மகாராஷ்டிராவில் வாட் பதிவு

Last Updated at: March 30, 2020
369
VAT Registration in Maharashtra

சில பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளை விற்பனை செய்வதில் மதிப்பு கூட்டப்பட்ட வரி அரசுக்கு செலுத்தப்படுகிறது.  கர்நாடகாவில், வணிகங்களின் வருவாய் ரூ. 5 லட்சத்திற்கு அதிகமா இருக்கும் பட்சத்தில் மதிப்பு கூட்டப்பட்ட வரி செலுத்தப்படவேணும். எனினும், பிளிப்கார்ட், அமேசான் மற்றும் ஸ்னாப்டீல் போன்ற இணையதளங்களில் இறக்குமதியாளர்கள் மற்றும் ஆன்லைன் விற்பனையாளர்கள் அனைவருமே தங்கள் வருவாய் என்னவாக இருந்தாலும் மதிப்பு கூட்டப்பட்ட வரி பதிவு செய்ய வேண்டும். எந்த வர்த்தக அல்லது உற்பத்தி நிறுவனம், ஒரே உரிமையாளர் அல்லது கூட்டாண்மை அல்லது தனியார் வரையறுக்கப்பட்ட நிறுவனம், மதிப்பு கூட்டப்பட்ட வரி பதிவு இருக்க வேண்டும்.  பாதுகாப்பு வைப்பு ரூ. 25,000 பொருந்தும்.

Below you’ll find the list of essential and start-up friendly services like how to apply for a food license, time taken for trademark registration and procedure for Udyog Aadhaar registration.

 

தேவையான ஆவணங்கள்:

 1. அடையாளச் சான்று: ரேஷன் கார்டு, வாக்காளர் அட்டை அல்லது பாஸ்போர்ட்டின் நகல்.
 2. பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படம்.
 3. தனியார் வரையறுக்கப்பட்ட நிறுவனம் மற்றும் வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்பு கூட்டாண்மை விஷயத்தில் வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்பு கூட்டு ஒப்பந்தத்தின் போது சங்கம் மற்றும் சங்கத்தின் கட்டுரைகள்.
 4. வணிக வளாகம் சொந்தமாக இருந்தால், தலைப்பு பத்திரம்; வாடகைக்கு இருந்தால், கடந்த இரண்டு மாதங்களாக வாடகை ஒப்பந்தம் மற்றும் மின்சார ரசிது.
 5. ஒரே விற்பனை வரி அதிகார வரம்பைக் கொண்ட இரண்டு பதிவு செய்யப்பட்ட விற்பனையாளர்களிடமிருந்து அறிமுகக் கடிதம்.
 6. நிலையான வைப்பு ரூ. 500/-
 7. கோரிக்கை வரைவு ரூ. 500/-

பதிவு செய்வதற்கான நடைமுறை:

படிவம் தாக்கல்:

படிவம் எண் 101 ஐ நிரப்பவும், www.mahavat.gov.in இல் கிடைக்கிறது. அதில் பெயரிடப்பட்ட நபர் கையொப்பமிட வேண்டும். இதனுடன், மகாராஷ்டிரா மதிப்பு கூட்டப்பட்ட வரி மற்றும் மத்திய விற்பனை வரி பதிவுக்கான ஒப்புதல் நியமிக்கப்பட்ட தேதியில் எடுக்கப்படும். ஆவணங்கள் மற்றும் சுய சான்றளிக்கப்பட்ட புகைப்பட நகல்களையும் எடுத்துச் செல்லுங்கள்.  ஆவணங்கள் சரிபார்க்கப்பட்டதும், நீங்கள் சேவை வரி அதிகாரியின் முன் கையெழுத்திடலாம், அவர் வரி தகவல் வலையமைப்பையும் ஒதுக்குவார். நீங்கள் கணக்கைச் செயல்படுத்தியவுடன் நீங்கள் உருவாக்கும் ஒப்புதலின் நகலையும் அதிகாரியிடம் பதிவுசெய்தலின் நகலையும் பெறலாம்.

இலவச சட்ட ஆலோசனையை கேளுங்கள்

வரி தகவல் வலையமைப்பின் மானியம்

ஒப்புதலுடன் படிவம் 708 மற்றும் 709 இல் பவர் ஆஃப் அட்டர்னி புகைப்பட நகலை நீங்கள் இப்போது எடுக்க வேண்டும்.  அதிகாரி உங்களுக்கு சான்றிதழை வழங்குவார்.

