வர்த்தக முத்திரை பதிவு பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தும்

Last Updated at: Apr 01, 2020
1759
வர்த்தக முத்திரை பதிவு பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தும்

நீங்கள் எதையாவது சொந்தமாக வைத்திருக்கும்போது, அதை சொந்தமாக வைத்திருக்க உங்களுக்கு எப்போதும் சட்டப்பூர்வ உரிமம் இருப்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். திருமண பதிவு, சொத்து பதிவு அல்லது காப்புரிமை பதிவு போன்றே, வர்த்தக முத்திரை பதிவும் அவசியம். சட்டவிரோத மற்றும் சட்டவிரோத நபர்களுக்கு உங்கள் வணிக பெயர் அல்லது முத்திரையை  நகலெடுக்கும் அல்லது பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் திறன் இருக்காது என்பதை இது உறுதிசெய்கிறது.

வர்த்தக முத்திரை பதிவு என்றால் என்ன?

வர்த்தக முத்திரை என்பது உங்கள் தயாரிப்பு அல்லது சேவையை வரையறுக்கும் ஒரு தரத்தின்  பெயர் அல்லது முத்திரை ஆகும். இது ஒரு கடிதம், சொற்றொடர், எண், சொல், சின்னம், வடிவம் அல்லது எண்ணெழுத்து இலக்கங்களின் கலவையாக இருக்கலாம். ஒரு குறிப்பிட்ட தொழிற்துறையில் உங்கள் தயாரிப்பு அல்லது சேவையை மற்றவர்களிடமிருந்து வேறுபடுத்துவதற்கு ஒரு தனித்துவமான தரத்தின் பெயர் அல்லது முத்திரை பயன்படுத்தப்படுகிறது. உங்கள் தரத்தின் பெயர் அல்லது முத்திரை ஆனது சட்டப்பூர்வ பாதுகாப்பைப் பெற நீங்கள் பதிவு செய்ய வேண்டும். எண் விண்ணப்ப எண்ணைப் பெறும்போது நீங்கள் குறியீட்டைப் பயன்படுத்தத் தொடங்கலாம். வர்த்தக முத்திரைக்கு பதிவு செய்வதன் மூலம், உங்கள் தயாரிப்பு அல்லது சேவை சந்தையில் தனித்துவமானது என்பதை உங்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு உறுதிப்படுத்தலாம். இது  உங்கள் கண்டுபிடிப்புக்கான அடையாளமாக செயல்படுகிறது.

உங்கள் வர்த்தக முத்திரையை  பதிவு செய்வதற்கு முன், உங்கள் தயாரிப்பு அல்லது சேவைக்கு எந்த வகையான வர்த்தக முத்திரை பொருத்தமானது என்பதை தீர்மானிப்பதில் உங்கள் வேலையை மதிப்பீடு செய்ய வேண்டும். உங்கள் வர்த்தக முத்திரையைப் பயன்படுத்துவதற்கும், தாக்கல் செய்வதற்கும், பதிவு செய்வதற்கும் வக்கீலசெர்ச்  உங்களுக்கு உதவுகிறது. உங்கள் வர்த்தக முத்திரையைவகையைத் தேர்வுசெய்யும் முன் எங்கள் நிபுணர் வழக்கறிஞர்களிடமும் நீங்கள் ஒரு வார்த்தைக் கேட்கலாம் . இந்தியாவில் பதிவுசெய்யப்பட்ட வர்த்தக முத்திரையைப் பெறும்போது, அது இந்தியாவில் மட்டுமே செல்லுபடியாகும் என்பதையும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும்.

வர்த்தக முத்திரையை  பதிவு செய்வது எப்படி?

படி 1:

நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்த வர்த்தக முத்திரை ஏற்கனவே இருக்கிறதா என்பதை  வாகில்சீர்க்கின் இலவச வர்த்தக முத்திரை தேடல் விருப்பத்தைப் பயன்படுத்தி  சோதிக்கவும். மேலும், வர்த்தக முத்திரை இயக்குனரிடம் வர்த்தக முத்திரை சின்னம் மற்றும் தரத்தின்  பெயரை சரிபார்க்கவும்.

