தனியார் லிமிடெட் நிறுவனங்களுக்கான பங்குகள் / பத்திரங்கள் வகைகள்

Last Updated at: March 16, 2020
307
securities for private limited companies

ஒரு நிறுவனத்தின் மதிப்பு அதன் பங்குகளால் வகுக்கப்படுகிறது, இது பொதுவாக விவாதிக்கப்படும் ஒன்றைத் தாண்டி பல வகைகளாக இருக்கலாம். எனவே நீங்கள் எந்த வகையான பங்குகளையும் வைத்திருந்தாலும், தனியார் வரையறுக்கப்பட்ட நிறுவனத்தின் ஒரு பகுதியை நீங்கள் வைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த வலைப்பதிவில் நாங்கள் கண்டுபிடிப்போம், ஒரு குறிப்பிட்ட பங்கோடு வரும் உரிமைகள் பெரிதும் வேறுபடுகின்றன. எனவே வெவ்வேறு வகைகளை ஆராய்வோம்:

பங்கு பங்குகள்:

மிகவும் பொதுவான வகை பங்கு, அனைத்து பங்குகளும் சமமாக கருதப்படுகின்றன. எனவே நீங்கள் ஒரு நிறுவனத்தில் பங்குகளை வைத்திருந்தால், உங்கள் பங்குகளில் அனைத்து வாக்குகளும் பிற உரிமைகளும் உள்ளன. அமெரிக்காவில், நீங்கள் அதை பொதுவான பங்கு என்று அழைக்கலாம்.

Below you’ll find the list of essential and start-up friendly services like how to apply for a food license, time taken for trademark registration and procedure for Udyog Aadhaar registration.

 

விருப்பத்தேர்வுகள்:

இவை, கூறியது போல, இயற்கையில் முன்னுரிமை. ஒரு முன்னுரிமை பங்கை வைத்திருப்பதன் நன்மை என்னவென்றால், நிறுவனத்தின் கலைப்பு வழக்கில், நிறுவனத்தின் அனைத்து கடன்களும் தீர்ந்தவுடன், முன்னுரிமை பங்குதாரர்களுக்கு முதலில் பணம் செலுத்தப்படும். இது முடிந்தவுடன் மட்டுமே பொதுவான பங்குதாரர்களுக்கு பணம் செலுத்தப்படும். இந்த பங்குதாரர்களுக்கு பெரும்பாலும் பங்கு பங்குதாரர்களிடமிருந்து தனித்தனியாக ஈவுத்தொகை வழங்கப்படுகிறது. இருப்பினும், விருப்ப பங்குகளுக்கு வாக்களிக்கும் உரிமை இல்லை.

நிறுவன பதிவு பெறுங்கள்

வேறுபட்ட வாக்களிக்கும் உரிமைகளுடன் பங்கு பங்குகள்:

இத்தகைய பங்குகள் வழக்கமாக நிறுவனர்கள் அல்லது தலைமை நிர்வாக அதிகாரிகளுக்கு வழங்கப்படுகின்றன, இதனால் அவர்கள் நிறுவனத்தின் அன்றாட விவகாரங்களில் அதிக கட்டுப்பாட்டைக் கொண்டிருக்கலாம். கூகிள் மற்றும் பேஸ்புக் போன்ற பங்குகளை வெளியிடுவதற்கு அறியப்பட்ட இரண்டு நிறுவனங்கள், அவை சில வகை முதலீட்டாளர்களுக்கு அதிக வாக்குரிமையை அளிக்கின்றன. இருப்பினும், இந்தியாவில், அத்தகைய பங்குகளை வெளியிட, நீங்கள் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஈவுத்தொகையை விநியோகிக்க வல்லவர் என்பதை நீங்கள் காட்ட வேண்டும்.

Sweat ஈக்விட்டி

ஒரு ஊழியர் சங்கத்தில் ஒரு வருடம் வழங்கப்படும் திறன் மட்டுமே, தகுதியுள்ள ஊழியர்களுக்கு வியர்வை ஈக்விட்டி வழங்கப்படுகிறது. இதன் பொருள் ஊழியர் பங்குகளுக்கு பணம் செலுத்தத் தேவையில்லை. பங்குகள் வெறுமனே ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. ஏற்கனவே பங்குகளை வைத்திருக்கும் நபர்களுக்கு இத்தகைய பங்குகளை ஒதுக்க முடியாது. நிறுவனத்தின் மதிப்பீடு அவர்களுக்கு ஒதுக்கப்படுவதற்கு முன்பு கட்டாயமாக நடத்தப்பட வேண்டும்.

0

தனியார் லிமிடெட் நிறுவனங்களுக்கான பங்குகள் / பத்திரங்கள் வகைகள்

307

ஒரு நிறுவனத்தின் மதிப்பு அதன் பங்குகளால் வகுக்கப்படுகிறது, இது பொதுவாக விவாதிக்கப்படும் ஒன்றைத் தாண்டி பல வகைகளாக இருக்கலாம். எனவே நீங்கள் எந்த வகையான பங்குகளையும் வைத்திருந்தாலும், தனியார் வரையறுக்கப்பட்ட நிறுவனத்தின் ஒரு பகுதியை நீங்கள் வைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த வலைப்பதிவில் நாங்கள் கண்டுபிடிப்போம், ஒரு குறிப்பிட்ட பங்கோடு வரும் உரிமைகள் பெரிதும் வேறுபடுகின்றன. எனவே வெவ்வேறு வகைகளை ஆராய்வோம்:

பங்கு பங்குகள்:

மிகவும் பொதுவான வகை பங்கு, அனைத்து பங்குகளும் சமமாக கருதப்படுகின்றன. எனவே நீங்கள் ஒரு நிறுவனத்தில் பங்குகளை வைத்திருந்தால், உங்கள் பங்குகளில் அனைத்து வாக்குகளும் பிற உரிமைகளும் உள்ளன. அமெரிக்காவில், நீங்கள் அதை பொதுவான பங்கு என்று அழைக்கலாம்.

Below you’ll find the list of essential and start-up friendly services like how to apply for a food license, time taken for trademark registration and procedure for Udyog Aadhaar registration.

 

விருப்பத்தேர்வுகள்:

இவை, கூறியது போல, இயற்கையில் முன்னுரிமை. ஒரு முன்னுரிமை பங்கை வைத்திருப்பதன் நன்மை என்னவென்றால், நிறுவனத்தின் கலைப்பு வழக்கில், நிறுவனத்தின் அனைத்து கடன்களும் தீர்ந்தவுடன், முன்னுரிமை பங்குதாரர்களுக்கு முதலில் பணம் செலுத்தப்படும். இது முடிந்தவுடன் மட்டுமே பொதுவான பங்குதாரர்களுக்கு பணம் செலுத்தப்படும். இந்த பங்குதாரர்களுக்கு பெரும்பாலும் பங்கு பங்குதாரர்களிடமிருந்து தனித்தனியாக ஈவுத்தொகை வழங்கப்படுகிறது. இருப்பினும், விருப்ப பங்குகளுக்கு வாக்களிக்கும் உரிமை இல்லை.

நிறுவன பதிவு பெறுங்கள்

வேறுபட்ட வாக்களிக்கும் உரிமைகளுடன் பங்கு பங்குகள்:

இத்தகைய பங்குகள் வழக்கமாக நிறுவனர்கள் அல்லது தலைமை நிர்வாக அதிகாரிகளுக்கு வழங்கப்படுகின்றன, இதனால் அவர்கள் நிறுவனத்தின் அன்றாட விவகாரங்களில் அதிக கட்டுப்பாட்டைக் கொண்டிருக்கலாம். கூகிள் மற்றும் பேஸ்புக் போன்ற பங்குகளை வெளியிடுவதற்கு அறியப்பட்ட இரண்டு நிறுவனங்கள், அவை சில வகை முதலீட்டாளர்களுக்கு அதிக வாக்குரிமையை அளிக்கின்றன. இருப்பினும், இந்தியாவில், அத்தகைய பங்குகளை வெளியிட, நீங்கள் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஈவுத்தொகையை விநியோகிக்க வல்லவர் என்பதை நீங்கள் காட்ட வேண்டும்.

Sweat ஈக்விட்டி

ஒரு ஊழியர் சங்கத்தில் ஒரு வருடம் வழங்கப்படும் திறன் மட்டுமே, தகுதியுள்ள ஊழியர்களுக்கு வியர்வை ஈக்விட்டி வழங்கப்படுகிறது. இதன் பொருள் ஊழியர் பங்குகளுக்கு பணம் செலுத்தத் தேவையில்லை. பங்குகள் வெறுமனே ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. ஏற்கனவே பங்குகளை வைத்திருக்கும் நபர்களுக்கு இத்தகைய பங்குகளை ஒதுக்க முடியாது. நிறுவனத்தின் மதிப்பீடு அவர்களுக்கு ஒதுக்கப்படுவதற்கு முன்பு கட்டாயமாக நடத்தப்பட வேண்டும்.

0

FAQs

No FAQs found

Add a Question


No Record Found
SHARE