கடை மற்றும் ஸ்தாபன சட்டத்தின் கீழ் தகுதி பெற்றவர்கள் யார்?

Last Updated at: Mar 13, 2020
2300
shop and establishment registration

கடை மற்றும் ஸ்தாபன சட்டம் நாடு முழுவதும் பொருந்தும், மேலும் அனைத்து வணிக நிறுவனங்களான ஹோட்டல்கள்உணவகங்கள், பொழுதுபோக்கு பூங்காக்கள், தியேட்டர்கள் , அத்துடன் இதுபோன்ற பிற பொது பொழுதுபோக்கு இடங்களும் இந்த சட்டத்தின் கீழ் வருகின்றன.

Below you’ll find the list of essential and start-up friendly services like how to apply for a food license, time taken for trademark registration and procedure for Udyog Aadhaar registration.

 

சட்டத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளபடி, ‘வணிக ஸ்தாபனம்’ என்பதன் வரையறை யாதெனில்:

  1. வணிகத் துறைக்கு கீழ் வரும் வங்கி, வர்த்தகம் மற்றும் காப்பீட்டு நிறுவனங்கள்.
  2. தனிநபரை பணிபுரியவோ, அலுவலக வேலை அல்லது சேவையை வழங்குவது போன்ற வற்றில் ஈடுபடுத்தி  உள்ள நிறுவனங்கள்.
  3. ஹோட்டல்கள், உணவகங்கள் , போர்டிங் வீடுகள் , சிறிய கஃபே அல்லது இளைப்பாறும் விடுதிகள் போன்ற நிறுவனங்கள்.
  4. பொழுதுபோக்கு இடங்களான தியேட்டர்கள் , சினிமா அரங்குகள், கேளிக்கை பூங்காக்கள் போன்றவை.

மேலே குறிப்பிடப்பட்ட வணிக நிறுவனங்கள் அனைத்தும் இந்த சட்டத்தின் கீழ் வருகின்றன, தங்கள் ஊழியர்களுக்கு சிகிச்சையளிப்பதற்காக சட்டத்தால் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள விதிமுறைகளையும் விதிகளையும் கடைப்பிடிக்க வேண்டும்.

இந்தச் சட்டத்தின் விதிவிலக்குகள் ஒவ்வொரு மாநிலங்களுக்கும் வேறுபடுகின்றன. மேலும் ஒவ்வொரு மாநிலங்களுக்கும்  சட்டத்திற்குள் வரும் கடைகள் மற்றும் நிறுவனங்களின் பட்டியல்கள் கொடுக்கப்பட்டு உள்ளன, மேலும் சட்டத்தின் கீழ் பதிவுசெய்தவர்கள் தங்கள் வணிகத்தை மாநிலத்திற்குள் நடத்த வேண்டும்.

கடைகள் மற்றும் ஸ்தாபன சட்டம்எனக்கு எப்பொழுது பதிவு செய்வது அவசியம்?

நீங்கள் ஒரு வணிக ஸ்தாபனத்தை அல்லது ஒரு கடையைத் தொடங்கினால், (மேலே குறிப்பிட்டுள்ளபடி), நீங்கள் நிறுவப்பட்ட 30 நாட்களுக்குள், சட்டத்தின் கீழ் பதிவு  செய்ய வேண்டும்.

ஒரு வங்கியில் நடப்புக் கணக்கைத் திறப்பது உட்பட பல காரணங்களுக்காக இந்த பதிவு கட்டாயமாகும். இந்த உரிமம், ஒரு அடிப்படை உரிமமாகவும், இந்தியாவில் ஒரு வணிகத்தை நடத்துவதற்குத் தேவையான பிற பதிவுகளுக்கு விண்ணப்பிக்க உங்கள் வணிகத்தின் சான்றாகவும் அமைகிறது.

