முத்திரை வரி செலுத்த வேண்டிய ஒப்பந்தங்கள் யாவை

Last Updated at: Mar 16, 2020
1841
முத்திரை வரி செலுத்த வேண்டிய ஒப்பந்தங்கள் யாவை

இந்திய முத்திரை சட்டம், 1899 இன் படி, அனைத்து பரிவர்த்தனைகளையும் பதிவுசெய்து, கண்காணிப்பதற்கான ஒரு நடவடிக்கையாக முத்திரை வரி செலுத்தப்பட வேண்டும். எனவே, முத்திரை வரி என்பது கிட்டத்தட்ட ஒப்பந்தத்தை மூடுவதற்கான ஒரு சான்றாக செயல்படுகிறது. இது ஒரு சட்டப்பூர்வ நிறுவனமாக செயல்படுகிறது, எனவே இது நீதிமன்றத்தில் சர்ச்சைகள் தொடர்பான ஒரு சான்றாக செல்லுபடியாகும். இந்திய முத்திரைச் சட்டத்திற்கான மிகச் சமீபத்திய திருத்தம் 2016 ஆம் ஆண்டில் கடன் சட்டங்களின் மீட்பு மசோதா 2016 வடிவத்தில் வந்தது. நீங்கள் ஒரு புதிய சொத்தை வாங்குகிறீர்கள் அல்லது ஒரு சொத்தை விற்கிறீர்கள் என்றால், முத்திரை வரி என்பது நிச்சயமாக நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒன்று. அவ்வாறான முத்திரை வரி மற்றும் அதன் பயன்பாடு தொடர்பான சட்டபூர்வமான விஷயங்களை நீங்கள் அறிந்திருக்கவில்லை என்றால், கவலைப்பட வேண்டாம், ஏனென்றால் இப்பதிவில் முத்திரை வரி பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் குறிப்பிட்டுள்ளோம் மேலும், அதில் நீங்கள் செலுத்த வேண்டிய வரி குறித்த விவரங்களையும் குறிப்பிட்டுள்ளோம்.

முத்திரை வரி என்றால் என்ன?

உடல் ரீதியாக சொத்துக்களை மாற்றுவது என்பது சட்டத்தின் பார்வையில் செல்லுபடியாகாது எனவே அத்தகைய சொத்து பரிவர்த்தனை செல்லுபடியாகும் வகையில், மேலும் வாங்கியதற்கான ஆதாரம் ஏற்பட வாங்குபவர் முத்திரை வரியை செலுத்த வேண்டும். எனவே, முத்திரை வரி என்பது சொத்து பரிவர்த்தனையின் போது செலுத்தப்படும் அரசாங்க வரி, மேலும் இதனால் பரிமாற்ற சான்றிதழ் நீதிமன்றத்தில் வைத்திருக்கப்படுகிறது.

Below you’ll find the list of essential and start-up friendly services like how to apply for a food license, time taken for trademark registration and procedure for Udyog Aadhaar registration.

 

இந்த வரி சொத்து மதிப்பின் செயல்பாடாக கணக்கிடப்படுகிறது, மேலும் இது செலுத்த வேண்டிய மொத்த தொகையில் சில சதவீதமே ஆகும். முத்திரை வரிக்கான விகிதம் மாநிலத்திற்கு மாநிலம் மாறுபடும், ஆனால் வரிக்கு பின்னால் உள்ள பொதுவான அடிப்படைக் கொள்கை ஒன்றுதான். முத்திரை வரி என்பது ஒரு சட்ட வரியாக செயல்படுகிறது, இது ஒரு பரிவர்த்தனை முடியும் நேரத்தில் முழுமையாக செலுத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும். வாங்குபவரே வழக்கமாக முத்திரைக் கட்டணத்தை செலுத்துகையில், முன்னர் கையெழுத்திட்ட ஒப்பந்தத்தின்படி வாங்குபவரும் விற்பனையாளரும் முத்திரை வரியைப் பகிர்ந்து கொள்ள முடிவு செய்யும் சில சந்தர்ப்பங்களும் உள்ளன.

முத்திரை வரி எப்போது செலுத்தப்படும்?

