கர்நாடக மதிப்பு கூட்டப்பட்ட வரி பதிவு

Last Updated at: March 02, 2020
413
VAT Registration in Maharashtra

சில பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளை விற்பனை செய்வதில் மதிப்பு கூட்டப்பட்ட வரி அரசுக்கு செலுத்தப்படுகிறது.  கர்நாடகாவில், வணிகங்களின் வருவாய் ரூ. 7.5 லட்சத்திற்கு அதிகமா இருக்கும் பட்சத்தில் மதிப்பு கூட்டப்பட்ட வரி செலுத்தப்படவேணும். எனினும், பிளிப்கார்ட், அமேசான் மற்றும் ஸ்னாப்டீல் போன்ற இணையதளங்களில் இறக்குமதியாளர்கள் மற்றும் ஆன்லைன் விற்பனையாளர்கள் அனைவருமே தங்கள் வருவாய் என்னவாக இருந்தாலும் மதிப்பு கூட்டப்பட்ட வரி பதிவு செய்ய வேண்டும்.  ஒரே உரிமையாளர் அல்லது கூட்டாண்மை அல்லது தனியார் வரையறுக்கப்பட்ட நிறுவனம், மதிப்பு கூட்டப்பட்ட வரி பதிவு இருக்க வேண்டும். பாதுகாப்பு வைப்பு வைத்திருக்க தேவையில்லை.

Below you’ll find the list of essential and start-up friendly services like how to apply for a food license, time taken for trademark registration and procedure for Udyog Aadhaar registration.

 

 தேவையான ஆவணங்கள்:

 1. அடையாளச் சான்று: ரேஷன் கார்டு, வாக்காளர் அட்டை அல்லது பாஸ்போர்ட்டின் நகல்.
 2. பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படம்.
 3. வணிக வளாகம் சொந்தமாக இருந்தால், தலைப்பு பத்திரம்; வாடகைக்கு இருந்தால், கடந்த இரண்டு மாதங்களாக வாடகை ஒப்பந்தம் மற்றும் மின்சார பில்.
 4. தனியார் வரையறுக்கப்பட்ட நிறுவனம் என்றால் நிர்வாக இயக்குநரின் வங்கி விவரங்கள்.
 5. வணிகத்தின் நிரந்தர கணக்கு எண் அட்டை அல்லது உரிமையாளரின் நிரந்தர கணக்கு எண் அட்டை.

சேவை வரி பற்றி தகவல் அறியுங்கள்

சங்கத்தின் பதிவுக்குறிப்பு மற்றும் சங்கத்தின் கட்டுரைகள்

 1. பதிவு செய்வதற்கான நடைமுறை:
 2. விண்ணப்பத்தை http://ctax.kar.nic இல் பூர்த்தி செய்து மேலே குறிப்பிட்ட ஆவணங்களை சமர்ப்பிக்கவும்.
 3. ஒரு ஆய்வாளர் ஆவணங்களை சரிபார்த்து, நீங்கள் சமர்ப்பித்ததில் திருப்தி அடைந்தால் ஏழு நாட்களுக்குள் ஆய்வுக்கு வருவார்.

மதிப்பு கூட்டப்பட்ட வரி விகிதங்கள் :

 1. நகைகள், சாயல் நகைகள், விலை உயர்ந்த கற்கள் மீதான மதிப்பு கூட்டப்பட்ட வரி: 1.1%.
 2. ரெடிமேட் ஆடைகள், காபி போன்றவற்றில் மதிப்பு கூட்டப்பட்ட வரி: 4%.
 3. மதுபானம், எண்ணெய் மற்றும் புகையிலை மீதான வாட்: 20%.
0

கர்நாடக மதிப்பு கூட்டப்பட்ட வரி பதிவு

413

சில பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளை விற்பனை செய்வதில் மதிப்பு கூட்டப்பட்ட வரி அரசுக்கு செலுத்தப்படுகிறது.  கர்நாடகாவில், வணிகங்களின் வருவாய் ரூ. 7.5 லட்சத்திற்கு அதிகமா இருக்கும் பட்சத்தில் மதிப்பு கூட்டப்பட்ட வரி செலுத்தப்படவேணும். எனினும், பிளிப்கார்ட், அமேசான் மற்றும் ஸ்னாப்டீல் போன்ற இணையதளங்களில் இறக்குமதியாளர்கள் மற்றும் ஆன்லைன் விற்பனையாளர்கள் அனைவருமே தங்கள் வருவாய் என்னவாக இருந்தாலும் மதிப்பு கூட்டப்பட்ட வரி பதிவு செய்ய வேண்டும்.  ஒரே உரிமையாளர் அல்லது கூட்டாண்மை அல்லது தனியார் வரையறுக்கப்பட்ட நிறுவனம், மதிப்பு கூட்டப்பட்ட வரி பதிவு இருக்க வேண்டும். பாதுகாப்பு வைப்பு வைத்திருக்க தேவையில்லை.

Below you’ll find the list of essential and start-up friendly services like how to apply for a food license, time taken for trademark registration and procedure for Udyog Aadhaar registration.

 

 தேவையான ஆவணங்கள்:

 1. அடையாளச் சான்று: ரேஷன் கார்டு, வாக்காளர் அட்டை அல்லது பாஸ்போர்ட்டின் நகல்.
 2. பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படம்.
 3. வணிக வளாகம் சொந்தமாக இருந்தால், தலைப்பு பத்திரம்; வாடகைக்கு இருந்தால், கடந்த இரண்டு மாதங்களாக வாடகை ஒப்பந்தம் மற்றும் மின்சார பில்.
 4. தனியார் வரையறுக்கப்பட்ட நிறுவனம் என்றால் நிர்வாக இயக்குநரின் வங்கி விவரங்கள்.
 5. வணிகத்தின் நிரந்தர கணக்கு எண் அட்டை அல்லது உரிமையாளரின் நிரந்தர கணக்கு எண் அட்டை.

சேவை வரி பற்றி தகவல் அறியுங்கள்

சங்கத்தின் பதிவுக்குறிப்பு மற்றும் சங்கத்தின் கட்டுரைகள்

 1. பதிவு செய்வதற்கான நடைமுறை:
 2. விண்ணப்பத்தை http://ctax.kar.nic இல் பூர்த்தி செய்து மேலே குறிப்பிட்ட ஆவணங்களை சமர்ப்பிக்கவும்.
 3. ஒரு ஆய்வாளர் ஆவணங்களை சரிபார்த்து, நீங்கள் சமர்ப்பித்ததில் திருப்தி அடைந்தால் ஏழு நாட்களுக்குள் ஆய்வுக்கு வருவார்.

மதிப்பு கூட்டப்பட்ட வரி விகிதங்கள் :

 1. நகைகள், சாயல் நகைகள், விலை உயர்ந்த கற்கள் மீதான மதிப்பு கூட்டப்பட்ட வரி: 1.1%.
 2. ரெடிமேட் ஆடைகள், காபி போன்றவற்றில் மதிப்பு கூட்டப்பட்ட வரி: 4%.
 3. மதுபானம், எண்ணெய் மற்றும் புகையிலை மீதான வாட்: 20%.
0

No Record Found
SHARE