இன்று உங்கள் உரிமத்தைப் பெறுங்கள்

கடைகள் மற்றும் ஸ்தாபன சட்டம்பதிவு செய்ய விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

ஒவ்வொரு மாநிலமும் சட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்வதற்கு வெவ்வேறு விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளை அமைத்துள்ள நிலையில், அடிப்படை நடைமுறை அப்படியே உள்ளது. இந்தச் சட்டத்தின் கீழ் ஒவ்வொரு வணிகத்திற்கும் தொழிலாளர் துறையின் ஒப்புதல் பெற வேண்டும்.

பதிவு சான்றிதழை, கடைகள் மற்றும் ஸ்தாபன சட்டத்தின் தலைமை ஆய்வாளரிடமிருந்தோ அல்லது நீங்கள் ஸ்தாபனத்தை நடத்தும் பகுதிக்கு ஒப்படைக்கப்பட்ட பிற ஆய்வாளர்களிடமிருந்தோ பெறலாம்.

ஒரு விண்ணப்பம், பரிந்துரைக்கப்பட்ட வடிவத்தில், (வெவ்வேறு மாநிலங்களின் அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளங்களிலிருந்து பெறப்பட்டது) உரிய அதிகாரி இடம் சமர்ப்பிக்க வேண்டும், உடன்

  1. ஸ்தாபனத்தின் பெயர்
  2. உரிமையாளர் (முதலாளி) மற்றும் ஊழியர்களின்பெயர் மற்றும் விவரங்கள் (வணிகத்தை இணைக்கும் நேரத்தில்)
  3. ஸ்தாபனத்தின் முகவரி மற்றும் விற்பனை பத்திரம் அல்லது கடைக்கான வாடகை ஒப்பந்தத்தின் நகல்
  4. வணிகத்தின் அல்லது உரிமையாளரின் பான் அட்டை.

மேற்கண்ட விவரங்கள் அனைத்தும் படிவத்தில், நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணங்களுடன் ஆய்வாளரிடம் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.

விண்ணப்பம் கிடைத்ததும், ஆய்வாளர் விவரங்களைச் சரிபார்த்து, தேவைப்பட்டால், நிறுவனத்திற்கு வருகை தந்து, பிறகு சட்டத்தின் கீழ் பதிவு சான்றிதழை வழங்குவார்.

பதிவு சான்றிதழ் கடையில் ஒரு முக்கிய இடத்தில் காட்சிக்கு வைக்கப்பட வேண்டும், மேலும் வழங்கப்பட்ட விவரங்களில் ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால் (ஊழியர்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் பல) அல்லது காலாவதியாகும்போது புதுப்பிக்கப்பட வேண்டும்.

கடை மற்றும் ஸ்தாபன சட்டம் (Shops & Establishment Act) பதிவு அனைத்து வணிகங்களின் கட்டாய தேவைகளில் ஒன்றாகும்.. விவரங்களில் ஏதேனும் மாற்றங்களோ அல்லது  ஸ்தாபனத்தை மூடப்படுவதாக இருந்தாலோ  15 நாட்களுக்கு முன்பே  ஆய்வாளரிடம் தெரிவிக்க வேண்டும்.

அலுவலகம் அல்லது ஸ்தாபனம், (ஒரே உரிமையாளர்கள் மற்றும் வீட்டிலிருந்து இயக்கப்படுகின்ற ஃப்ரீலான்ஸர்கள்) எந்த வணிகம்வங்கி கடன்கள் மூலமாகவோ அல்லது துணிகர மூலதனத்திருந்தோ முதலீட்டை திரட்ட திட்டமிட்டால், அவற்றின் உரிமம் அல்லது பதிவு சான்றிதழ் தேவை.

பதிவு செய்யப்பட்டு, மேலும் சான்றிதழின் நகல் முக்கிய நகரங்களில் 10 வேலை நாட்களுக்குள் வழங்கப்படும், மேலும் பிற இடங்களில் அதிகப்படியாக (15 முதல் 20 வேலை நாட்கள் வரை) ஆகலாம்.