தமிழ்நாட்டின் புதிய குத்தகை சட்டம் – இச்சட்டத்திற்கும் தற்போதுள்ள சட்டத்திற்கும் உள்ள வேறுபாடு பற்றி காண்போம்

Last Updated at: Mar 13, 2020
5117
lease agreement in tamil

கடந்த வாரம், தமிழக முதல்வர் www.tenancy.tn.gov.in என்ற பிரத்யேக போர்ட்டலை தி தமிழ்நாடு உரிமைகள் மற்றும் நில உரிமையாளர்கள் மற்றும் குத்தகைதாரர்களின் பொறுப்புகள் சட்டம் 2017 என்ற புதிய சட்டத்தின் கீழ் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளார், இது முந்தைய தமிழக கட்டிடங்கள் (குத்தகை மற்றும் வாடகை கட்டுப்பாடு) சட்டம், 1960, மாற்றுவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. இது வாடகைக் கட்டுப்பாட்டுச் சட்டம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

Below you’ll find the list of essential and start-up friendly services like how to apply for a food license, time taken for trademark registration and procedure for Udyog Aadhaar registration.

 

அனைவருக்கும் மலிவு வீட்டுவசதி என்ற வரிசையை எடுத்துக்கொண்டு, வீட்டு வசதி வாய்ப்புகளுக்கு சிறந்த அணுகு முறையை  உறுதி செய்வதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது, அதே நேரத்தில் குத்தகை உரிமைகளை வழங்குவதில் வீட்டு உரிமையாளர்களின் அச்சத்தைத் தணிப்பதோடு, குத்தகைதாரர்களின் உரிமைகள் மற்றும் பொறுப்புகளைச் செயல்படுத்துவதற்கான சிறந்த கட்டமைப்பையும் நிறுவுகின்றது.

இந்த இடுகையில்,தமிழ்நாடு நில உரிமையாளர்கள் மற்றும் குத்தகைதாரர்களின் உரிமைகள் மற்றும் பொறுப்புகள் தொடர்பான விதிமுறைகள் 2017, (சட்டம்) – இன் விவரக்குறிப்புகளை பட்டியலிட்டுள்ளோம், மேலும் பழைய சட்டத்திலிருந்து புதிய சட்டத்தின் மாற்றங்கள் மற்றும் வேறுபாடுகளை எடுத்துக்காட்டியுள்ளோம்.

  1. சுயபரிசோதனை சட்டத்தின் செயல்பாடு:

TNRRLT சட்டம் 2019 பிப்ரவரி 22 ஆம் தேதி முதல் நடைமுறைக்கு வந்தது, மேலும் இச்சட்டம் இயற்றப்படுவதற்கு முன்னர் செயல்படுத்தப்பட்ட குத்தகை ஒப்பந்தங்களை நிர்வகித்து  கட்டாயப்படுத்தியுள்ளது. இது 90 நாட்களுக்குள் வாடகை அதிகாரசபையில் கட்டாயமாக பதிவு செய்யப்பட வேண்டும்.

  1. கட்டாய பதிவு

குத்தகைதாரரின் காலம்  மற்றும் மதிப்பைப் பொருட்படுத்தாமல், பழைய வாடகைக் கட்டுப்பாட்டுச் சட்டத்தின் படி  வாடகைதாரர்களின் ஒப்பந்தம் 11 மாதங்களுக்கு மேல் அல்லது ரூ. 50,000 மதிப்பில் இருந்தால் , புதிய சட்டத்தின் படி  அனைத்து குத்தகை ஒப்பந்தங்களையும் வாடகை அதிகாரசபையில் பதிவு செய்ய கட்டளையிட்டுள்ளது. இது வணிக மற்றும் குடியிருப்பு வாடகைதாரர்களை உள்ளடக்கியது; கல்வி பயன்பாட்டிற்காக வளாகத்தைப் பயன்படுத்துவது உட்பட இதில் சேரும். ஆனால் தொழிற்சாலைகள் சட்டம், 1948 இன் கீழ் பதிவுசெய்யப்பட்ட வளாகங்கள் இதில் இடம் பெறாது.

  1. யாரெல்லாம் விண்ணப்பம் தாக்கல் செய்யலாம்?

நில உரிமையாளர், குத்தகைதாரர் அல்லது சொத்து மேலாளர் ஆகியோர் விண்ணப்பம் தாக்கல் செய்யலாம்.

