இந்தியாவில் நிதி நிறுவனத்தை பதிவு செய்வதன் நன்மைகள் என்ன?

Last Updated at: Mar 24, 2020
910
இந்தியாவில் நிதி நிறுவனத்தை பதிவு செய்வதன் நன்மைகள் என்ன?

நிதி நிறுவனம்: ஒரு நிதி நிறுவனத்தில் “நிதி” என்ற சொல்  இந்தி சொற்களஞ்சியத்தின் வேர்களில் இருந்து கண்டறியப்பட்டதாகும். இதற்கு “புதையல்” என்று பொருள். இந்திய நிதித் துறையில், நிறுவனங்கள் சட்டம், 2013 இன் பிரிவு 406 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விதிகளின்படி பதிவுசெய்யப்பட்ட ஒரு வகை நிறுவனத்தை  நிதி நிறுவனம் குறிக்கிறது. ஒரு நிதி நிறுவனத்தின் முக்கிய நோக்கம் உறுப்பினர்களிடையே சிக்கன மற்றும் சேமிப்புக்கான உன்னத பழக்கங்களை ஊக்குவிப்பதாகும். இருப்பினும், இந்த நிறுவனங்கள் நிரந்தர நிதிகள், நன்மை நிதிகள், பரஸ்பர நன்மை நிதிகள் மற்றும் பரஸ்பர நன்மை நிறுவனங்கள் ஆகும். அவர்களின் நிதி பரிவர்த்தனைகளில்  (கடன் வழங்குதல் மற்றும் பெறுதல்) உறுப்பினர் நிலைகளில் உள்ள உறுப்பினர்கள் மட்டுமே வரையறுக்கப்படுகின்றனர். தனி நபர்கள் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றனர். நிதி நிறுவன பதிவின் நன்மைகள் பல உள்ளன. நிதி நிறுவன பதிவின் நன்மைகள் பற்றி விரிவாக காண்போம். 

இதன் பொருள் அத்தகைய நிறுவனத்தில் செலுத்தப்பட்ட நிதி உறுப்பினர்களிடமிருந்து மட்டுமே பெற முடியும்  மற்றும் அதன் உறுப்பினர்களால் மட்டுமே பயன்படுத்த முடியும். அவர்கள் தங்கள் நடவடிக்கைகளுக்கு நிதி விதிகள், 2014 மற்றும் நிறுவனங்கள் சட்டம் 2013 உடன் இணங்க வேண்டும். அவை முக்கியமாக பெரு நிறுவன  விவகார அமைச்சினால் (எம்.சி.ஏ) கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன, ஆனால், தேவைப்பட்டால் தேவையான வழிமுறைகளை ரிசர்வ் வங்கியும் வழங்க முடியும்.

Below you’ll find the list of essential and start-up friendly services like how to apply for a food license, time taken for trademark registration and procedure for Udyog Aadhaar registration.

 

நிதி நிறுவன பதிவு (Nidhi Company Registration)

இந்தியாவில் கடன்கள் அல்லது நிதியுதவி வழங்கும் ஒரு தொழிலை நீங்கள் தொடங்க விரும்பினால், ‘நிதி வழியில்’ செல்வது எளிதான வழி. என்பிஎப்சி (வங்கி சாரா நிதி நிறுவனம்)களுடன் ஒப்பிடும்போது நிதி நிறுவனத்தின் பதிவு குறைவான  சிக்கல்களை உடையது. இருப்பினும், பதிவு செய்ய தகுதியுடையவராக இருக்க, அது இணைக்கப்பட்ட 1 வருடத்திற்குள் கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கட்டளை விதிகளை  பூர்த்தி செய்ய வேண்டும்-

