வெளிப்படுத்தாத ஒப்பந்தத்தில் நீங்கள் என்ன சரிபார்க்க வேண்டும்?

Last Updated at: Mar 30, 2020
1618
வெளிப்படுத்தாத ஒப்பந்தத்தில் நீங்கள் என்ன சரிபார்க்க வேண்டும்?

வெளிப்படுத்தாத ஒப்பந்தம் (Non-disclosure agreement) என்ற இந்த ஒப்பந்தம், ஒப்பந்தச் சட்டம் (INDIAN CONTRACT ACT 1872 டின் கீழ் நிர்வகிக்கப்படுகிறது, இதன் கீழ் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட கட்சிகள் பரிவர்த்தனையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ரகசிய தகவல்களை வெளியிட வேண்டாம் ஒரு ஒப்பந்தத்தில் நுழைகிறது. ரகசியமாக வைத்திருக்கும் அணைத்து தேவையான தகவல்களையும் NDA பட்டியலிடுகிறது மற்றும் அதை குறிப்பிடுகிறது, மேலும் அதன் அணுகல் எந்த மூன்றாம் தரப்பினருக்கும் மறுக்கப்படுகிறது.

வெளிப்படுத்தாத ஒப்பந்தம் வகைகள்

 • ஒருதலைப்பட்சமாக இருக்கும் வெளிப்படுத்தாத ஒப்பந்தம்இரண்டு தரப்பை சார்ந்தவர்களும் ஒரு ஒப்பந்தத்தின் கீழ் நுழைந்தால், மேலும் அவர்களில் ஒருவர் மட்டுமே ரகசிய தகவல்களைப் பகிர்ந்துகொள்ள ஒப்புக்கொள்கிறார் மேலும் அவர் அந்த தகவல்களை வேறு எந்த தரப்பினருக்கும் வெளியிடுவதைத் தடுக்கவும் செய்கின்றனர்.
 • இருதரப்பு வெளிப்படுத்தாத ஒப்பந்தம்:  இந்த வகையான ஒப்பந்தத்தின் கீழ், ஒப்பந்தத்தில் நுழையும் இரண்டு கட்சிகளும் ஒருவருக்கொருவர் அவர்களது தகவல்களை வெளியிட ஒப்புக்கொள்கின்றன மேலும் ஒப்பந்தத்தில் ஈடுபடாமல் இருக்கும் வேறு எந்த தரப்பினருக்கும் ரகசிய தகவல்களை வெளியிடுவதை ஒருவருக்கொருவர் தடுத்துக்கொள்கிறார்கள்.
 • பலதரப்பு சார்ந்த  வெளிப்படுத்தாத ஒப்பந்தம்: மூன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட கட்சிகள் ஒப்பந்தத்தின் கீழ் நுழையும் போது அவர்களில் ஒரே ஒருவர் மட்டுமே அவர்களது ரகசிய தகவல்களை வெளியிட சம்மதிக்கிறார் என்றால் மற்ற இரு தரப்பினருக்கும் அவர்களது தகவல் வேறு எந்த தரப்பினருக்கும் வெளியிடப்படாது என்று எதிர்பார்கிறார்கள்.

வெளிப்படுத்தாத ஒப்பந்தம் படிப்பதற்கு முன் மனதில் கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான புள்ளிகள்

 1. வெளிப்படுத்தாத ஒப்பந்தம் கால அளவு:

  இந்த காலத்தில் தான் ஒரு ஒப்பந்தம் நடைமுறைக்கு வருகின்றது, மற்றும் உடன்படிக்கை தரும் கட்சிகள் தகவலின் இரகசியத்தை வைத்திருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படும் கால அளவு இதுவே ஆகும். இந்த NDA  நீண்ட காலத்திற்கு இருக்க கூடாது, புதிய முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படும் போது  மற்றும் வணிகத்தில் நுழைவதிற்காக சில தகவல்கள் பகிரப்பட வேண்டும் என்பதாழும், மற்றும் நீண்ட காலமாக வெளிப்படுத்தாத ஒப்பந்தங்களையும் தடுக்கிறது.

 2. வெளிப்படுத்தாத ஒப்பந்தம் இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ரகசிய தகவல்கள்

  இரகசியமாக வைக்கப்பட வேண்டும் என்று NDS வில் குறிப்பிடும் பகுதிகளை இந்த பகுதி குறிப்பிடுகிறது. இந்த வகையான தகவல்களை ஒரு அட்டவணையில் தெளிவாக விவரிக்கப்பட்டு, மேலும்  அவற்றுடன் இணைக்கப்பட்ட அறிவிப்புகளுடன் மின்னஞ்சல் மூலம் அனுப்பப்படும்.

