வருடாந்திர வருவாயின் கூறுகள் என்னென்ன

Last Updated at: Mar 18, 2020
549
வருடாந்திர வருவாயின் கூறுகள் என்னென்ன

 நீங்கள் ஒரு நிறுவனத்தை நடத்துகிறீர்கள், ஆனால் வருடாந்திர வருவாயைப் பற்றி தெரியாவிட்டால், இந்த கட்டுரையை கவனமாகப் படியுங்கள். இல்லையெனில் நீங்கள் ரூ. 50,000 முதல் ரூ. 500,000 வரை அபாதாரம் செலுத்த வேண்டி இருக்கும் . இப்போது உங்கள் கவனத்தை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம், கட்டுரையை தொடங்குவோம். வருடாந்திர வருவாயின் கூறுகள் பற்றி இக்கட்டூரையில் காண்போம்.

நிறுவனங்கள் சட்டம், 2013 இன் பிரிவு 92 இன் படி, ஒவ்வொரு ஆண்டும் இறுதியில் கார்ப்பரேட் விவகார அமைச்சகத்திற்கு வெளியிடப்பட வேண்டிய தகவல் வருடாந்திர வருவாய். திரும்புவதற்கான வடிவம் எம்ஜிடி 7 படிவம், இது பின்வரும் விவரங்களைக் கேட்கிறது:

a) பதிவு செய்யப்பட்ட அலுவலகம்

b) வணிக நடவடிக்கைகள்

c) வைத்திருத்தல், துணை மற்றும் இணை நிறுவனங்களின் விவரங்கள்

d) கடன்கள்

e) பங்குகள், கடன் பத்திரங்கள் மற்றும் பங்குதாரர் முறை

f) உறுப்பினர்கள் மற்றும் கடன் பத்திரதாரர்கள், முந்தைய ஆண்டிலிருந்து மாற்றங்களுடன்

g) முந்தைய ஆண்டு முதல் மாற்றங்களுடன் விளம்பரதாரர்கள், இயக்குநர்கள், நிர்வாக பணியாளர்கள்

h) வருகை விவரங்களுடன் வாரிய கூட்டங்கள்

i) இயக்குநர்கள் மற்றும் மேலாளர்களின் ஊதியம்

j) நிறுவனம், அதன் இயக்குநர்கள் அல்லது அதிகாரிகளுக்கு விதிக்கப்படும் தண்டனையின் அபராதம்

k) FII க்கள் வைத்திருக்கும் பங்குகள்

l) பிற இணக்கங்கள்

வருமான ஆதாயங்களில்  ஒரு இயக்குனர் மற்றும் நிறுவன செயலாளரால் கையொப்பமிடப்பட வேண்டும் (அல்லது நிறுவன செயலாளர் இல்லை என்றால் பிசிஎஸ்). தனியார் வரையறுக்கப்பட்ட நிறுவனங்கள் மற்றும் OPC கள் அவற்றை இயக்குனர் அல்லது நிறுவன செயலாளரால் கையொப்பமிட்டிருக்கலாம்.

Below you’ll find the list of essential and start-up friendly services like how to apply for a food license, time taken for trademark registration and procedure for Udyog Aadhaar registration.

 

வருடாந்திர வருவாயின் நகலை வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தின் தேதியிலிருந்து 60 நாட்களுக்குள் பதிவாளரிடம் தாக்கல் செய்ய வேண்டும். சங்கத்தின் கட்டுரைகளில் பரிந்துரைக்கப்பட்ட கட்டணங்களை செலுத்துவதன் மூலம் பங்குதாரர்கள் அல்லது வேறு ஏதேனும் பத்திரங்களை வைத்திருப்பவர்களுக்கு திருப்பி அனுப்பப்பட வேண்டும்.

நிபுணர் வழிகாட்டலைப் பெறுங்கள்

ஆண்டு வருமானத்தின் நகல்கள் (இணைப்புகளுடன்) எட்டு ஆண்டுகளுக்கு பாதுகாக்கப்பட வேண்டும்.ஒரு இயக்குனர் மற்றும் நிறுவன செயலாளரால் கையொப்பமிடப்பட வேண்டும் (அல்லது நிறுவன செயலாளர் இல்லை என்றால் பிசிஎஸ்). தனியார் வரையறுக்கப்பட்ட நிறுவனங்கள் மற்றும் OPC கள் அவற்றை இயக்குனர் அல்லது நிறுவன செயலாளரால் கையொப்பமிட்டிருக்கலாம்.

வருடாந்திர வருவாயின் நகலை வருடாந்திர பொதுக் கூட்டத்தின் தேதியிலிருந்து 60 நாட்களுக்குள் பதிவாளரிடம் தாக்கல் செய்ய வேண்டும். சங்கத்தின் கட்டுரைகளில் பரிந்துரைக்கப்பட்ட கட்டணங்களை செலுத்துவதன் மூலம் பங்குதாரர்கள் அல்லது வேறு ஏதேனும் பத்திரங்களை வைத்திருப்பவர்களுக்கு திருப்பி அனுப்பப்பட வேண்டும்.

ஆண்டு வருமானத்தின் நகல்கள் (இணைப்புகளுடன்) எட்டு ஆண்டுகளுக்கு பாதுகாக்கப்பட வேண்டும்.