படி 2:

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வர்த்தக முத்திரை கிடைத்தால், நீங்கள் வர்த்தக முத்திரையின் வகையை சரிபார்க்க வேண்டும். தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வர்த்தக முத்திரை கிடைக்கவில்லை எனில், தனித்துவமான ஒன்றை அடையாளம் காண வக்கீல்சேர்ச் உங்களுக்கு உதவும்.

தனித்துவமான வர்த்தக முத்திரை  அல்லது தரத்தின் பெயரைக் கொண்டிருப்பதன் மூலம், விண்ணப்பத்தை நிராகரிப்பதற்கான வாய்ப்பு குறைவாக இருக்கும்.

படி 3:

நீங்கள் பதிவு செய்ய வேண்டிய சரியான வகுப்பை கொடுக்கப்பட்ட துறையில்  தேர்வு செய்ய வேண்டும். இதில் 45 துறைகள் உள்ளன, ஒவ்வொரு துறையும் நீங்கள் தேர்வு செய்ய வேண்டிய வகுப்பை தேர்வு செய்ய வேண்டும்.

உதாரணமாக, உங்கள் தயாரிப்பு அழகுசாதனப் பொருட்கள், கூந்தல் எண்ணெய்கள் அல்லது களிம்புகள் இருந்தால், 3 ஆம் வகுப்பின் கீழ் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். வகுப்பு 3 இல் அழகுசாதனப் பொருட்கள், முடி எண்ணெய்கள், களிம்புகள் அல்லது துப்புரவு பொருட்கள்  அடங்கிய சேவைகள் உள்ளன.

படி 4:

தரத்தின் பெயர் அல்லது முத்திரையின்  தேர்வு இறுதி செய்யப்பட்டப் பின் விண்ணப்ப செயல்முறை தொடங்கலாம். அங்கீகாரக் கடிதத்தைத் தயாரிக்க வக்கில்செர்ச்  உதவுகிறது.

படி 5:

விண்ணப்ப படிவத்தில் தேவையான விவரங்களை பூர்த்தி செய்த பின்  பதிவு தொடங்கப்படும். நீங்கள் ஏற்கனவே பயன்பாட்டில் உள்ள சில வர்த்தக முத்திரை சின்னம் அல்லது  பெயரைப் பயன்படுத்தினால், அந்த வர்த்தக முத்திரைக்குச் சொந்தமானவர் சட்டப்பூர்வமாக அதற்கான வழக்கைத்  தொடரலாம்.

வர்த்தக முத்திரையை பதிவு செய்வதற்கான விண்ணப்பத்தை சமர்ப்பிக்க எவ்வித காலக்கெடுவும்  இல்லை. வர்த்தக முத்திரையை பதிவு செய்வதற்கான ஒப்புதலுக்கு முன் நீங்கள் டிஎம் அல்லது எஸ்எம் சின்னத்தைப் பயன்படுத்த வேண்டும். அந்த சின்னங்கள் எந்தவொரு சட்ட முக்கியத்துவத்தையும் பெற்றிருக்கவில்லை. ஆனால்  ஒரு நிறுவனம் / வணிகத்தின் உரிமையாளர் இந்த முத்திரை அல்லது பெயரை நிறுவனம் / வணிகத்திற்கான வர்த்தக முத்திரையாக பயன்படுத்த திட்டமிட்டிருப்பதை குறிக்கிறது.

வர்த்தக முத்திரை பதிவு சான்றிதழைப் பெற்ற பிறகு,  ® என்ற குறியீட்டை பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளில் பயன்படுத்தலாம்.