 3. NDA க்கு கட்சிகளின் பொறுப்புகள், கடமைகள் மற்றும் அவர்களுடைய கடமைகள்:
 4. இந்த நான் –  டிஸ்க்லோசர் ஆக்ரீமெண்ட் காண்ட்ராக்ட் டில் பொதுவாக அவர்களது பொறுப்புகள் மற்றும் கட்சிகளின் கடமைகளையும் குறிப்பிடுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, உடன்படும் தரப்பினர்கள் அவர்களது தகவல்களை  தொடர்புகொள்வதற்கு ஒரு சில குறிப்பிட்ட வழிகளை மட்டுமே பயன்படுத்துவதற்கான விதிமுறையைப் பயன்படுத்தலாம் அல்லது எந்தவொரு தகவலையும் ரகசியமானதுஎன்று குறிக்க வேண்டியிருக்கலாம்.
 5. NDA மீறப்பட்டால் என்ன நடக்கும் :

  ஒரு NDA இல் மிக முக்கியமாக கவனிக்க படவேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால், ஒப்பந்தத்தில் இருக்கும்  ரகசியத்தன்மையின் விதி மீறல் மூலம் அந்த ஒப்பந்தம் உடைந்துவிட்டது அல்லது அது புறக்கணிக்கப்பட்டது. இதை எப்போதும் ஒப்பந்தத்தில் கண்டிப்பாக குறிப்பிடவேண்டும். நிதிகளுக்கான அபராதம்  அல்லது ஒப்பந்தத்தின் விதிமுறைகளை புறக்கணிப்பதன் காரணமாக அனைத்து இழப்புகளுக்கும் இழப்பீடு பெறுவது அவசியம் ஆகும். 

 6. NDA வில் தடை உத்தரவு தேடும் உரிமை:

  நிதி இழப்பீடு ஏற்படும் போது அதன் மீது ஒப்பந்தத்தின் விதிமுறைகளை எப்போதும் மறைக்க முடியாது மற்றும் இழப்புகளை ஈடுசெய்யவும் மற்றும் குறிப்பிட்ட கட்சிகளுக்குள் நுழையும் ஒப்பந்தமும், அதில் இருக்கும் ஒப்பந்த வார்த்தைகளும், அதற்கான இழப்புகளை ஈடுசெய்யவும் NDA வில் கட்சி மீறப்பட்டதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டது அல்லது நீதிமன்றத்தில் இருந்து அதன் எந்தவொரு விதிமுறையும் அதன் தலையீட்டை நாடலாம் மேலும் சரியான சான்றுகள் வழங்கப்பட்டால் மட்டுமே பிற தரப்பினரால் விதிக்கப்பட்ட தண்டனை குறித்து ஒரு ஸ்டே ஆர்டரைப் பெறமுடியும். 

 7. ஒப்பந்தத்தை மீறுவதில் ஏதேனும் தகராறு ஏற்பட்டால் அதற்கான தீர்மானம் பிரிவு:

போடப்படும் ஒப்பந்தத்தை மீறுவதினால் ஏற்படும் சர்ச்சைகளை தீர்க்கப்பட வேண்டும். அப்படி தீர்க்கப்படும் பிரச்சனைகளுக்கு விரைவாகவும்  மிகவும் திறமையான முறையை கையாளவேண்டும், அத்தகைய ஒப்பந்தத்தில் ஈடுபடுவதற்கான செலவு மிக குறைவாகவே இருக்கும், மேலும் அந்த நிறுவனம் மேலும் நிதிச் சுமையை எதிர்கொள்ள வேண்டியதில்லை.

வெளிப்படுத்தாத ஒப்பந்தத்தைப் பெறுங்கள்

வெளிப்படுத்தாத ஒப்பந்தம் மூலம் கிடைக்கும் பயன்கள்

NDA வின் மூலம் கிடைக்கும் பயன்கள் : இந்த நான் – டிஸ்க்லோசர் அக்ரீமெண்ட்ஸ் சை ஒரு நிறுவனத்தின் கட்சிகளால் நுழையப்படுகின்றன. வணிகத்தையும் அதன் சொத்துக்களையும் பாதுகாக்க இதை மேற்கொள்ளப்படுகின்றது. ஒவ்வொரு நிறுவனத்திற்கும் கட்டாயமாக அவர்களுக்கான போட்டியாளர்கள் இருப்பார்கள், எனவே அவர்கள் எப்பொழுதும் அதிக லாபத்தை ஈட்டுவதில் கவனம் செலுத்துவார்கள் மேலும் அதையே அவர்கள் விரும்பவும் செய்வார்கள். மேலும் தங்கள் போட்டியை நீக்குவதன் மூலம் சந்தையில் தங்கள் வரம்பை விரிவுபடுத்த விரும்புகிறார்கள்.

