மேற்கு வங்க சங்கங்களின் பதிவு பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை

Last Updated at: Mar 24, 2020
785
மேற்கு வங்க சங்கங்களின் பதிவு பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவை

இன்றைய தலைமுறையில் குழப்பமான வாழ்க்கையின் சலசலப்பில், ஒரு சமூகமாகவும் தனிநபர்களாகவும் நாம் நம் வேர்களையும் கலாச்சாரத்தின் முக்கியத்துவத்தையும் மறந்து விடுகிறோம். இதனுடன், தங்களை வளர்த்துக்கொள்வதற்கு தங்கள் ஆதரவு தேவைப்படும் சமூகத்தின் பிரிவுகளையும் புறக்கணிப்போம். இவற்றை மேம்படுத்தவும் உதவவும், 1961 இல் மேற்கு வங்க சங்கங்களின் பதிவுச் சட்டத்தை அரசாங்கம் தொடங்க வேண்டியதாய் இருந்தது. இலாப நோக்கற்ற சேவைகளை வழங்குவதன் மூலம் சமூகத்தின் முன்னேற்றத்திற்கு பங்களிக்க விரும்பும் சமூகங்களை பதிவு செய்வதே இந்தச் சட்டத்தில் அடங்கும்.ஆனால் சமூகங்களை எவ்வாறு பதிவு செய்வது என்பதை அறிவதற்கு முன்பு, ஒரு சமூகம் சரியாக என்ன என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? மேற்கு வங்க சங்கங்களின் பதிவு மற்றும் அதன் நடைமுறை குறித்து ஆழ்ந்து பார்ப்போம்.

சமூகம் என்றால் என்ன?

இது அடிப்படையில் 7 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட உறுப்பினர்களைக் கொண்ட குழுவாகும், அவை பல்வேறு நலன்புரி மற்றும் தொண்டு நோக்கங்களுக்காக பணியாற்றுவதற்காக தங்களை ஒன்றிணைக்கின்றன, இதில் இலக்கியம், அரசியல், கலை மற்றும் சமூக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தலைப்புகள் மற்றும் பலவற்றையும் உள்ளடக்கியது.

சட்டம் மற்றும் அதன் குறிக்கோள்கள்

சங்கங்களின் அனைத்து பதிவுகளும் மேற்கு வங்க சமுதாய பதிவு, 1961 இன் கீழ் செய்யப்படுகின்றன. இந்த சமூகங்கள் அனைத்தும் தங்களை பெற வேண்டும், அப்போதுதான் அவை சட்டப்பூர்வமாக்கப்பட்டு இலாப நோக்கற்ற சமூகத்தின் நன்மைகளைப் பெறுகின்றன.

Below you’ll find the list of essential and start-up friendly services like how to apply for a food license, time taken for trademark registration and procedure for Udyog Aadhaar registration.

 

படிவங்களை பூர்த்தி செய்யும் நேரத்தில் சங்கங்கள் தங்களை நிறுவன பதிவாளரிடம் பதிவு செய்ய வேண்டும்.

இந்த சங்கங்கள் பின்வருமாறு சில குறிக்கோள்கள் மற்றும் நோக்கங்களுடன் உள்ளன:

 • வயதானவர்கள், அனாதைகள், ஏழைகள் மற்றும் சமூகத்தின் முன்னேற்றத்திற்காக தேவைப்படும் அனைவரின் நலனுக்காக தொண்டு திட்டங்களை நடத்துதல்.
 • விலங்குகளின் பாதுகாப்பிற்காகவும், விலங்குகள் பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதற்கும் அவற்றின் பாதுகாப்புக்கும் இது அமைக்கப்படலாம்.
 • கையெழுத்துப் பிரதிகள், கருவிகள் போன்ற கலாச்சார, வரலாற்று, தொல்பொருள் மற்றும் சமூக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பொருட்களைப் பாதுகாத்தல்.
 • அரசியல், சமூக, பொருளாதாரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு தலைப்புகளில் அறிவைப் பரப்புதல்.
 • இந்த வகைகளின் கீழ் அரசாங்கத்தால் நியாயப்படுத்தப்பட்டு வகைப்படுத்தப்படும் பிற நோக்கங்கள்.