 1. பரிவர்த்தனை ஆவணத்தை செயல்படுத்துவதற்கு முன்
 2. ஆவணத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு ஒரு நாள் முன்பு
 3. ஆவணம் நிறைவேற்றப்பட்ட ஒரு நாள் கழித்து அல்லது அடுத்த வேலை நாள், (எது முந்தையது)

*பதிவு செயல்படுத்தப்பட்டது, என்பது இங்கே வாங்குபவர் மற்றும் விற்பவர் சொத்து அல்லது சொத்து பரிமாற்றத்திற்கு வழிவகுக்கும் ஆவணத்தில் கையெழுத்திட்டத்தை குறிக்கிறது.

முத்திரை வரி குறித்து நினைவில் கொள்ள வேண்டியவை:

 1. முத்திரை வரி சரியான நேரத்தில் செலுத்தப்படும் போதெல்லாம், அது ஆறு மாதங்களுக்கு செல்லுபடியாகும்
 2. வெளிநாட்டு ஆவணங்களில் முத்திரை வரி செலுத்தப்படும் போதெல்லாம், அது மூன்று மாதங்களுக்கு செல்லுபடியாகும்
 3. முத்திரை வரி செலுத்தப்படாவிட்டால், ஒப்பந்தம் நீதிமன்றத்தில் செல்லுபடியாகாது
 4. இந்திய தண்டனைச் சட்டத்தின்படி, தேவையான முத்திரைக் கட்டணத்தை செலுத்தாதது கிரிமினல் குற்றமாகும்
 5. பணம் செலுத்துவதில் இத்தகைய தாமதங்கள் ஏற்பட்டால் தனிநபர் மொத்தமாக செலுத்த வேண்டிய தொகையில் 2% முதல் 200% வரை அபராதம் செலுத்த வேண்டும்.
 6. முத்திரை வரி வாங்குபவரால் செலுத்தப்பட வேண்டும், விற்பனையாளரால் அல்ல.

முத்திரை வரியை செலுத்த வேண்டிய ஆவணங்கள்:

மத்திய அரசால் முத்திரை வரி விதிக்கப்பட்டிருக்கும் ஆவணங்கள் இவை. இது தவிர, அந்தந்த மாநில அரசுகளும் சில ஆவணங்களுக்கு வரி விதிக்கலாம்.

 • பரிமாற்ற ரசீதுகள்
 • கடன் கடிதங்கள்
 • லேடிங் ரசீதுகள்
 • காப்பீட்டு கொள்கைகள்
 • பங்குகள் பரிமாற்றம்
 • பிரதிநிதிகளும்
 • ரசீதுகள்
 • கடன்பத்திரங்கள்
 • உறுதிமொழி குறிப்புகள்

மாநில வரியை பொருத்தவரை, இது பொதுவாக மாநிலத்திற்கு மாநிலம் மாறுபடும். ஆயினும்கூட, பின்பற்றப்படும் ஒரு பொதுவான வழிமுறை உள்ளது. உதாரணமாக, கர்நாடக மாநில அரசு விதிக்கும் முத்திரைக் கட்டணத்தைப் பார்ப்போம். மேலே குறிப்பிட்டுள்ள ஆவணங்களைத் தவிர, மேலும் சில ஆவணங்களுக்கு கர்நாடக மாநில அரசு முத்திரைக் கட்டணத்தை விதிக்கிறது அவை:

 1. வாக்குமூலங்களை
 2. அடமான சான்றிதழ்கள்
 3. தத்தெடுப்பு கடிதங்கள்
 4. உயில் பத்திரம்
 5. வழக்கறிஞரின் அதிகாரம்
 6. நகர்த்தக்கூடிய சொத்தின் தீர்வு
 7. அசையாச் சொத்தின் தீர்வுகள்
 8. பத்திரங்கள்
 9. கடன்களில் வழங்கப்பட்ட பத்திரங்கள்
 10. வாடகை ஒப்பந்தங்கள்
 11. குத்தகை ஒப்பந்தங்கள்
 12. குத்தகைக்கு சரணடைவதற்கான ஆவணங்கள்
 13. வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்பு கூட்டாண்மை
 14. சங்கத்தின் கட்டுரைகள்
 15. சொத்து கட்டுமானம்
 16. பயணப்படி

முத்திரை வரியைக் கோரும் வணிக ஒப்பந்தங்கள்:

வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்பு கூட்டாண்மை (எல்.எல்.பி): எல்.எல்.பி சட்டம், 2008 இன் படி, ஒரு எல்.எல்.பி நிறுவனமானது புவியியல் இருப்பிடம் மற்றும் மூலதனத்தின் பங்களிப்பின் அடிப்படையில் இணைத்தல் அல்லது பதிவு செய்யும் நேரத்தில் முத்திரைக் கடனை செலுத்த வேண்டும்.