உங்கள் வர்த்தக முத்திரையை பதிவு செய்யுங்கள்

வர்த்தக முத்திரையை வைத்திருப்பதன் நன்மைகள்

 • உங்கள் தரத்தின்  பெயர் அல்லது முத்திரையின்  உரிமையை நோக்கிய வர்த்தக முத்திரை ஒரு பிரத்யேக உரிமையாக செயல்படுவதே முதல் மற்றும் முக்கிய நன்மை ஆகும். அங்கீகரிக்கப்பட்ட உரிமம் இல்லாமல், உங்கள் தரம்  அல்லது முத்திரையை விளம்பரப்படுத்துவதை மற்றவர்கள் தடுக்கலாம்.
 • அதே முத்திரை அல்லது பெயரை வேறு ஒரு நபர் பயன்படுத்தியிருந்தால்  பதிவு செய்யப்பட்ட வர்த்தக முத்திரையை வைத்திருப்பவர் அந்த நபருக்கு எதிராக வழக்குத் தொடரலாம். அங்கீகரிக்கப்படாத பயனரை உங்கள் வர்த்தக முத்திரை பெயர் அல்லது முத்திரைப் பயன்படுத்துவதை எச்சரிக்கலாம் அல்லது நிறுத்தலாம்.
 • உங்கள் வர்த்தக முத்திரையை நீங்கள் வைத்திருந்தால், உங்கள் தயாரிப்பு அல்லது சேவைகளின் தரம் உலகுக்கு காண்பிக்கப்படும். இது உங்கள் வணிகத் துறையில் வாடிக்கையாளர்களுக்கு நம்பிக்கை,  ஆகியவற்றை வழங்குகிறது. எனவே, வாடிக்கையாளர் தக்கவைப்பு அதிகமாக இருக்கும்.
 • உங்கள் முத்திரையை  நீங்கள் பதிவுசெய்வதால், வாடிக்கையாளர்கள்  உங்கள் தயாரிப்பை எளிதாகக் கண்டுபிடிக்க முடியும்.
 • வர்த்தக முத்திரை சின்னத்துடன் தயாரிப்புகள் மற்றும் அது இல்லாத ஒன்றை வேறுபடுத்தி அறிய இது மக்களுக்கு உதவுகிறது.
 • வர்த்தக முத்திரையைப் பதிவுசெய்த பிறகு, உங்கள் தரத்தின்  பெயர் அல்லது முத்திரை ஒரு வர்த்தக முத்திரை என்பதைக் குறிக்கும். பின்னர் உங்கள் சின்னத்தில் ® குறியீட்டை அச்சிடலாம்.
 • இணைய வழி  வர்த்தக முத்திரை பதிவு (trademark registration) குறைந்த செலவில் சாத்தியமாகும்.  
 • ஒருவர் மற்ற நாடுகளிலும் வர்த்தக முத்திரையை பதிவு செய்யலாம், இது உலகளவில்தர பெயரை  நிறுவ உதவும். உதாரணமாக, நீங்கள் இந்தியாவில் வர்த்தக முத்திரையை பதிவு செய்திருந்தால், உங்கள் தர பெயர்  அல்லது முத்திரையை பிற நாடுகளிலும் பதிவு செய்ய பதிவு சான்றிதழைப் பயன்படுத்தலாம்.
 • தர பெயர் அல்லது முத்திரையைத் தேட  உரிமையாளருக்கு இது மிகவும் உதவுகிறது, ஏனெனில் இது மிகவும் புகழ்பெற்ற தர பெயர் பெயர், முத்திரையாக இருக்கும்.
 • உரிமையாளர் தனது பதிவு செய்யப்பட்ட வர்த்தக முத்திரையை மாற்றலாம். பொதுவான சட்ட வர்த்தக முத்திரையிலும் இது சாத்தியமில்லை, ஆனால்  இது வணிகத்துடன் மட்டுமே மாற்றப்படும்.
 • இது தயாரிப்பின் தரத்திற்கான அங்கீகாரம்
 • குறைந்த செலவில் 10 ஆண்டுகளுக்கு பாதுகாப்பு

வர்த்தக முத்திரையை எவ்வாறு புதுப்பிப்பது:

வர்த்தக முத்திரை காலாவதியாகக் கூடிய மூன்று முதல் ஆறு மாதங்களுக்கு முன்பு புதுப்பிப்பதற்கான செயல்முறையை நீங்கள் தொடங்க வேண்டும் என்பதை நினைவில் கொள்ள  வேண்டும் . எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, பதிவாளர் கடைசி தேதிக்கு மிக நெருக்கமான வர்த்தக முத்திரையின் காலாவதியைப் பற்றி மட்டுமே உங்களுக்குத் தெரிவிப்பார், மேலும் இந்த நடைமுறையை முடிக்க சில மாதங்கள் ஆகும்.

வர்த்தக முத்திரை புதுப்பித்தல் செயல்முறை பற்றி விரிவாகப் படியுங்கள்.

வர்த்தக முத்திரை பதிவு வகைகள்:

உங்கள் வர்த்தக முத்திரைக்கு சில பொதுவான பெயர் அல்லது வடிவமைப்பை பயன்படுத்துவதன்  மூலம் நிராகரிக்கப்படும் என்பதால் நேரமும் பணமும் வீணாகும். இதுபோன்ற சந்தர்ப்பங்களில், நீங்கள் வர்த்தக முத்திரை சட்டங்களில் நிகழ்ந்துள்ள இதுபோன்ற   வழக்குகளின் வகைகளைப் படித்து பின்னர் உங்கள் வர்த்தக முத்திரையைப் பதிவு செய்ய வேண்டும். இது பாதுகாப்பிற்கு தகுதியானதாக மாறும் , மேலும் உங்கள் வர்த்தக முத்திரையை டிஐபிபி ஏற்றுக்கொள்வதற்கான அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன.

வர்த்தக முத்திரையில் 5 முக்கியமான பிரிவுகள் உள்ளன:

1. பொதுவான குறி:

பிற போட்டியாளர்கள் இதைப் பயன்படுத்த மறுப்பதால் நீங்கள் பொதுவான வர்த்தக முத்திரைக்கு பதிவு செய்ய முடியாது. உதாரணமாக, கணினி பாகங்களைத் தயாரிக்கும் நிறுவனம் ‘கம்ப்யூட்டர்ஸ்’ என்ற பொதுவான பெயருடன் வந்தால், உங்கள் வர்த்தக முத்திரை ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது. ஒவ்வொரு வணிகமும் பெயரில் உள்ள சொற்களில் ஒன்றாக பொதுவான வார்த்தையின் மூலம் தங்கள் இருப்பைக் குறிக்க ஒரு வாய்ப்பைப் பெற வேண்டும் என்பதை இது உறுதி செய்கிறது. பொதுவான சொல் முழு வர்த்தக முத்திரை பெயராக இருக்கக்கூடாது.

2. விளக்கக் குறி:

ஒரு விளக்கமான வர்த்தக முத்திரை என்பது சேவை அல்லது தயாரிப்பின் பண்புகளை விவரிக்கும் ஒன்றாகும். உதாரணமாக, வர்த்தக முத்திரையின் ஒப்புதலைப் பெற ‘சிறந்த பனிக்கூழ்  கடை’ என்ற பெயர் தகுதி பெறாது. அதாவது ‘சிறந்தது’ என்ற அதன் சிறப்பியல்புகளில் ஒன்றைப் பற்றி இது மிகவும் விளக்கமாக இருப்பதால் தகுதி பெறாது.

3. பரிந்துரைக்கும் குறி:

பரிந்துரைக்கும் குறி என்பது  தயாரிப்பு அல்லது சேவையைப் பற்றி ஏதோ ஒன்றை  விவரிக்கிறது. உதாரணமாக, அமேசானை எடுத்துக் கொள்வோம். அமேசான் நிறுவனத்திற்கான முத்திரை  ஒரு அம்பு ‘அ’ முதல் ‘இசட்’ வரும் வகையில் விவரிக்கிறது, இது நிறுவனம் ஏ முதல் இசட் வரை அனைத்தையும் கொண்டுள்ளது என்பதைக் குறிக்கிறது. மேலும், இது ஒரு புன்னகை சின்னத்தை குறிக்கிறது. இது எந்த ஒரு தயாரிப்புகளின் தன்மையை தனியாக  கையாள்வதில்லை, ஆனால் கற்பனையைப் பயன்படுத்தினால், அதை நிறுவனத்துடன் தொடர்புபடுத்தலாம். இது பரிந்துரைக்கும் குறி என்று அழைக்கப்படுகிறது.

4. அற்புதமான குறி:

இது ஒரு கற்பனையான குறி மேலும் இது வேறுபட்டது, தனித்துவமானது மற்றும் சொல் அல்லது முத்திரைக்கு  ஒரு புதிய அர்த்தத்தை அளிக்கிறது. உதாரணமாக, ‘அடிடாஸ்’ என்ற தரத்தின் பெயர் பொதுவான பொருளைக் கொடுக்கவில்லை மேலும் இது ஆங்கில அகராதியில் இல்லை. இது தனித்துவமானது, எனவே இந்த பெயர்களை வர்த்தக முத்திரை குறிப்பது எளிதானது மற்றும் பதிவு செய்வதற்கு எந்த சிக்கலையும் உருவாக்காது.

5. தன்னிச்சையான குறி:

ஒரு தன்னிச்சையான குறி என்பது வேறுபட்ட பொருளைக் கொண்ட ஒரு பெயர், ஆனால் இது தயாரிப்புகளுடன்  எந்த தொடர்பும் இருக்காது. உதாரணமாக, ‘ஆப்பிள்’ ஒரு சிறந்த உதாரணம். பெயர் ஒரு பழத்தை விவரிக்கிறது, ஆனால் வணிக யதார்த்தத்தில், இது தொலைபேசிகளையும் கணினிகளையும் வழங்கும் ஒரு நிறுவனம் ஆகும் .

டி.எம் கோப்பகத்தின் முழுமையான தேடலை நடத்த வக்கில்செர்ச்  உதவுகிறது. இதைப்பற்றி நாங்கள் அங்கீகாரக் கடிதத்தைத் தயாரித்துள்ளோம் , துறைகள்  குறித்த ஆலோசனைகளை உங்களுக்கு வழங்குகிறோம், படிவங்களை நிரப்ப உங்களுக்கு உதவுகிறோம், மேலும் புதுப்பிப்புகள் மற்றும் பலவற்றை உங்களுக்கு வழங்குகிறோம். எனவே உங்கள் பதிவு தொந்தரவில்லாத ஒன்றாக இருக்க வேண்டுமானால் எங்களின் வக்கில்செர்ச் வலைதளத்தைப் பார்வையிடவும்.

வர்த்தக முத்திரை பதிவு ஏன் முக்கியமானது?

அனுமதியின்றி, வேறு சில வணிகங்கள் உங்கள் தரத்தின்  பெயரைப் பயன்படுத்தினால், அதை தீர்ப்பதற்கான ஒரே வழி  நீதி மன்ற நடவடிக்கையாகும், ஆனால் இது மிகவும் அலைச்சல் மிகுந்த வழி ஆகும்.மேலும்  இது தீர்க்க பல ஆண்டுகள் ஆகும். அவ்வாறு நடக்கக்கூடாது, இல்லையா? அவ்வாறு நடக்கக்கூடாது என்றால் வர்த்தக முத்திரை பதிவு நடைமுறைக்கு வருவது தான் அவசியம். இவ்வாறு செய்தால் மேலே குறிப்பிட்டுள்ள அலைச்சல்  தேவையில்லை. எனவே , நீங்கள் தர பெயர் , முத்திரை ஒன்றை வைத்திருப்பது உங்கள் வர்த்தக முத்திரையின் மீது முழு கட்டுப்பாட்டைக் கொண்டிருப்பதை உறுதி செய்கிறது.