சமூகத்தின் பெயர்

சமூகத்தின் பெயரானது அதை ஒத்திருக்காத வகையில் இருக்க வேண்டும் அல்லது முன் பதிவுசெய்யப்பட்ட எந்தவொரு சமூகத்திற்கும் மிக நெருக்கமாக இருக்க வேண்டும். சமுதாயத்தின் பெயரில் ஒரு அரசு அமைப்பு தொடர்பான எந்த சொற்களும் இருக்கக்கூடாது, அரசாங்கத்தின் பெயர்கள் மற்றும் எந்தவொரு அரசாங்க அமைப்பால் தடைசெய்யப்பட்ட பெயர்கள் கருதப்படும்.

சட்ட வல்லுநர்களிடம் பேசுங்கள்

பதிவு நடைமுறை

மேற்கு வங்க சங்கங்களின் பதிவுச் சட்டம், 1960 இன் கீழ் உங்கள் சமுதாயத்தைப் பதிவு செய்வது என்பது ஒரு ஒப்பந்தம் அல்ல, இது சமூகம் மற்றும் அதன் உறுப்பினர்களின் விவரங்களை நிரப்புவதை உள்ளடக்கியது.

பதிவு செய்வதற்கான வழிமுறைகள் பின்வருமாறு:
 • விண்ணப்ப படிவத்தை பொருத்தமான பதிவாளரிடம் MOA (சங்கத்தின் பதிவுக்குறிப்பு) மற்றும் அரசாங்கத்தால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட பைசட்டங்கள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளின் நகலுடன் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
 • விண்ணப்ப படிவத்தை சமர்ப்பித்த பிறகு, விண்ணப்பதாரர் ஒப்புதல் சீட்டு வழங்கப்பட்ட கட்டணத்தை செலுத்த வேண்டும்.
 • கடைசி மற்றும் இறுதி படிகள் பதிவாளரால் ஆவணங்களின் சரிபார்ப்பை உள்ளடக்கியது.

ஒருவர் வெற்றிகரமாக வழிமுறைகளை பின்பற்றினால் சமூகத்தை பதிவு செய்யலாம். பதிவு சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டு, சமூகம் எந்தவொரு கடமைகளும் இல்லாமல் சட்டப்பூர்வமாக இயங்க முடியும்.

சங்கத்தின் பதிவுக்குறிப்பு மற்றும் ஒழுங்குமுறைகள்

இவை, அவற்றின் ஏற்பாட்டில் தோல்வியுற்ற மிக முக்கியமான ஆவணங்கள், சமூகத்தை சட்டப்பூர்வமாக பதிவு செய்ய முடியாது.

சங்கத்தின் குறிப்பில் பின்வரும் ஆவணங்கள் உள்ளன:

 • சமூகத்தின் பெயர்
 • சமூகத்தின் முகவரி
 • குறிக்கோள் மற்றும் நலன் அதற்காக சமூகம் செயல்படுவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.
 • உறுப்பினர்களின் பெயர்கள் மற்றும் அவர்களின் முகவரி மற்றும் தொழில்கள் உள்ளிட்ட பிற தனிப்பட்ட விவரங்கள்.

பதிவுசெய்ததும், சமுதாயத்தின் குறிப்பை மாற்ற முடியாது.

பின்வருவனவற்றை உள்ளடக்கிய விதிமுறைகளின் நகலுடன் இணைக்கப்படாவிட்டால் குறிப்பாணையால் எந்த பயனுமில்லை:

 • ஆளும் குழுவும் அதன் அமைப்பும் சமூகத்தின் உறுப்பினர்கள் எவ்வாறு நியமிக்கப்படுகிறார்கள், மேலும் தேர்தல்கள் நடத்தப்படுகின்றன.
 • உறுப்பினர்களுக்கான தரவைப் பராமரித்து கொள்கைகளை பதிவுசெய்க. இதன் மூலம் சமூகத்தின் உறுப்பினர்கள் அதை ஆய்வு செய்யலாம்.
 • கணக்குகள் மற்றும் தணிக்கைகளை பராமரித்தல்
 • சமூகத்தின் விவகாரங்களில் சம்பந்தப்பட்ட சொத்துக்கள் பாதுகாப்பான காவலில் வைக்கப்பட்டு, பண பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் செயல்முறைகளின் பாதுகாப்போடு உள்ளன.
 • சமூகத்தின் உறுப்பினர்களின் கூட்டம் மற்றும் அதன் ஆய்வு.
 • சமூகம் மற்றும் அதன் உறுப்பினர்களின் விஷயங்களுடன் தொடர்புடைய பிற விஷயங்கள்

மேற்கு வங்க சங்கங்களின் பதிவுக்கு தேவையான ஆவணங்கள்

விண்ணப்ப படிவத்தை பூர்த்தி செய்யும் போது பின்வரும் ஆவணங்களை நீங்கள் இணைக்க வேண்டும்:

 • அனைத்து உறுப்பினர்களின் அடையாள சான்று மற்றும் முகவரி ஆதாரம்.
 • குழு மற்றும் உறுப்பினர்களின் பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படங்கள்.
 •  சங்கத்தின்  பதிவுகுறிப்பின்  நகல்
 • ஒழுங்குமுறைகளின் நகல் மற்றும் விண்ணப்ப படிவம்.
 • சமூகம் இயங்கும் சொத்தைப் பொறுத்து, அது வாடகைக்கு விடப்பட்டால், வாடகை ஒப்பந்தம் இணைக்கப்பட வேண்டும். விண்ணப்ப படிவத்துடன் வாடகை அறிக்கையும் வழங்கப்பட வேண்டும்.

பதிவு செய்வதற்கான கட்டணம் முடிந்ததும், சமூகத்தின் சங்கத்தின் பதிவுக்குறிப்பு மற்றும் துணை சட்டங்களை உருவாக்குவதற்கு சுமார் 8 முதல் 10 நாட்கள் ஆகும். அதன்பிறகு சமூகத்தில் பதிவு செய்ய 21 முதல் 30 நாட்கள் ஆகும்.

முடிவுரை

இரண்டு சமூகங்களின் ஒருங்கிணைப்பும் சாத்தியமாகும், இதுபோன்ற சந்தர்ப்பங்களில், நீங்கள் இரு சமூகங்களையும் கலைக்க முடியும், எனவே ஒரு புதிய சமுதாய பெயருக்கு பதிவு செய்யலாம்

எனவே, இது சமூகத்தின் முன்னேற்றத்திற்கான ஒரு படியாக அரசாங்கம் எடுக்கும் மிகவும் தேவைப்படும் முன்முயற்சி ஆகும்.

வக்கீல் சர்ச் நிகழ்நிலை சமூக பதிவு (Society Registration) ஏன்?

 • உங்கள் தேவையைப் புரிந்துகொள்வதற்கும், செயல்முறையை முடிவில் இருந்து இறுதி வரை விளக்குவதற்கும் ஒரு முழு ஆலோசனை.
 • சமுதாய பதிவுக்கு விண்ணப்பிக்க தேவையான அனைத்து ஆவணங்களும், முழு செயல்முறை மற்றும் முன்னேற்றம் குறித்து உங்களுக்குத் தெரியப்படுத்துவோம்.
 • உங்கள் சமூகத்தை பதிவு செய்வதற்கு தேவையான அனைத்து செயல்முறைகள் மற்றும் நடைமுறைகளுக்கு நாங்கள் உங்களுக்கு உதவுகிறோம்.