பணி ஒப்பந்தத்தில் சேவை வரியின் நிலை

Last Updated at: Mar 28, 2020
1569
status of service tax in work contracts

சேவை ஒப்பந்தத்தின் ஒரு பகுதியாக பணி ஒப்பந்தம் கருதப்படுகின்றது. பனி ஒப்பந்தத்தின் கீழ் சரக்கு பொருட்கள் மாற்றப்படுகின்றன. பணி ஒப்பந்ததில் , பழுதுபார்ப்பு, புதுப்பித்தல் மற்றும் கனரக உள்கட்டமைப்பு  நிறுவுதல் சம்பந்தப்பட்ட பணிகள் உள்ளடங்கும்.

பணியின் இரட்டை தன்மை காரணமாக, 1994 ஆம் ஆண்டின் நிதிச் சட்டத்தின் பிரிவு 65 (105)-ன் கீழ் ஒவ்வொரு  பணி ஒப்பந்தத்திற்கும் வரையறை உள்ளது. விலைப்பட்டியலில், வேலைக்காக பயன்படுத்தப்படும் பொருட்களின் மதிப்பு மற்றும் பணி ஒப்பந்தத்தின் நிறுவல், கட்டுமானம், நிறைவு, பொருத்துதல், புதுப்பித்தல் அல்லது மாற்றியமைத்தல் ஆகியவற்றின் சேவை மதிப்பு போன்ற இரண்டையும் உள்ளடக்கும்.

Below you’ll find the list of essential and start-up friendly services like how to apply for a food license, time taken for trademark registration and procedure for Udyog Aadhaar registration.

 

சேவை வரி விதிகள் (மதிப்பை நிர்ணயித்தல்) விதிகள், 2006 இன் விதி 2 ஏ படி, “அசல் படைப்புகளை நிறைவேற்றுவதில் உள்ள சேவை பகுதி மொத்த பணி ஒப்பந்தத்தில் 40% மற்றும் பணி ஒப்பந்தத்தை நிறைவேற்றுவதில் உள்ள சேவை பகுதி தவிர அசல் படைப்புகள் மொத்த வேலை ஒப்பந்தத்தில் 70% ஆகும் ”.

பொதுவாக சேவை வரி பொறுப்பு, சேவை வழங்குவோர் மற்றும் வாடிக்கையாளரால் பகிரப்படுகிறது. வாடிக்கையாளர்கள் வழக்கமாக சேவை வரியை முழுமையாக செலுத்துகின்றனர், அதில் பணி ஒப்பந்தம் தனித்துவமானது. ஆகவே, மொத்த ஒப்பந்தத்தில் இருந்து 40% அல்லது ஒப்பந்தத்தாரரின்  சேவை பகுதி 70% மற்றும் சேவையைப் பெறுபவர் என சமமாக 15% (ஆகஸ்ட் 2016 நிலவரப்படி) சேவை வரி செலுத்தப்படுகிறது.

பணி ஒப்பந்தத்தின் நோக்கம்

குறிப்பிட்டுள்ளபடி, ஒரு பணி ஒப்பந்தம் என்பது விற்பனையில் மாற்றப்படும் பொருளுடன் இணைக்கப்பட்ட ஒரு சேவை உறுப்பு ஆகும். எனவே, பரிமாற்றப்பட்ட பொருளுக்கு மதிப்பு கூட்டு  வரி (VAT ) செலுத்தப்படும், மேலும் சேவை வரி சேவை கூறு மீது செலுத்தப்படும். இச்சூழலில் சேவை வழங்குவோர்  சேவை வரி பதிவு செய்திருக்க வேண்டும்.

முறை வரி விகிதம் உள்ளீட்டு வரிக் கடன்
சேவை வரி விதிகள், 2006 இன் விதி 2A (i) இன் படி மதிப்பைக் கணக்கிடுங்கள் 15% உள்ளீட்டு சேவைகள் மற்றும் மூலதன பொருட்கள், ஒப்பந்தத்தின் போது எடுக்கப்பட்ட உள்ளீடு
விதி 2 A  (ii) இன் கீழ் சேவை வரி செலுத்தவும் 15% * 40% / 70% உள்ளீட்டு சேவைகள் மற்றும் மூலதன பொருட்கள், ஒப்பந்தத்தின் போது எடுக்கப்பட்ட உள்ளீடு

 

பணி ஒப்பந்தங்களின் எடுத்துக்காட்டுகள்:

 1. கட்டிடம்  புதுப்பித்தல்:

  ஒரு கட்டிடத்தை புதுப்பித்தால், ஓவியம், இடித்தல் , டைலிங், ஸ்கிராப்பிங் போன்ற பல்வேறு வேலைகள் இருக்கும் . இந்த வேலைக்கான அனைத்து கட்டணங்களும் சேவை வரிக்கு உட்பட்டவைகளாகும். ஒப்பந்தக்காரரால் துணை ஒப்பந்தக்காரருக்கு பிறப்பிக்கப்படும்  எந்தவொரு வேலைக்கும் சேவை வரி கிடையாது.

