உங்கள் தனியார் லிமிடெட் நிறுவனத்திற்கு ஒரு ESOP ஐ உருவாக்குதல்

Last Updated at: March 18, 2020
199
ESOP

ஒவ்வொரு வணிகமும் சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு கேள்வி என்னவென்றால், ஊழியர்களுக்கு விசுவாசமாக இருக்க அவர்களை எவ்வாறு ஊக்குவிப்பது என்பதுதான். இந்த கட்டுரையின் குறிக்கோள் கேள்விக்கு ஆழமாக பதிலளிப்பதாகும். அதற்காக, ESOP கள் எவை, அவற்றுக்கு தகுதியானவர்கள் யார், அதன் தனித்துவமான அம்சங்கள் என்ன என்பதை இது விளக்குகிறது.

அனைத்து தொழில்முனைவோருக்கும் குறைந்தது ஒரு பொதுவான சிக்கல் உள்ளது: நிறுவனத்திற்கும் தமக்கும் பயனளிக்கும் வகையில் ஊழியர்களை எவ்வாறு ஊக்குவிப்பது என்பதுதான். இதற்கு நடைமுறை தீர்வு சிறு மற்றும் பெரிய வணிகர்களால் பயன்படுத்தப்படும் பணியாளர் பங்கு விருப்பங்கள் திட்டம் (ESOP) ஆகும். இது உங்கள் நிறுவனத்தை வளர்க்கத் தகுதியுள்ள பணியாளர்களைத் தக்கவைத்துக்கொள்வது மட்டுமல்லாமல், அவர்களின் கடமைகளை நிறைவேற்றுவதை விட, பல ஆண்டுகளாக நீங்கள் அவர்களை இழக்கவில்லை என்பதை இது உறுதி செய்கிறது.

ஒரு ESOP இல், நிறுவனங்கள் (தனியார் மற்றும் பொது வரையறுக்கப்பட்ட நிறுவனங்கள் மட்டுமே அவற்றை வழங்க முடியும்) தங்கள் ஊழியர்களுக்கு பங்கு உரிமையை வழங்குகின்றன, பெரும்பாலும் முன் செலவில்லாமல், ஆனால் செய்யப்படும் வேலைக்கு பதிலாக. பங்குகள் ஊழியர்களுக்கு ஒதுக்கப்படுகின்றன, ஆனால் ஒரு முன் வரையறுக்கப்பட்ட காலத்திற்குப் பிறகுதான் அல்லது பணியாளர் ஓய்வு பெறும் வரை அல்லது நிறுவனத்தை விட்டு வெளியேறும் வரை ஒரு அறக்கட்டளையில் வைத்திருக்கலாம்.

Below you’ll find the list of essential and start-up friendly services like how to apply for a food license, time taken for trademark registration and procedure for Udyog Aadhaar registration.

 

ESOP களின் அம்சங்கள்

 1. ESOP க்கள் முன்பே நிர்ணயிக்கப்பட்ட விலையைக் கொண்டுள்ளன. பங்குகளின் தற்போதைய மதிப்பைப் பொருட்படுத்தாமல், ஒதுக்கீட்டின் படி, இந்த விலையில், உங்கள் நிறுவனத்தில் உள்ள பங்குகளை வாங்க ஒரு பணியாளருக்கு உரிமை உண்டு. பணியாளர் பங்குகளை வாங்க வேண்டியதில்லை; அவன் / அவளுக்கு வெறுமனே உரிமை வழங்கப்படுகிறது.
 2. ESOP களுக்கு ஒரு வெஸ்டிங் காலம் உள்ளது. வழக்கமாக, பங்குகள் குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் பணியாளர் மீது இருக்கும். ஆகையால், வெஸ்டிங் காலம் நான்கு ஆண்டுகள் என்றால், ஒவ்வொரு ஆண்டும் முடிந்தவுடன் பங்குகளில் கால் பகுதி இருக்கும். ஊழியர் நிறுவனத்தை விட்டு வெளியேறினால், அவருக்கு இனி பங்குகளை வாங்க விருப்பம் இல்லை.
 3. பணியாளர்கள் பங்குகளை விற்கலாம், ஒருமுறை ஒப்படைக்கப்பட்டால், ஆனால் பங்குகளை வேறு நபருக்கு வாங்குவதற்கான விருப்பத்தை மாற்ற முடியாது. ஊழியர்களே நிறுவனத்துடன் ஒட்டிக்கொண்டால் மட்டுமே அவர்களுக்கு வெகுமதி கிடைக்கும் என்பதை இது உறுதி செய்கிறது.

தனியார் நிறுவன பதிவிற்கு அணுகவும்

யார் தகுதியானவர்?

 1. இந்தியாவிலும் இந்தியாவிற்கு வெளியேயும் பணியாற்றி வரும் நிரந்தர ஊழியர்கள்
 2. நிறுவனத்தின் இயக்குனர், முழு நேரமாக இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும்
 3. இந்தியா அல்லது இந்தியாவுக்கு வெளியே அதன் துணை நிறுவனத்தின் (அ) அல்லது (ஆ) வரையறுக்கப்பட்ட ஊழியர்கள்
 4. அதன் வைத்திருக்கும் நிறுவனத்தின் (அ) அல்லது (ஆ) இல் வரையறுக்கப்பட்ட ஊழியர்கள்
 5. அதன் இணை நிறுவனத்தின் (அ) அல்லது (ஆ) இல் வரையறுக்கப்பட்ட ஊழியர்கள்

யார் தகுதியற்றவர்?

 1. சுயாதீன இயக்குநர்கள்
 2. விளம்பரதாரர் குழுவைச் சேர்ந்த பணியாளர்
 3. இயக்குனர் தன்னை அல்லது அவரது உறவினர் அல்லது ஒரு உடல் நிறுவனத்தின் மூலம், நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ, நிறுவனத்தின் நிலுவையில் உள்ள பங்கு பங்குகளில் 10 சதவீதத்திற்கும் அதிகமாக வைத்திருக்கிறார்.

முடிவுக்கு, ஒரு பணியாளர் பங்கு விருப்பத் திட்டம் என்பது தகுதியான ஊழியர்கள் ஒரு நிறுவனத்திற்கு விசுவாசமாக இருக்க தூண்டப்படுவதை உறுதி செய்வதற்கான மிகவும் நடைமுறை தீர்வாகும். சிறு மற்றும் பெரிய வணிகங்கள் ESOP களைப் பயன்படுத்துகின்றன. அனைத்து நிரந்தர ஊழியர்களும் சுயாதீன இயக்குநர்கள் மற்றும் விளம்பரதாரர் குழுவின் பணியாளர்களைத் தவிர்த்து தகுதியுடையவர்கள்.

0

உங்கள் தனியார் லிமிடெட் நிறுவனத்திற்கு ஒரு ESOP ஐ உருவாக்குதல்

199

ஒவ்வொரு வணிகமும் சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு கேள்வி என்னவென்றால், ஊழியர்களுக்கு விசுவாசமாக இருக்க அவர்களை எவ்வாறு ஊக்குவிப்பது என்பதுதான். இந்த கட்டுரையின் குறிக்கோள் கேள்விக்கு ஆழமாக பதிலளிப்பதாகும். அதற்காக, ESOP கள் எவை, அவற்றுக்கு தகுதியானவர்கள் யார், அதன் தனித்துவமான அம்சங்கள் என்ன என்பதை இது விளக்குகிறது.

அனைத்து தொழில்முனைவோருக்கும் குறைந்தது ஒரு பொதுவான சிக்கல் உள்ளது: நிறுவனத்திற்கும் தமக்கும் பயனளிக்கும் வகையில் ஊழியர்களை எவ்வாறு ஊக்குவிப்பது என்பதுதான். இதற்கு நடைமுறை தீர்வு சிறு மற்றும் பெரிய வணிகர்களால் பயன்படுத்தப்படும் பணியாளர் பங்கு விருப்பங்கள் திட்டம் (ESOP) ஆகும். இது உங்கள் நிறுவனத்தை வளர்க்கத் தகுதியுள்ள பணியாளர்களைத் தக்கவைத்துக்கொள்வது மட்டுமல்லாமல், அவர்களின் கடமைகளை நிறைவேற்றுவதை விட, பல ஆண்டுகளாக நீங்கள் அவர்களை இழக்கவில்லை என்பதை இது உறுதி செய்கிறது.

ஒரு ESOP இல், நிறுவனங்கள் (தனியார் மற்றும் பொது வரையறுக்கப்பட்ட நிறுவனங்கள் மட்டுமே அவற்றை வழங்க முடியும்) தங்கள் ஊழியர்களுக்கு பங்கு உரிமையை வழங்குகின்றன, பெரும்பாலும் முன் செலவில்லாமல், ஆனால் செய்யப்படும் வேலைக்கு பதிலாக. பங்குகள் ஊழியர்களுக்கு ஒதுக்கப்படுகின்றன, ஆனால் ஒரு முன் வரையறுக்கப்பட்ட காலத்திற்குப் பிறகுதான் அல்லது பணியாளர் ஓய்வு பெறும் வரை அல்லது நிறுவனத்தை விட்டு வெளியேறும் வரை ஒரு அறக்கட்டளையில் வைத்திருக்கலாம்.

Below you’ll find the list of essential and start-up friendly services like how to apply for a food license, time taken for trademark registration and procedure for Udyog Aadhaar registration.

 

ESOP களின் அம்சங்கள்

 1. ESOP க்கள் முன்பே நிர்ணயிக்கப்பட்ட விலையைக் கொண்டுள்ளன. பங்குகளின் தற்போதைய மதிப்பைப் பொருட்படுத்தாமல், ஒதுக்கீட்டின் படி, இந்த விலையில், உங்கள் நிறுவனத்தில் உள்ள பங்குகளை வாங்க ஒரு பணியாளருக்கு உரிமை உண்டு. பணியாளர் பங்குகளை வாங்க வேண்டியதில்லை; அவன் / அவளுக்கு வெறுமனே உரிமை வழங்கப்படுகிறது.
 2. ESOP களுக்கு ஒரு வெஸ்டிங் காலம் உள்ளது. வழக்கமாக, பங்குகள் குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் பணியாளர் மீது இருக்கும். ஆகையால், வெஸ்டிங் காலம் நான்கு ஆண்டுகள் என்றால், ஒவ்வொரு ஆண்டும் முடிந்தவுடன் பங்குகளில் கால் பகுதி இருக்கும். ஊழியர் நிறுவனத்தை விட்டு வெளியேறினால், அவருக்கு இனி பங்குகளை வாங்க விருப்பம் இல்லை.
 3. பணியாளர்கள் பங்குகளை விற்கலாம், ஒருமுறை ஒப்படைக்கப்பட்டால், ஆனால் பங்குகளை வேறு நபருக்கு வாங்குவதற்கான விருப்பத்தை மாற்ற முடியாது. ஊழியர்களே நிறுவனத்துடன் ஒட்டிக்கொண்டால் மட்டுமே அவர்களுக்கு வெகுமதி கிடைக்கும் என்பதை இது உறுதி செய்கிறது.

தனியார் நிறுவன பதிவிற்கு அணுகவும்

யார் தகுதியானவர்?

 1. இந்தியாவிலும் இந்தியாவிற்கு வெளியேயும் பணியாற்றி வரும் நிரந்தர ஊழியர்கள்
 2. நிறுவனத்தின் இயக்குனர், முழு நேரமாக இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும்
 3. இந்தியா அல்லது இந்தியாவுக்கு வெளியே அதன் துணை நிறுவனத்தின் (அ) அல்லது (ஆ) வரையறுக்கப்பட்ட ஊழியர்கள்
 4. அதன் வைத்திருக்கும் நிறுவனத்தின் (அ) அல்லது (ஆ) இல் வரையறுக்கப்பட்ட ஊழியர்கள்
 5. அதன் இணை நிறுவனத்தின் (அ) அல்லது (ஆ) இல் வரையறுக்கப்பட்ட ஊழியர்கள்

யார் தகுதியற்றவர்?

 1. சுயாதீன இயக்குநர்கள்
 2. விளம்பரதாரர் குழுவைச் சேர்ந்த பணியாளர்
 3. இயக்குனர் தன்னை அல்லது அவரது உறவினர் அல்லது ஒரு உடல் நிறுவனத்தின் மூலம், நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ, நிறுவனத்தின் நிலுவையில் உள்ள பங்கு பங்குகளில் 10 சதவீதத்திற்கும் அதிகமாக வைத்திருக்கிறார்.

முடிவுக்கு, ஒரு பணியாளர் பங்கு விருப்பத் திட்டம் என்பது தகுதியான ஊழியர்கள் ஒரு நிறுவனத்திற்கு விசுவாசமாக இருக்க தூண்டப்படுவதை உறுதி செய்வதற்கான மிகவும் நடைமுறை தீர்வாகும். சிறு மற்றும் பெரிய வணிகங்கள் ESOP களைப் பயன்படுத்துகின்றன. அனைத்து நிரந்தர ஊழியர்களும் சுயாதீன இயக்குநர்கள் மற்றும் விளம்பரதாரர் குழுவின் பணியாளர்களைத் தவிர்த்து தகுதியுடையவர்கள்.

0

No Record Found
SHARE