  • இது குறைந்தது 200 உறுப்பினர்களை சேர்க்க முடியும். ஆனால், எந்தவொரு பெருநிறுவன , சிறு  அல்லது குறு நிதி நிறுவனத்தில் உறுப்பினராக இருக்கக்கூடாது.
  • நீங்கள் மூன்று உறுப்பினர்களை இயக்குநர்களாக நியமிக்க வேண்டும்.
  • அதன் பெயரில் ‘நிதி வரையறை ’ என்ற சொற்களை பின்னொட்டு வைக்க வேண்டும்.
  • இதற்கு குறைந்தபட்ச நிகர சொந்த நிதி (என்ஓஎப்) ரூ.10 லட்சம் ஆக இருக்க வேண்டும். மேலும், அதன் நிலுவையில் உள்ள வைப்புகளில் குறைந்தது 10% ஐயும் கணக்கிடப்படாத கால வைப்புத்தொகைகளைக் கொண்டிருக்க வேண்டும்.
  • பரிந்துரைக்கப்பட்ட என்ஓஎப்  வைப்பு விகிதம் 1:20 ஆகும்.

நிறுவனங்கள் பதிவிற்கு அணுகவும்

நிறுவனம் இந்தியாவில் எங்கு இருந்தாலும்  அது பதிவு செய்யப்பட்ட அலுவலகத்தை வைத்திருக்க வேண்டும். பதிவு முறைகளை முடிக்க,  கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆவணங்களை வழங்க வேண்டும்-

 • இயக்குநர்கள் மற்றும் பங்குதாரர்களின் அடையாள ஆதாரம்–இந்திய நாட்டினருக்கான நிரந்தர கணக்கு எண் அட்டையின்  நகல்கள் மற்றும் வெளிநாட்டினருக்கான கடவுச்சீட்டு (சான்றளிக்கப்பட்டவை) (ஏதேனும்).
 • இயக்குநர்கள் மற்றும் பங்குதாரர்களின் குடியிருப்பு  ஆதாரம்-குடும்ப  அட்டை / கடவுச்சீட்டு  / வாக்காளர் அடையாள அட்டை / ஆதார் அட்டை / ஓட்டுநர் உரிமம் / பயன்பாட்டு மசோதாவின் நகல்கள்.
 • பதிவு செய்யப்பட்ட அலுவலகத்தின் சான்று- விற்பனை பத்திரம் / வாடகை ஒப்பந்தத்தின் நகல்கள், சொத்து வரி ரசீது, பயன்பாட்டு மசோதாவின் ரசீது மற்றும் நில உரிமையாளரிடமிருந்து தடையில்லாச் சான்று (வாடகை சொத்துக்கு). எந்த பயன்பாட்டு மசோதா ரசீதும்  2 மாதங்களுக்கு மேல் இருக்கக்கூடாது.
 • ஒருங்கிணைப்பு ஆவணங்கள்-எண்முறை  கையொப்ப விண்ணப்பத்தின் கையொப்பமிடப்பட்ட ஆவணம் மற்றும் பிற ஒருங்கிணைப்பு ஆவணங்களின் மென்மையான நகல்கள் (கையொப்பமிடப்பட்டவை).
 • இயக்குநர்களின் கடவுச் சீட்டு அளவிலான புகைப்படங்கள்.

நன்மைகள்:

இந்தியாவில் ஒரு நிதி நிறுவனத்தைத் தொடங்குவதில் பல நன்மைகள் உள்ளன. இவற்றில் சிலவற்றை நாம் பார்ப்போம்:

வரையறுக்கப்பட்ட இந்திய ரிசர்வ் வங்கி ஒழுங்குமுறை இணக்கம்

நிதி நிறுவனங்கள் தங்களை பொது வரையறுக்கப்பட்ட  நிறுவனங்களாக எம்.சி.ஏ உடன் இணைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அவர்கள் செயல்பட ஆர்பிஐ உரிமம் பெறுவது கட்டாயமில்லை. இருப்பினும், அவர்கள் தங்கள் நிதி நடவடிக்கைகளுக்காக குறைந்த கண்டிப்பான நிதி விதிகள், 2014 மற்றும் நிறுவனங்கள் சட்டம் 2013 உடன் இணங்க வேண்டும். ரிசர்வ் வங்கி நிதி நிறுவனங்களுக்கு அதன் முக்கிய விதிகளை கண்டிப்பாக  பின்பற்றுவதிலிருந்து விலக்கு அளித்துள்ளது. ஒழுங்குமுறை இணக்கத்தின் எளிமை அவர்களுக்கு மிகவும் தேவையானவை ஆகும்.