 2. வாகனம் பழுதுபார்த்தல்:

  ஒரு கார் (வாகனம்) பழுதுபார்க்கப்படும்போது, ​​சம்பந்தப்பட்ட பொருள் மற்றும்  சேவை உறுப்பு உள்ளடங்கும். காரை பழுதுபார்ப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படும் எந்தவொரு பொருட்களும் VAT ஐ ஈர்க்கும், அதேசமயம் சேவை கூறு (வேலை, முதன்மையாக) சேவை வரியை ஈர்க்கும்.

 3. இரண்டு மாடி வீடுகள்: இரண்டு மாடி வீடுகளை நிர்மாணிப்பதற்கான சேவை வரி, இரண்டுமே தனித்தனியாக மாற்றப்படக்கூடியதாக இருந்தால், தனித்தனியாக செலுத்தப்பட வேண்டும்.
 4. குழாய் கட்டுமானம்:

  ஒரு குழாய் கட்டுமானம் அல்லது அதன் வழித்தடத்தை நிர்மாணிப்பதற்கான ஒப்பந்தங்கள் பணி ஒப்பந்தங்களின் கீழ் செயல்படும்.

குறிப்பு: தொழிலாளர் ஒப்பந்தங்கள் பணி ஒப்பந்தத்தை அத்தியாவசிய நிபந்தனைகளாக  கருதப்படுவதில்லை. ஏனெனில் பணி ஒப்பந்தத்தில் பொருட்கள் பரிமாற்றம் செய்யப்பட வேண்டும். கட்டடக்கலை மற்றும் ஆலோசனை சேவைகள் பணி ஒப்பந்தங்கள் தொடர்பாக வழங்கப்படுகின்றன, ஆகினும் அவைகளுக்கு  விலக்கு அளிக்கப்படவில்லை.

சேவை வரியின் மதிப்பீடு

இந்த முறையின்படி, பணி ஒப்பந்தத்தின் மதிப்பு = பணி ஒப்பந்தத்திற்கு வசூலிக்கப்பட்ட மொத்த தொகை – (minus) பணி ஒப்பந்தத்தை நிறைவேற்றுவதில் ஈடுபட்டுள்ள சொத்துக்களை மாற்றுவதற்கான மதிப்பு, அஃதாவது:

மொத்த தொகை பின்வருமாறு:

 1.  மாற்றப்பட்ட பொருளின் மதிப்பு
 2. தொழிலாளர் கட்டணங்கள்
 3. தொழிலாளர் மற்றும் சேவைகளுக்காக துணை ஒப்பந்தக்காரர்களுக்கு செலுத்தப்பட்ட தொகை
 4. திட்டமிடல், வடிவமைத்தல் மற்றும் கட்டடக் கலைஞர்களின் கட்டணங்களுக்கான கட்டணங்கள்
 5. பணி ஒப்பந்தத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு பயன்படுத்தப்படும் இயந்திரங்கள் மற்றும் கருவிகளைப் பெறுவதற்கான கட்டணம், வாடகைக்கு அல்லது வேறு
 6. நீர், மின்சாரம் மற்றும் எரிபொருள் போன்ற நுகர்பொருட்களின் விலை
 7. தொழிலாளர் மற்றும் சேவைகளை வழங்குவது தொடர்பான பிற ஒத்த செலவுகள்
 8. லாபம்.

சேவை வரி பற்றி தகவல் அறியுங்கள்

விதி 2 A -இன் படி கலவை திட்டம்

அரசாங்கம் மூன்று கலவை திட்டங்களை வெளியிட்டுள்ளது, இது வாட் (VAT )கலவை திட்டத்தைப் போலவே, சேவை வரியை செலுத்தவதற்கான  ஒரு நிலையான பகுதியை எடுக்க சேவை வழங்குவோரை அனுமதிக்கிறது. இது சேவை வரி கூறுகளை கணக்கிடுவதை எளிதாக்குகிறது மற்றும் பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில் உண்மையான தொகையை செலுத்துவதை விட மலிவானதாக இருக்கும் . நிச்சயமாக, நீங்கள் கலவை திட்டத்தைத் தேர்வுசெய்யத் தேவையில்லை; இருப்பினும், அதைப் பயன்படுத்த நீங்கள் நினைத்தால் , வேறு எந்த விலக்கையும் நீங்கள் பயன்படுத்த முடியாது.

