நம்பிக்கை, பிரிவு -8 நிறுவனம் மற்றும் சமூகம் இடையே உள்ள வேறுபாடு என்ன?

Last Updated at: Mar 18, 2020
1266
நிறுவனம் மற்றும் சமூகம் இடையே உள்ள வேறுபாடு என்ன

நீங்கள் ஒரு இலாப நோக்கற்ற அமைப்பைத் தொடங்கும்போது, ​​நம்பிக்கை, சமூகம் மற்றும் பிரிவு 8 நிறுவனம் போன்ற பல்வேறு பதிவு கட்டமைப்பைப் பற்றி நீங்கள் அறிந்திருக்க வேண்டும்மேலே கூறப்பட்ட வகை பதிவுகளுக்கு இடையே பல வேறுபட்ட வேறுபாடுகள் உள்ளனசட்ட முறைகள், நம்பிக்கை சமூகம் மற்றும் பிரிவு நிறுவனத்தின் பதிவு நடைமுறை மாறுபடும்ஒரு தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனம் அல்லது அரசு சாரா அமைப்பு என்பது அரசாங்கத்தின் ஒரு பகுதியாகவோ அல்லது இலாப நோக்கற்ற வணிகமாகவோ இல்லாத ஒரு அமைப்பாகும்மாறாக அதன் கவனம் பொதுவாக சுற்றுச்சூழல் மனித உரிமைகள் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துதல் அல்லது மேம்பாட்டுப் பணிகள் போன்றவை ஆகும்பல தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள் அரசியல் அல்லது மத நலன்களுக்கான முனைகளாக இருக்கிறதுஇந்தியாவில் ஒரு தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனத்தை அறக்கட்டளை பிரிவு நிறுவனம் அல்லது ஒரு சமூகமாக அமைக்கலாம்இந்த மூன்றும் ஒருவருக்கொருவர் எவ்வாறு வேறுபடுகிறார்கள் என்பதைக் கண்டுபிடிப்போம்:

நம்பிக்கை

ஒரு அறக்கட்டளை என்பது பொதுமக்களின் நலனுக்காகக் குறிக்கப்படுகிறதுஒரு அறக்கட்டளை கல்வி, விலங்கு நலன், மத அல்லது பொழுதுபோக்கு போன்ற பல்வேறு நலன்களைக் கொண்டிருக்கலாம், ஆனால் பள்ளிகள் அல்லது மருத்துவமனைகளைக் கட்டுவது போன்ற சொத்து சம்பந்தப்பட்டால் மட்டுமே அதை அமைக்க முடியும்.

Below you’ll find the list of essential and start-up friendly services like how to apply for a food license, time taken for trademark registration and procedure for Udyog Aadhaar registration.

 

சமூகம்: ஒரு சமூகம் என்பது 1860 ஆம் ஆண்டு இந்திய சமூகச் சட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு அமைப்புஇது ஒரு சரியான ஆளும் சமூகம் மற்றும் நிர்வாகக் குழுவைக் கொண்டுள்ளது, அது அதன் கொள்கைகளை இயக்கி செயல்படுத்துகிறது.

 பிரிவு -8 நிறுவனம் (Section 8 Company):

ஒரு பிரிவு நிறுவனம் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட பொறுப்பைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் பெரும்பாலும் வர்த்தகம், பொழுதுபோக்கு கலை அல்லது மதத்தை மேம்படுத்துவதற்காக உருவாக்கப்படுகிறதுபிரிவு அமைப்புகளின் முக்கிய முன்நிபந்தனை என்னவென்றால், இந்த அமைப்புகளால் ஈட்டப்படும் இலாபங்களை உறுப்பினர்களிடையே பிரிக்க முடியாது, மேலும் பணியை மேம்படுத்துவதற்கும் பலப்படுத்துவதற்கும் மட்டுமே பயன்படுத்த முடியும்.

சட்ட வல்லுநர்களிடம் பேசுங்கள்

சட்டம் & அதிகார வரம்பு:

ஒரு அறக்கட்டளை, அறக்கட்டளை பதிவாளரால் நிர்வகிக்கப்படுகிறதுஒரு சமூகம் சங்கங்களின் பதிவாளரால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது, அதேசமயம் பிரிவு நிறுவனங்கள் நிறுவன பதிவாளரால், மேலும் அவை அமைக்கப்பட்டிருக்கும் தொடர்புடைய மாநில ஆணையாளரும் மேற்பார்வையிடப்படுகின்றன.  

தொடர்புடைய ஆவணங்கள்:

அறக்கட்டளையை பதிவு செய்ய, ஒரு நம்பிக்கை பத்திரம் தேவைஒரு சமுதாயத்திற்கு ஒரு சங்கத்தின் பதிவுக்குறிப்புகள் மற்றும் விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகள் தேவைஒரு பிரிவு நிறுவனத்திற்கு ஒரு குறிப்பாணை மற்றும் சங்கத்தின் கட்டுரைகள் தேவை.

உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை:

ஒரு அறக்கட்டளைக்கு குறைந்தது இரண்டு அறங்காவலர்கள் இருக்க வேண்டும் அதே சமயம் ஒரு சமூகத்திற்கு ஏழு (மாநில அளவிலான சமுதாயத்தின் விஷயத்தில்) மற்றும் எட்டு (தேசிய அளவிலான சமூகத்தின் விஷயத்தில்) தேவைஒரு பிரிவு நிறுவனத்திற்கு ஒரு தனியார் வரையறுக்கப்பட்ட நிறுவனத்திற்கு இரண்டு உறுப்பினர்களும், ஏழு உறுப்பினர்கள் அதை பொது வரையறுக்கப்பட்ட நிறுவனமாக பதிவு செய்ய வேண்டும்.

மேலாண்மை:

அறக்கட்டளைகள் பொதுவாக அறங்காவலர்களால் நிர்வகிக்கப்படுகின்றன.  சமூகத்தின் செயல்பாட்டை ஒரு குழு அல்லது நிர்வாக சபை நிர்வகிக்கிறது. ஒரு பிரிவு -௮ நிறுவனத்தில் இயக்குநர்கள் குழு உள்ளது.

கால கட்டம்:

ஒரு அறக்கட்டளையை பதிவு செய்ய ௨௦ நாட்கள் வரை ஒரு சமூகத்தை பதிவு செய்ய 45 நாட்கள் வரை மற்றும் ஒரு பிரிவு நிறுவனத்தை பதிவு செய்ய 75 நாட்கள் வரை ஆகும்.  

மேலே உள்ளீடுகள் ஒரு இலாப நோக்கற்ற நிறுவனத்தை அதன் செயல்பாட்டின் அடிப்படையில் சரியான வழியில் பதிவு செய்ய உதவும்மேற்கண்ட கட்டுரையைப் படித்த பிறகு உங்கள் நிறுவனத்தை ஒரு அறக்கட்டளை சமூகம் மற்றும் பிரிவு நிறுவனமாக பதிவு செய்ய தேவையான ஆவணங்களுடன்  உங்களால்  தயாராக இருக்க முடியும்.