குறைந்த ஆபத்தான முன்மொழிவு

2014 சட்ட  விதிகளின்படி  ஒரு நிதி நிறுவனம் அதன் உறுப்பினர்களிடமிருந்து மட்டுமே வைப்புகளை ஏற்க முடியும் மற்றும் கடன்களை வழங்க முடியும். இதேபோன்ற இயல்புடைய பிற வணிகங்களுடன் ஒப்பிடும்போது கடன் இயல்புநிலை சிக்கல்  குறைவாக இருப்பதால் இது குறைவான சிக்கலுடையது என்பது கருத்தாகும். மேலும், அனைத்து நிதி நடவடிக்கைகளும் உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமே கட்டுப்படுத்தப்படுவதால், அத்தகைய நிறுவனங்களின் செயல்பாட்டை பாதிக்கும் வெளிப்புற காரணிகளின் ஆபத்து குறைவாக உள்ளது. இருப்பினும், இது பொதுமக்களிடமிருந்து வைப்புத்தொகையை அழைப்பதற்கான பாதுகாப்பான மற்றும் எளிதான வழியாகும். அவர்களை உறுப்பினர்களாக பதிவு செய்யுங்கள்.

வரையறுக்கப்பட்ட மூலதன தேவை

நிதி விதிகள், 2014 இல் குறிப்பிட்டுள்ளபடி, ஒரு நிதி நிறுவனத்தை பதிவு செய்ய குறைந்தபட்ச மூலதன தேவை  10 லட்ச ரூபாய் மட்டுமே ஆகும்.

உருவாக்கத்தின் எளிய செயல்முறை

இந்த வகை நிறுவனத்தை உருவாக்கும் செயல்முறை மிகவும் எளிது. இதை தொடங்குவதற்கு  7 உறுப்பினர்கள் தேவை, மேலும் சில எளிய ஆவணங்கள், பின்னர் ஒரு எளிய பதிவு செயல்முறை மூலம் நிதி நிறுவனத்தை எம்சிஏ உடன் இணைக்க வேண்டும்.

தடையற்ற செயல்பாடுகள்

ஒரு நிதி நிறுவனத்தின் இயல்பான செயல்பாடுகள் எந்தவொரு உறுப்பினரின் இறப்பு, திவாலாகிப் போதல், தெளிவான மன நிலை இல்லாமை  அல்லது ஓய்வு போன்றவற்றால் எவ்வித தடையும் இல்லாமல் நிரந்தர அடுத்தடுத்த நடைமுறை நடந்து கொண்டே இருக்கும். எவ்வாறாயினும், எந்தவொரு உறுப்பினர் நிலையிலும்  இதுபோன்ற தவிர்க்க முடியாத மாற்றத்தைப் பொருட்படுத்தாமல் நிறுவனம் செயல்பாட்டில் இருக்கும்.

கீழ் வரி:

கடன் கூட்டுறவு சங்கங்களுடன் ஒப்பிடுகையில் இது மிகச் சிறந்த வழி என்பதால் சிறு நிதியாளர்கள் நிதி நிறுவனத்தை பரவலாக விரும்புகிறார்கள். ஒரு நிதி நிறுவனம் பதிவு செய்வது எளிதானது, மேலும் ஒரு கூட்டுறவு சங்கத்துடன் இணைக்கப்பட்ட அனைத்து நன்மைகளையும் ஒருவர் பெறலாம். இருப்பினும், இந்த நாட்களில் நிதி வணிகமானது  இந்திய நிதி சந்தையில் பிரபலமாகி வருவதில் ஆச்சரியமில்லை.