சேவை வரி பதிவுக்கு தேவையான ஆவணங்கள்

Last Updated at: March 18, 2020
201
service tax registration

இந்தியாவில், சரக்கு மற்றும் சேவை வரி வந்த பிறகு சேவை வரி பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது. எனவே, ஜிஎஸ்டிக்கான பதிவு முக்கியமானது. சேவை வரி பதிவுக்கு சமர்ப்பிக்க வேண்டிய சில ஆவணங்கள் உள்ளன. ஆவணங்களில் உள்ள விவரங்கள் துல்லியமாக இருக்க வேண்டும், இல்லையெனில் செயல்முறை தாமதமாகும்.

Below you’ll find the list of essential and start-up friendly services like how to apply for a food license, time taken for trademark registration and procedure for Udyog Aadhaar registration.

 

இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து சேவை அடிப்படையிலான வணிகங்களும் ஒரே நிதியாண்டில் ரூ. 10 லட்சம் வருவாய் ஈட்டுகின்றது. இருப்பினும், வருவாய் ரூ .9 லட்சத்தை எட்டும் போது பதிவு பெற வேண்டும். சேவை வரி பதிவு பெற்றவுடன், வருவாய் ரூ. 10 லட்சம் கீழ் இருந்தாலும் கூட நீங்கள் உங்கள் வாடிக்கையாளரிடமிருந்து உங்களுக்கான சேவை வரியை பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

சேவை வரி பற்றி தகவல் அறியுங்கள்

எஸ். டி -2 ஐப் பெறுவதற்கு நீங்கள் பிரிவு அலுவலகத்திற்கு தபால் மூலம் அனுப்ப வேண்டிய ஆவணங்கள் இங்கே:

 1. விண்ணப்பதாரரின் புகைப்படம் (உரிமையாளர் / இயக்குனர் / கூட்டாளர்)
 2. உரிமையாளர் அல்லது நிறுவனம் / எல். எல்.பி / கூட்டாண்மை ஆகியவற்றின் பான் கார்டின் சுய சான்றளிக்கப்பட்ட நகல்
 3. உரிமையாளர் / இயக்குனர் / பங்குதாரரின் அடையாளச் சான்று (பாஸ்போர்ட், வாக்காளர் அடையாள அட்டை, ஆதார் அட்டை, ஓட்டுநர் உரிமம்)
 4. வணிகத்திற்கான முகவரி ஆதாரம் (வாடகை ஒப்பந்தம், விற்பனை பத்திரம்)
 5. வாடகை சொத்தின் விஷயத்தில், உரிமையாளரிடமிருந்து NoC
 6. வங்கி கணக்கு விவரங்கள்
 7. பிற அரசு துறைகள் அல்லது நிறுவனங்களிலிருந்து பெறப்பட்ட வேறு ஏதேனும் உரிமங்கள் (எ.கா. இறக்குமதி ஏற்றுமதி குறியீடு) நிறுவனத்தின் விஷயத்தில் மெமோராண்டம் மற்றும் கட்டுரைகள்
 1. எல்.எல்.பி ஒப்பந்தம்.

தேவையான ஆவணங்கள் சரிபார்க்கப்பட வேண்டும். விண்ணப்பதாரரின் சமீபத்திய புகைப்படம் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். வங்கி விவரங்களை முறையாக நிரப்ப வேண்டும். சொத்து வாடகைக்கு இருந்தால், ஆட்சேபனை இல்லை சான்றிதழ் இணைக்கப்பட வேண்டும். இது நிறுவனத்திற்கான கட்டுரைகள் சங்கம் மற்றும் மெமோராண்டம் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.

0

சேவை வரி பதிவுக்கு தேவையான ஆவணங்கள்

201

இந்தியாவில், சரக்கு மற்றும் சேவை வரி வந்த பிறகு சேவை வரி பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது. எனவே, ஜிஎஸ்டிக்கான பதிவு முக்கியமானது. சேவை வரி பதிவுக்கு சமர்ப்பிக்க வேண்டிய சில ஆவணங்கள் உள்ளன. ஆவணங்களில் உள்ள விவரங்கள் துல்லியமாக இருக்க வேண்டும், இல்லையெனில் செயல்முறை தாமதமாகும்.

Below you’ll find the list of essential and start-up friendly services like how to apply for a food license, time taken for trademark registration and procedure for Udyog Aadhaar registration.

 

இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து சேவை அடிப்படையிலான வணிகங்களும் ஒரே நிதியாண்டில் ரூ. 10 லட்சம் வருவாய் ஈட்டுகின்றது. இருப்பினும், வருவாய் ரூ .9 லட்சத்தை எட்டும் போது பதிவு பெற வேண்டும். சேவை வரி பதிவு பெற்றவுடன், வருவாய் ரூ. 10 லட்சம் கீழ் இருந்தாலும் கூட நீங்கள் உங்கள் வாடிக்கையாளரிடமிருந்து உங்களுக்கான சேவை வரியை பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

சேவை வரி பற்றி தகவல் அறியுங்கள்

எஸ். டி -2 ஐப் பெறுவதற்கு நீங்கள் பிரிவு அலுவலகத்திற்கு தபால் மூலம் அனுப்ப வேண்டிய ஆவணங்கள் இங்கே:

 1. விண்ணப்பதாரரின் புகைப்படம் (உரிமையாளர் / இயக்குனர் / கூட்டாளர்)
 2. உரிமையாளர் அல்லது நிறுவனம் / எல். எல்.பி / கூட்டாண்மை ஆகியவற்றின் பான் கார்டின் சுய சான்றளிக்கப்பட்ட நகல்
 3. உரிமையாளர் / இயக்குனர் / பங்குதாரரின் அடையாளச் சான்று (பாஸ்போர்ட், வாக்காளர் அடையாள அட்டை, ஆதார் அட்டை, ஓட்டுநர் உரிமம்)
 4. வணிகத்திற்கான முகவரி ஆதாரம் (வாடகை ஒப்பந்தம், விற்பனை பத்திரம்)
 5. வாடகை சொத்தின் விஷயத்தில், உரிமையாளரிடமிருந்து NoC
 6. வங்கி கணக்கு விவரங்கள்
 7. பிற அரசு துறைகள் அல்லது நிறுவனங்களிலிருந்து பெறப்பட்ட வேறு ஏதேனும் உரிமங்கள் (எ.கா. இறக்குமதி ஏற்றுமதி குறியீடு) நிறுவனத்தின் விஷயத்தில் மெமோராண்டம் மற்றும் கட்டுரைகள்
 1. எல்.எல்.பி ஒப்பந்தம்.

தேவையான ஆவணங்கள் சரிபார்க்கப்பட வேண்டும். விண்ணப்பதாரரின் சமீபத்திய புகைப்படம் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். வங்கி விவரங்களை முறையாக நிரப்ப வேண்டும். சொத்து வாடகைக்கு இருந்தால், ஆட்சேபனை இல்லை சான்றிதழ் இணைக்கப்பட வேண்டும். இது நிறுவனத்திற்கான கட்டுரைகள் சங்கம் மற்றும் மெமோராண்டம் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.

0

FAQs

No FAQs found

Add a Question


No Record Found
SHARE