இலவச சட்ட ஆலோசனையை கேளுங்கள்

  1. எழுத்துப்பூர்வ ஒப்பந்தம் மற்றும் பதிவின் அவசியம்:

சட்டத்தின் பிரிவு 4 இன் படி, அனைத்து குத்தகைகளும் ஒரு ஒப்பந்தத்தின் மூலம் எழுத்துப்பூர்வமாக செயல்படுத்தப்படும். சட்டம் தொடங்குவதற்கு முன்னர் உருவாக்கப்பட்ட வாய்வழி குத்தகைதாரர்களைப் பொறுத்தவரையில், சட்டத்தின் அறிவிப்புத் தேதியிலிருந்து 90 நாட்களுக்குள் குத்தகைதாரரின் விதிமுறைகளை எழுத்துப்பூர்வமாகக் குறைக்கும். இதன் விளைவாக, குத்தகைதாரர் ஒப்பந்தம்  நிறைவேற்றப்பட்ட நாளிலிருந்து 90 நாட்களுக்குள் வாடகை அதிகாரசபையில் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும். மேலும், பதிவுச் சட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்யப்படுவது தனித்தனியாக கோரப்பட வேண்டும்.

 

5. முத்திரை சட்டத்தின் (Stamp Duty Act) கீழ் உள்ள தேவைகள்:

அனைத்து குத்தகை ஒப்பந்தங்களும் இந்திய முத்திரை சட்டம், 1899 இன் பிரிவு 35 ன் படி முத்திரையிடப்பட வேண்டும்.

  1. சட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்வது சுதந்திரமானது:

புதிய சட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்வது இந்திய பதிவுச் சட்டத்தின் கீழ் தேவைப்படும் பதிவிலிருந்து சுதந்திரமாக உள்ளது. புதிய சட்டத்தின் கீழ் வாடகை அதிகாரசபையில் ஒப்பந்தத்தை பதிவு செய்வதோடு கூடுதலாக, இந்திய பதிவுச் சட்டத்தின்படி ஒப்பந்தங்களை பதிவு செய்ய கட்சிகள் இன்னும் பொறுப்பாகும்.

  1. செலுத்த வேண்டிய மொத்த வாடகையின் கணக்கீடு:

குத்தகை ஒப்பந்தத்தின் கீழ் செலுத்த வேண்டிய வாடகை, அபராதம், பிரீமியம் அல்லது முன்கூட்டியே ஏதேனும் இருந்தால் மொத்த தொகையாக, ‘செலுத்த வேண்டிய மொத்த வாடகை’ என்ற தொகுப்பின் கீழ் செலுத்த வேண்டி  இருக்கும்.

  1. இச்சட்டம் விடுப்பு, உரிமம், சொத்து மேலாண்மை ஒப்பந்தங்களை உள்ளடக்குமா?

இச்சட்டம்  குத்தகைதாரர் பற்றிய விரிவான குறியீடாக இருக்கும். இதேபோன்ற இயல்புடைய உரிம ஒப்பந்தங்களும் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சட்டத்தின் கீழ் பதிவு குத்தகை / குத்தகை ஒப்பந்தங்களுக்கு கட்டாயப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே, ஒப்பந்தத்திற்கு ‘உரிமம்’ அல்லது ‘விடுப்பு & உரிமம்’, ‘சொத்து மேலாண்மை ஒப்பந்தம்’ என்ற தலைப்பில் இருந்தாலும், ஒப்பந்தத்தின் விதிமுறைகள் அசையாச் சொத்தில் ஏதேனும் உரிமையை உருவாக்கினால், அத்தகைய ஒப்பந்தத்தை இச்சட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட  வேண்டும். ஒப்பந்தத்தின் ‘விதிமுறைகள்’ ஒப்பந்தத்தின் தன்மையை தீர்மானிக்கும்.

  1. புதுப்பித்தல் குறித்த பதிவு தேவைகள்:

இது தொடர்பாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள  விதிகளில் எந்தவொரு புதுப்பித்தலும் மீண்டும் பதிவு செய்யப்பட்ட  புதிய குத்தகைதாரராகவே கருதப்படுவதாகக் கூறுகின்றன. பழைய சட்டத்தைப் போலன்றி, பதிவுசெய்தல் செயல்முறை ஆன்லைனில் செய்யப்பட்டுள்ளது, மேலும் குத்தகைதாரர் ஒப்பந்தத்தை பதிவு செய்வதற்கு கட்டணம் ஏதும் இல்லை, இருப்பினும், பெயரளவிலான சேவை கட்டணம் பதிவு செய்ய போர்ட்டல் மூலம் வசூலிக்கப்படும்.

தமிழ்நாடு மாநிலத்தில் நகரமயமாக்கலின் விரைவான வளர்ச்சியுடன், புதிய சட்டத்தை அமல்படுத்துவது குத்தகைதாரர்கள் மற்றும் நில உரிமையாளர்களின் உரிமைகள் மற்றும் பொறுப்புகளை அனைவருக்கும் மலிவு வீடுகளை வழங்குவதையே  நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.