 மதிப்பு கூட்டப்பட்ட வரி விகிதங்கள் :

 1. நகைகள், சாயல் நகைகள், விலைமதிப்பிற்குரிய கற்கள் மீதான மதிப்பு கூட்டப்பட்ட வரி: 1.1%.
 2. விவசாய இயந்திரங்கள், பருத்தி நூல், மருத்துவ உபகரணங்கள் மீதான வாட்: 2% முதல் 5%.
 3. மதுபானம், எண்ணெய் மற்றும் புகையிலை: 20%.
 4. Others: 12.5%.
0

மகாராஷ்டிராவில் வாட் பதிவு

369

சில பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளை விற்பனை செய்வதில் மதிப்பு கூட்டப்பட்ட வரி அரசுக்கு செலுத்தப்படுகிறது.  கர்நாடகாவில், வணிகங்களின் வருவாய் ரூ. 5 லட்சத்திற்கு அதிகமா இருக்கும் பட்சத்தில் மதிப்பு கூட்டப்பட்ட வரி செலுத்தப்படவேணும். எனினும், பிளிப்கார்ட், அமேசான் மற்றும் ஸ்னாப்டீல் போன்ற இணையதளங்களில் இறக்குமதியாளர்கள் மற்றும் ஆன்லைன் விற்பனையாளர்கள் அனைவருமே தங்கள் வருவாய் என்னவாக இருந்தாலும் மதிப்பு கூட்டப்பட்ட வரி பதிவு செய்ய வேண்டும். எந்த வர்த்தக அல்லது உற்பத்தி நிறுவனம், ஒரே உரிமையாளர் அல்லது கூட்டாண்மை அல்லது தனியார் வரையறுக்கப்பட்ட நிறுவனம், மதிப்பு கூட்டப்பட்ட வரி பதிவு இருக்க வேண்டும்.  பாதுகாப்பு வைப்பு ரூ. 25,000 பொருந்தும்.

Below you’ll find the list of essential and start-up friendly services like how to apply for a food license, time taken for trademark registration and procedure for Udyog Aadhaar registration.

 

தேவையான ஆவணங்கள்:

 1. அடையாளச் சான்று: ரேஷன் கார்டு, வாக்காளர் அட்டை அல்லது பாஸ்போர்ட்டின் நகல்.
 2. பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படம்.
 3. தனியார் வரையறுக்கப்பட்ட நிறுவனம் மற்றும் வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்பு கூட்டாண்மை விஷயத்தில் வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்பு கூட்டு ஒப்பந்தத்தின் போது சங்கம் மற்றும் சங்கத்தின் கட்டுரைகள்.
 4. வணிக வளாகம் சொந்தமாக இருந்தால், தலைப்பு பத்திரம்; வாடகைக்கு இருந்தால், கடந்த இரண்டு மாதங்களாக வாடகை ஒப்பந்தம் மற்றும் மின்சார ரசிது.
 5. ஒரே விற்பனை வரி அதிகார வரம்பைக் கொண்ட இரண்டு பதிவு செய்யப்பட்ட விற்பனையாளர்களிடமிருந்து அறிமுகக் கடிதம்.
 6. நிலையான வைப்பு ரூ. 500/-
 7. கோரிக்கை வரைவு ரூ. 500/-

பதிவு செய்வதற்கான நடைமுறை:

படிவம் தாக்கல்:

படிவம் எண் 101 ஐ நிரப்பவும், www.mahavat.gov.in இல் கிடைக்கிறது. அதில் பெயரிடப்பட்ட நபர் கையொப்பமிட வேண்டும். இதனுடன், மகாராஷ்டிரா மதிப்பு கூட்டப்பட்ட வரி மற்றும் மத்திய விற்பனை வரி பதிவுக்கான ஒப்புதல் நியமிக்கப்பட்ட தேதியில் எடுக்கப்படும். ஆவணங்கள் மற்றும் சுய சான்றளிக்கப்பட்ட புகைப்பட நகல்களையும் எடுத்துச் செல்லுங்கள்.  ஆவணங்கள் சரிபார்க்கப்பட்டதும், நீங்கள் சேவை வரி அதிகாரியின் முன் கையெழுத்திடலாம், அவர் வரி தகவல் வலையமைப்பையும் ஒதுக்குவார். நீங்கள் கணக்கைச் செயல்படுத்தியவுடன் நீங்கள் உருவாக்கும் ஒப்புதலின் நகலையும் அதிகாரியிடம் பதிவுசெய்தலின் நகலையும் பெறலாம்.

இலவச சட்ட ஆலோசனையை கேளுங்கள்

வரி தகவல் வலையமைப்பின் மானியம்

ஒப்புதலுடன் படிவம் 708 மற்றும் 709 இல் பவர் ஆஃப் அட்டர்னி புகைப்பட நகலை நீங்கள் இப்போது எடுக்க வேண்டும்.  அதிகாரி உங்களுக்கு சான்றிதழை வழங்குவார்.

 மதிப்பு கூட்டப்பட்ட வரி விகிதங்கள் :

 1. நகைகள், சாயல் நகைகள், விலைமதிப்பிற்குரிய கற்கள் மீதான மதிப்பு கூட்டப்பட்ட வரி: 1.1%.
 2. விவசாய இயந்திரங்கள், பருத்தி நூல், மருத்துவ உபகரணங்கள் மீதான வாட்: 2% முதல் 5%.
 3. மதுபானம், எண்ணெய் மற்றும் புகையிலை: 20%.
 4. Others: 12.5%.
0

No Record Found
SHARE