சங்கத்தின் கட்டுரைகள்: இந்திய முத்திரை சட்டம், 1899 இன் படி நிறுவனங்களை இணைப்பதற்குத் தேவையான சங்கத்தின் கட்டுரைகள் மற்றும் சங்கத்தின் குறிப்பாணை ஆகிய இரண்டும் முன்நிபந்தனை கட்டணத்தை செலுத்த வேண்டும்.

கூட்டாண்மை ஒப்பந்தங்கள்: கூட்டாளர்களின் கடைமைகள் மற்றும் பொறுப்புகளை வரையறுக்கும் மற்றும் இலாபங்களைப் பிரிப்பது தொடர்பான விவரங்களைக் கொண்டிருக்கும் எந்தவொரு கூட்டு ஒப்பந்தமும் 1000 ரூபாய் முத்திரைக் வரியை செலுத்த வேண்டும்.

கூட்டாளர் நிறுவன பதிவுகள்: கூட்டாண்மை நிறுவனத்தை பதிவு செய்யவது என்பது கூட்டாளர் சட்டம், 1932 இன் படி கூட்டாளர்களிடம் விடப்படுகிறது. ஆனால் அவ்வாறு அவர்கள் தங்கள் நிறுவனத்தை பதிவு செய்ய விரும்பினால், பரிந்துரைக்கப்பட்ட முத்திரை வரியை செலுத்த வேண்டும்.

பங்குகளின் பரிமாற்றம்:

சட்டப்பூர்வமானது என்று கருதப்படுவதற்கு, பங்குகள் அல்லது சொத்துக்களை மாற்றுவது தொடர்பான எந்தவொரு ஆவணமும் உரிய அதிகாரிகளால் முறையாக கையொப்பமிடப்பட்டு முத்திரையிடப்பட்டிருக்க வேண்டும். பங்கு சான்றிதழ்களுக்கும் முத்திரை வரி செலுத்தப்பட வேண்டும்.

கடனீடுகள்: கடனீடுகள் மாற்றப்படும்போதும் முத்திரை வரி விதிக்கப்படுகிறது, ஆனால் அவை வழங்கப்படும்போது அல்ல. இத்தகைய வரியானது சந்தைப்படுத்தக்கூடிய பத்திரங்களின் ஒரு பகுதியாக கருதப்படுகிறது.

 • பரிமாற்றம் / உறுதிமொழி குறிப்புகள்
 • கடன் கடிதங்கள்
 • பத்திரங்கள்
 • கடன்களுக்கான பாதுகாப்பு சான்றிதழ்கள்

நிபுணர் வழிகாட்டலைப் பெறுங்கள்

பதிவு செய்யத் தேவையில்லாத ஆனால் முத்திரைக் வரியை செலுத்த வேண்டிய ஆவணங்கள் சில: 

* கர்நாடக மாநில அரசு சட்டங்களின்படி

 1. வழக்கறிஞரின் அதிகாரத்தின் ஆவணம்
 2. அபிவிருத்தி ஒப்பந்தம்
 3. மேம்பாட்டாளருக்கான விற்பனை ஒப்பந்தம்
 4. குத்தகை ஒப்பந்தம்
 5. ஒரு வருடத்திற்கும் குறைவான குத்தகை பத்திரம்
 6. வாய்வழி பகிர்வின் குறிப்பு
 7. கடந்தகால பரிவர்த்தனையின் பதிவு

முத்திரை வரி கணக்கீடு:

 • இது தற்போதைய சந்தை மதிப்பில் கணக்கிடப்படுகிறது
 • இது பதிவு ஆவணத்தின் படி மதிப்பை அடிப்படையாகக் கொண்டது, பரிவர்த்தனை மதிப்பை அடிப்படையாகக் கொண்டது அல்ல
 • இந்த வரியானது பரிவர்த்தனையின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் ஒரு நபர் மீது அல்ல ஆனால் இது ஒரு ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் வசூலிக்கப்படுகிறது,
 • ஒரு முத்திரை வரி கணக்கிடுபவர் எந்த கட்டணத்தை விதிக்க வேண்டும் என்பதற்கான சரியான விகிதங்களை தீர்மானிக்கிறார். இந்த புத்தகம் ஆண்டுதோறும் ஜனவரி முதல் தேதி வெளியிடப்படுகிறது.

