்டால் நீங்கள் மேற்கோள் காட்டலாம்.

சேவை வரி துறை உரிமைகோரலை ஆராயும். செல்லுபடியாகும் என கண்டறியப்பட்டால், பணத்தைத் திரும்பப் பெறப்படும். விண்ணப்பத்தின் தேதியிலிருந்து மூன்று மாதங்களுக்கும் மேலாக இது எடுத்துக் கொண்டால், ஆண்டுக்கு 6% என்ற விகிதத்தில் வட்டி செலுத்தப்படும்.

சேவை வரி பற்றி தகவல் அறியுங்கள்

நீங்கள் தாக்கல் செய்த அதிகப்படியான சேவை வரியைத் திரும்பப்பெறுமாறு கோரியவுடன் (Service Tax Refunds), சேவை வரித் துறை உங்கள் கோரிக்கையை பகுப்பாய்வு செய்யும். அதே செல்லுபடியாகும் என்றால், அதிகப்படியான தொகை திருப்பித் தரப்படும். பொதுவாக, விண்ணப்பத்தை சமர்ப்பித்த நாளிலிருந்து மூன்று மாதங்களுக்கு மேல் ஆகும், மேலும் ஆண்டுக்கு 6% வட்டி செலுத்தப்படும்.

0

No Record Found
SHARE