திட்டம் நிபந்தனைகள் மதிப்பு
A புதிய கட்டுமானம், ஆணையிடுதல், நிறுவுதல் போன்ற அசல் படைப்புகள் மொத்த தொகையில் இருந்து  40%
B பொருட்களின் பராமரிப்பு, பழுது பார்த்தல், மறுசீரமைத்தல்க்கான , சேவை செய்தல் மொத்த தொகையில் இருந்து  70%
C அசையாச் சொத்தின் பராமரிப்பு, பழுதுபார்ப்பு, நிறைவு, சேவைகளை முடித்தல் உள்ளிட்ட பிற பணி ஒப்பந்தம் (A மற்றும் B தவிர) மொத்த தொகையில் இருந்து  70%

 

கட்டட அமைப்பாளருக்கான (Builders) கலவை திட்டம்:

சேவை வரி கணக்கீடு குறிப்பாக கட்டிடங்களுக்கு கடினமாக இருக்கும் என்பதால், அரசாங்கம் ஒரு சிறப்பு தொகுப்பு அல்லது கலவை திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இது சேவை பகுதியையும் பொருட்களின் பகுதியையும் தனி தனியே பிரிக்கும் குழப்பத்தை நீக்குகிறது. அறிவிக்கப்பட்ட சேவைகளின் கருத்தை அறிமுகப்படுத்தியும் உ ள்ளது. அறிவிக்கப்பட்ட சேவைகளின் கீழ், பல்வேறு சேவைகள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன மற்றும் மொத்த சேவையிலிருந்து சேவை பகுதியை பிரிப்பதற்கான விளக்கங்கள் சேவை வரி (மதிப்பை நிர்ணயித்தல்) விதிகள், 2006 இல் வழங்கப்பட்டுள்ளன. ஒரு பணி ஒப்பந்தம் இந்த அறிவிக்கப்பட்ட சேவைகளின் ஒரு பகுதியாகும் மற்றும் பணி ஒப்பந்தத்தின் சேவை வரி அதன்படி தீர்மானிக்கப்படுகிறது.

திட்டம் நிபந்தனைகள் மதிப்பு
A 1. கட்டுமான ஒப்பந்தம் என்பது நிலத்தின் மதிப்பு உள்ளிட்ட குடியிருப்பு வளாகங்களுக்கானது (பணி ஒப்பந்தமாக இருக்க தேவையில்லை) மொத்த தொகையில் இருந்து  30%
2. குடியிருப்பு பிரிவின் தரைவிரிப்பு பகுதி 2000 சதுர அடிக்கும் குறைவாக இருத்தல் வேண்டும்
3. வசூலிக்கப்பட்ட தொகை 1 கோடிக்கும் குறைவாக இருக்க வேண்டும்
B 1. கட்டுமான ஒப்பந்தம் குடியிருப்பு வளாகத்திற்கான நிலத்தின் மதிப்பு (வேலை ஒப்பந்தமாக இருக்க தேவையில்லை) மொத்த தொகையில் இருந்து  30%
2. குடியிருப்பு பிரிவின் தரைவிரிப்பு பகுதி 2000 சதுர அடிக்கு மேல் இருக்க வேண்டும் அல்லது
3. வசூலிக்கப்பட்ட தொகை 1 கோடிக்கு மேல் இருக்க வேண்டும்
C கட்டுமான ஒப்பந்தம் என்பது தொழில்துறை அல்லது வணிக கட்டுமானத்திற்கானது, நிலத்தின் மதிப்பு உட்பட (ஒரு பணி ஒப்பந்தமாக இருக்க தேவையில்லை) மொத்த தொகையில் இருந்து  30%

 

சேவை வரி பணி ஒப்பந்த விலக்குகள்:

சேவை வரியிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்ட பல்வேறு பணி ஒப்பந்த சேவைகளின் பட்டியல் பின்வருமாறு:

அ. அரசாங்கத்திற்கு வழங்கப்படும் சேவை, உள்ளூர் அதிகாரம்  அல்லது அரசாங்க அதிகாரம்;

ஆ. பொது மக்களின் பயன்பாட்டிற்கான கட்டுமானம்;

இ.  உள்கட்டமைப்பு தொடர்பான அசல் வேலை;

ஈ.  துணை ஒப்பந்தக்காரர் சேவைகள்.

பணி ஒப்பந்தம் மற்றும் கட்டண வழிமுறைகள்:

எந்தவொரு தனிநபராலோ  , HUF, நிறுவனத்தினாலோ   அல்லது சங்கங்களினாலோ பணி ஒப்பந்த சேவை வழங்கப்பட்டால், அதற்க்கு சேவை வழங்குவோரால் 50% சேவை வரியும்  மற்றும் சேவை பெறுபவறால் 50% சேவை வரியும் செலுத்தப்படுகிறது.

ஒரு பணி ஒப்பந்தமானது அரசு அல்லது உள்ளூர் அதிகாரத்தினால்  வழங்கப்பட்திருந்தால், 100% சேவை வரி சேவை பெறுபவறால் செலுத்தப்படுகிறது மற்ற எல்லா நிகழ்வுகளிலும், 100% சேவை வரி சேவை வழங்குவோரால் செலுத்தப்படுகிறது குறிப்பிடத்தக்கது.