முத்திரை வரியைக் கணக்கிடும்போது கருதப்படும் காரணிகள்:

 1. சொத்தின் வயது
 2. உரிமையாளரின் பாலினம்
 3. சொத்தின் வகைப்பாடு
 4. குத்தகை வகைப்பாடு
 5. குடியிருப்பு / வணிக அனுமதி
 6. ஒற்றை அல்லது பல மாடி கட்டிடம்
 7. புவியியல் வகைப்பாடு

வழக்கமாக, முத்திரை வரியானது அந்தந்த மாநிலத்திற்கு பொருந்தக்கூடிய விகிதங்களுடன் கணக்கிடப்படுகிறது.

உதாரணமாக, தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஒரு சொத்தின் மதிப்பு 12,00,000 எனில், வாங்குபவர் 84,000 முத்திரை வரி செலுத்த வேண்டியிருக்கும், ஏனெனில் தமிழகத்தில் முத்திரை வரி 7% வீதம் ஆகும். அதுமட்டுமின்றி மேலே குறிப்பிட்டுள்ளபடி இது மற்ற காரணிகளின் அடிப்படையில் வேறுபடுகிறது, மற்றும் சமீபத்திய புதுப்பிப்புகளுக்கு அரசாங்க வலைத்தளங்களை சரிபார்க்க வேண்டியது அவசியம்.

முத்திரை வரி செலுத்துதல்:

 1. வாங்குபவர் பத்திரத்தை நிறைவேற்றும் நேரத்தில் வரியை செலுத்த வேண்டும்
 2. தொகையை முழுமையாக செலுத்த வேண்டும், தவணைகளாக அல்ல
 3. கிடைக்கக்கூடிய பல்வேறு கட்டண முறைகள்:

முத்திரை தாள்: வாங்குபவர் அங்கீகரிக்கப்பட்ட வணிகரிடமிருந்து தேவையான தொகையின் முத்திரை காகிதத்தை வாங்க வேண்டும்.

ஃபிராங்கிங்: வாங்குபவர் தேவையான வரியை செலுத்தியுள்ளார் என்பதை உறுதிப்படுத்த ஃபிராங்கிங்கிற்கு அங்கீகரிக்கப்பட்ட முகவர் தேவை. மேலும் முத்திரையுடன் ஆவணத்தை வெளிப்படுத்த ஒரு பிராங்கிங் இயந்திரம் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

மின்- முத்திரை: இந்தியாவின் பங்கு நிறுவனமானது இந்தியாவில் உள்ள மின்- முத்திரை நடவடிக்கைகளை கையாளுகிறது. மின் முத்திரை என்பது ஆவண மோசடிகளை தவிர்க்கிறது மேலும் இது ஒரு எளிதான மற்றும் நேரடியான செயல்முறையாகும், ஆகையால் இது இந்தியாவில் விரைவாக வளர்ந்து வருகிறது.

இந்தியா முழுவதுமான முத்திரை வரி விகிதங்கள்:

தமிழ்நாடு – 7%

கர்நாடகா – 5.6%

தெலுங்கானா – 6%

ஆந்திரா – 7.5%

பீகார் – 8%

கேரளா – 8%

மத்தியப் பிரதேசம் – 8.5%

பஞ்சாப் – 4-8%

அசாம் – 4% (அசாம் போன்ற சில மாநிலங்கள் ஆண்களுக்கும், பெண்களுக்கும் என தனித்தனியாக கட்டணம் வசூலிக்கின்றன. இங்கு ஆண்களுக்கு 4% ஆக இருந்தாலும், பெண்களுக்கு 5% ஆகும். டெல்லி மற்றும் புதுச்சேரியில் கூட பெண்கள் மீது தனி கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது).