விவசாய நிலங்களை வேளாண்மை அல்லாத நிலமாக மாற்றுவதற்கான செயல்முறை

Last Updated at: April 02, 2020
893
Converting Agricultural Land

விவசாய நிலம் என்றால் என்ன?

விவசாய நிலம் பொதுவாக நிரந்தர மேய்ச்சல் நிலங்கள், பயிர்கள் அல்லது சாகுபடி போன்றவற்றின் கீழ் உள்ள நிலப்பரப்பின் பகுதியாக வரையறுக்கப்படுகிறது. விவசாய நிலங்கள் வெவ்வேறு மாநில சட்டங்களின் கீழ் விளக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்தியாவில் உலக வங்கி விவசாய நிலங்களின் வளர்ச்சி குறிகாட்டிகளின் சேகரிப்பின் படி, 2014 இல் 60.41% என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Below you’ll find the list of essential and start-up friendly services like how to apply for a food license, time taken for trademark registration and procedure for Udyog Aadhaar registration.

 

விவசாய நிலங்களை வேளாண்மை அல்லாத நிலமாக மாற்றுதல்

சொத்தின் உரிமையைப் பொருட்படுத்தாமல் விவசாய நிலத்தில் வீடுகள், தொழிற்சாலைகள், தொழில்கள் போன்றவற்றைக் கட்ட சட்டம் அனுமதிக்காது. விவசாய நிலங்களை வேளாண்மை அல்லாத நிலமாக மாற்றிய பின்னரே எந்தவொரு கட்டுமானமும் நடைபெற வேண்டும்.

கட்டுமான / குடியிருப்பு நோக்கங்களுக்காக ஒரு சொத்தை வாங்குவதற்கு முன் கூடுதல் எச்சரிக்கையுடன் இருப்பது அவசியம். கட்டுமானம் நடைபெறும் நிலம் விவசாய சாரா நிலம் என்பதை நீங்கள் எப்போதும் உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். ஆரம்பத்தில் அது விவசாய நிலமாக ஒதுக்கப்பட்டிருந்தால், அதை வேளாண்மை அல்லாத நிலமாக மாற்ற வேண்டும்.

விவசாய நிலங்களை வேளாண்மை அல்லாத நிலமாக மாற்றுவதற்கான செயல்முறை

 1. ‘நில பயன்பாட்டை மாற்றுவதற்கு’ உள்ளூர் அதிகாரிகளிடமிருந்து கட்டாய ஒப்புதல் அவசியம். மாற்றத்திற்கான காரணத்தை தெளிவுபடுத்தி விண்ணப்ப படிவத்தை நில வருவாய் துறை ஆணையருக்கு அனுப்ப வேண்டும்.
 2. விண்ணப்பக் கடிதத்துடன் பின்வரும் ஆவணங்கள் இணைக்கப்பட வேண்டும்:
 • அசல் விற்பனை பத்திரம் (அல்லது பரிசு / பகிர்வு பத்திரம்)
 • பிறழ்வு கடிதம்
 • சான்றளிக்கப்பட்ட கணக்கெடுப்பு வரைபடம்
 • சமீபத்திய வரி செலுத்திய ரசீது
 • அடையாள அட்டை
 1. கட்டணம் செலுத்துதல்: விவசாய நிலங்கள் வேளாண்மை அல்லாத நிலமாக மாற்றப்படும்போது, சொத்து வகை மற்றும் அதன் இருப்பிடத்தைப் பொறுத்து கட்டாய கட்டணம் செலுத்த வேண்டியது அவசியம்.
 2. நிலத்தின் அளவு, அடமானங்கள், பயிர்கள் மற்றும் மண்ணின் வகை, முந்தைய மற்றும் தற்போதைய உரிமையாளர்களின் பெயர்கள் போன்ற விவரங்களை குறிப்பிட வேண்டும்.

 
சட்ட வல்லுநர்களிடம் பேசுங்கள்

 1. முன்னர் குறிப்பிட்டபடி ஆவணங்களின் சான்றளிக்கப்பட்ட நகல்களை தாசில்தார் அல்லது வருவாய் அலுவலகத்திலிருந்து பெறலாம். செலுத்தப்படாத நிலுவைத் தொகைகள் அனைத்தும் செலுத்தப்பட வேண்டும், மேலும் கட்டணச் சான்றின் நகல்கள் சேர்க்கப்பட வேண்டும்.
 2. இப்போது விவசாய நிலங்களை விவசாய சாரா நிலமாக மாற்ற அனுமதிப்பதற்கு  அதிகாரம் பெற்ற துணை ஆணையர் அல்லது மாவட்ட ஆட்சியரின் கடமைகளாகும். தேவையான நிபந்தனைகள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், நிலத்தில் நிலுவைத் தொகை அல்லது வழக்கு எதுவும் இல்லை என்றும் அவர்கள் நம்பினால் மட்டுமே துணை ஆணையர் அல்லது மாவட்ட ஆட்சியர் மாற்ற அனுமதிப்பார்.
 3. நிலத்தின் முதன்மை திட்டத்தின் கீழ் மாற்றம் அனுமதிக்கப்பட வேண்டும். விவசாயத்திலிருந்து வேளாண்மை அல்லாத நிலத்தை மாற்ற அனுமதிக்கும் மாற்று உத்தரவு பின்னர் வழங்கப்படும்.
 4. மாற்று சான்றிதழ் கிடைத்தவுடன் விவசாய நிலங்கள் அதிகாரப்பூர்வமாக விவசாய சாரா நிலமாக மாற்றப்படுகின்றன.

சட்டப்படி, நடைமுறைகளில் ஏதேனும் மீறல் காணப்பட்டால், கடுமையான தண்டனைகள் இருக்கும்.

0

விவசாய நிலங்களை வேளாண்மை அல்லாத நிலமாக மாற்றுவதற்கான செயல்முறை

893

விவசாய நிலம் என்றால் என்ன?

விவசாய நிலம் பொதுவாக நிரந்தர மேய்ச்சல் நிலங்கள், பயிர்கள் அல்லது சாகுபடி போன்றவற்றின் கீழ் உள்ள நிலப்பரப்பின் பகுதியாக வரையறுக்கப்படுகிறது. விவசாய நிலங்கள் வெவ்வேறு மாநில சட்டங்களின் கீழ் விளக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்தியாவில் உலக வங்கி விவசாய நிலங்களின் வளர்ச்சி குறிகாட்டிகளின் சேகரிப்பின் படி, 2014 இல் 60.41% என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Below you’ll find the list of essential and start-up friendly services like how to apply for a food license, time taken for trademark registration and procedure for Udyog Aadhaar registration.

 

விவசாய நிலங்களை வேளாண்மை அல்லாத நிலமாக மாற்றுதல்

சொத்தின் உரிமையைப் பொருட்படுத்தாமல் விவசாய நிலத்தில் வீடுகள், தொழிற்சாலைகள், தொழில்கள் போன்றவற்றைக் கட்ட சட்டம் அனுமதிக்காது. விவசாய நிலங்களை வேளாண்மை அல்லாத நிலமாக மாற்றிய பின்னரே எந்தவொரு கட்டுமானமும் நடைபெற வேண்டும்.

கட்டுமான / குடியிருப்பு நோக்கங்களுக்காக ஒரு சொத்தை வாங்குவதற்கு முன் கூடுதல் எச்சரிக்கையுடன் இருப்பது அவசியம். கட்டுமானம் நடைபெறும் நிலம் விவசாய சாரா நிலம் என்பதை நீங்கள் எப்போதும் உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். ஆரம்பத்தில் அது விவசாய நிலமாக ஒதுக்கப்பட்டிருந்தால், அதை வேளாண்மை அல்லாத நிலமாக மாற்ற வேண்டும்.

விவசாய நிலங்களை வேளாண்மை அல்லாத நிலமாக மாற்றுவதற்கான செயல்முறை

 1. ‘நில பயன்பாட்டை மாற்றுவதற்கு’ உள்ளூர் அதிகாரிகளிடமிருந்து கட்டாய ஒப்புதல் அவசியம். மாற்றத்திற்கான காரணத்தை தெளிவுபடுத்தி விண்ணப்ப படிவத்தை நில வருவாய் துறை ஆணையருக்கு அனுப்ப வேண்டும்.
 2. விண்ணப்பக் கடிதத்துடன் பின்வரும் ஆவணங்கள் இணைக்கப்பட வேண்டும்:
 • அசல் விற்பனை பத்திரம் (அல்லது பரிசு / பகிர்வு பத்திரம்)
 • பிறழ்வு கடிதம்
 • சான்றளிக்கப்பட்ட கணக்கெடுப்பு வரைபடம்
 • சமீபத்திய வரி செலுத்திய ரசீது
 • அடையாள அட்டை
 1. கட்டணம் செலுத்துதல்: விவசாய நிலங்கள் வேளாண்மை அல்லாத நிலமாக மாற்றப்படும்போது, சொத்து வகை மற்றும் அதன் இருப்பிடத்தைப் பொறுத்து கட்டாய கட்டணம் செலுத்த வேண்டியது அவசியம்.
 2. நிலத்தின் அளவு, அடமானங்கள், பயிர்கள் மற்றும் மண்ணின் வகை, முந்தைய மற்றும் தற்போதைய உரிமையாளர்களின் பெயர்கள் போன்ற விவரங்களை குறிப்பிட வேண்டும்.

 
சட்ட வல்லுநர்களிடம் பேசுங்கள்

 1. முன்னர் குறிப்பிட்டபடி ஆவணங்களின் சான்றளிக்கப்பட்ட நகல்களை தாசில்தார் அல்லது வருவாய் அலுவலகத்திலிருந்து பெறலாம். செலுத்தப்படாத நிலுவைத் தொகைகள் அனைத்தும் செலுத்தப்பட வேண்டும், மேலும் கட்டணச் சான்றின் நகல்கள் சேர்க்கப்பட வேண்டும்.
 2. இப்போது விவசாய நிலங்களை விவசாய சாரா நிலமாக மாற்ற அனுமதிப்பதற்கு  அதிகாரம் பெற்ற துணை ஆணையர் அல்லது மாவட்ட ஆட்சியரின் கடமைகளாகும். தேவையான நிபந்தனைகள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், நிலத்தில் நிலுவைத் தொகை அல்லது வழக்கு எதுவும் இல்லை என்றும் அவர்கள் நம்பினால் மட்டுமே துணை ஆணையர் அல்லது மாவட்ட ஆட்சியர் மாற்ற அனுமதிப்பார்.
 3. நிலத்தின் முதன்மை திட்டத்தின் கீழ் மாற்றம் அனுமதிக்கப்பட வேண்டும். விவசாயத்திலிருந்து வேளாண்மை அல்லாத நிலத்தை மாற்ற அனுமதிக்கும் மாற்று உத்தரவு பின்னர் வழங்கப்படும்.
 4. மாற்று சான்றிதழ் கிடைத்தவுடன் விவசாய நிலங்கள் அதிகாரப்பூர்வமாக விவசாய சாரா நிலமாக மாற்றப்படுகின்றன.

சட்டப்படி, நடைமுறைகளில் ஏதேனும் மீறல் காணப்பட்டால், கடுமையான தண்டனைகள் இருக்கும்.

0

FAQs

No FAQs found

No Record Found
SHARE