வீடு வாங்குவதற்கான முத்திரை மற்றும் பதிவு விவரங்கள்

Last Updated at: Mar 18, 2020
699
வீடு வாங்குவதற்கான முத்திரை மற்றும் பதிவு விவரங்கள்

முத்திரை வரி என்பது ஆவணங்களுக்கு விதிக்கப்படும் வரி, இது இந்த விஷயத்தில் விற்பனை பத்திரமாகும். முத்திரைக் கட்டணத்தை செலுத்தாமல், வீடு வெறுமனே குடும்பத்திற்குள் மாற்றப்பட்டாலும் கூட, உங்களது பெயரை உத்தியோகபூர்வமாக பதிவு செய்ய முடியாது. இதற்காக, நீங்கள் கையொப்பமிடப்படாத, மதிப்பிடப்படாத ஒப்பந்தத்தை உங்கள் மாநிலத்தில் உள்ள முத்திரை கடமை அலுவலகத்திற்கு அல்லது முத்திரைக் கட்டணத்தை வசூலிக்க அங்கீகாரம் பெற்ற சில தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கிகளிடமிருந்து எடுக்க வேண்டும். முத்திரை கடமைக்கான செலவு வெவ்வேறு மாநிலங்களுக்கு வேறுபட்டது மற்றும் கணக்கீடு ஒப்பந்தத்தில் கூறப்பட்ட தட்டையான மதிப்பு அல்லது சந்தை மதிப்பை அடிப்படையாகக் கொண்டது, எது அதிகமாக இருந்தாலும். உதாரணமாக, மும்பையில், ரூ .50,00,000 சொத்துக்கான முத்திரை வரி ரூ .3,75,000, ஆனால் ஹைதராபாத்தில் இது ரூ .2,50,000 ஆகும்.

Below you’ll find the list of essential and start-up friendly services like how to apply for a food license, time taken for trademark registration and procedure for Udyog Aadhaar registration.

 

நீங்கள் செலுத்த வேண்டிய கடமையின் அளவு தெரிந்தவுடன், நீங்கள் சம்பள ஆர்டர் செய்ய வேண்டும். பின்னர் ஒப்பந்தம் வெளிப்படையானது. ஆவணத்தை பதிவு செய்வதற்கு முன்பு நீங்கள் இப்போது கையொப்பமிட வேண்டும். இந்திய பதிவுச் சட்டத்தின் கீழ், பிளாட்டின் உரிமையை பதிவு செய்வதே பதிவின் நோக்கம். உங்கள் பெயரில் தலைப்பு பத்திரங்கள் பதிவு செய்யப்படும் வரை அல்லது பதிவு செய்யப்படும் வரை, நீங்கள் அதிகாரப்பூர்வமாக வீட்டின் சட்ட உரிமையாளர் அல்ல.

சட்ட வல்லுநர்களிடம் பேசுங்கள்

பதிவு செய்ய, ஒரு பக்கத்தில் அச்சிடப்பட்ட அசல் ஆவணத்துடன் அசல் இரண்டு புகைப்பட நகல்களையும் பதிவு செய்யும் அதிகாரியிடம் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இந்த நடைமுறைக்கு இரண்டு சாட்சிகள் (இரண்டு புகைப்படங்களையும் சமர்ப்பிக்க வேண்டியிருக்கும்) மற்றும் பொருத்தமான பதிவுக் கட்டணத்தை செலுத்த வேண்டும். சொத்து ஆவணங்களை பதிவு செய்வதற்கான கட்டணம், பெரும்பாலான மாநிலங்களில், சந்தை மதிப்பு அல்லது ஒப்பந்த மதிப்பில் 1%, எது அதிகமாக இருந்தாலும், அதிகபட்சம் ரூ .30,000 க்கு உட்பட்டது. சொத்து பரிமாற்றம் செய்யப்படும்போது, ​​பரிசாக, பகிர்வு செய்யப்படும்போது, ​​இடமாற்றம் செய்யப்படும்போது அல்லது விற்கப்படும்போது கட்டணம் வசூலிக்கப்பட வேண்டும்.