NDA வின் மூலம் அவர்களது ரகசிய தகவல்கள் பகிர்வதை தடுக்கப்படுகிறது, இதன் மூலம் வணிகத்தின் எதிர்காலத்தை சேமிக்கிறது. இந்த NDA வை பின்வரும் காரணத்துக்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது : 

 • இரசாயன / இயந்திர மற்றும் உற்பத்தி செயல்முறைகளின் விஷயத்தில், அந்த நிறுவனம் வெவ்வேறு விதமான மூல பொருட்களையும், வேறு பிற பொருட்களையும், உற்பத்தி செய்வதற்காக பயன்படுத்தும் ரசாயனங்கள், உற்பத்திக்காக பயன்படுத்தும் முறைகளை கொண்டு அதற்கான அலகுகளின்மூலம்  விளைபொருட்களைப் பெறுகின்றனர். பொதுவாக, இவை அனைத்தும் NDA வின் கீழ் பாதுகாக்கப்படுகின்றன.  
 • சந்தைப்படுத்தல், விளம்பரம் மற்றும் பிற வணிக உத்திகளை போன்ற இவை அனைத்தையும் வர்த்தக ரகசியங்களாக கருதப்படுகின்றது. மேலும் இவை அனைத்தையும் நான் – டிஸ்க்லோசர் அக்ரீமெண்ட் டின் கீழ் பாதுகாக்கப்படுகின்றது. வணிக உத்திகளும், திட்டங்களும் ஒவ்வொரு நிறுவனத்திற்கும் மாறுபடுகின்றது, மற்றும் இவை அனைத்தையும் தனித்துவமானதாக கருதப்படுகின்றன.ஒவ்வொரு நிறுவனமும் வெவ்வேறு விதமாக செயல்படுகின்றது, எனவே இந்த விதமான விளம்பரத்தின் நடத்தைகள் மூலம் NDA இன் கீழ் இவை பாதுகாக்கப்படுகின்றன.
 • ஒரு பொருளை தயாரிப்பதற்கு மேற்கொள்ளும் விபரங்களை குறிப்பது, அதன் வடிவமைப்பு, உற்பத்தியின் செயல்முறை, வரவிருக்கும் அல்லது இருக்கும் தயாரிப்புகளின் வரைபடம் போன்ற இவை அனைத்தையும் வர்த்தக இரகசியங்களாகக் கருதப்படுகின்றன, மேலும் இவை அனைத்தையும் NDA இன் கீழ் பாதுகாக்கப்படுகின்றன.
 • NDA இன் கீழ் பாதுகாக்கப்படும் பொருள்களில், கணினி மென்பொருள் மிகவும் பொதுவான எடுத்துக்காட்டு ஆகும். ஒவ்வொரு நிதி நிறுவனமும், வங்கிகள், எந்தவொரு பொருளின் உற்பத்தி அலகுகள், பாதுகாப்பு முகவர்கள் இந்த கணினி மென்பொருளை யே நம்புகிறார்கள், ஏன் என்றால் அது அவர்களின் தேவைகளுக்கு ஏற்ப வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் ஒவ்வொரு வணிகத்திற்கும் அது பயன்படும் முறை வேறுபடுகிறது. இப்படிப்பட்ட இந்த மென்பொருளை அனைவருக்கும் வழங்க முடியாது என்ற காரணத்தினால் இவற்றை ஒப்பந்தத்தில் சேர்க்கப்படுகின்றன.
 • எல்லா விதமான வணிகங்களும் உயிர்வாழ்வதற்கு வாடிக்கையாளர்கள் மிக முக்கியமான காரணம் ஆவார்கள். இவற்றையே மிக முக்கியமான சொத்தாக எல்லா விதமான வணிகங்களும் கருதுகின்றன. முன்னாள் வேலை பார்த்த ஊழியர்களால் வாடிக்கையாளரின் பட்டியலை பகிரப்படுவதிலிருந்து பாதுகாக்க படுகிறது, NDA இன் கீழ் வணிக நிறுவனங்களின் வாடிக்கையாளர் பட்டியலைச் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது.