விடுப்பு மற்றும் உரிம ஒப்பந்தத்தின் பதிவு

Last Updated at: March 18, 2020
144
விடுப்பு மற்றும் உரிம ஒப்பந்தத்தில் அத்தியாவசிய உட்பிரிவுகள்

ஆவணங்களை பதிவு செய்தல் என்பது நாம் எடுத்து கொண்ட ஒப்பந்தத்தின் பதிவுகளை அரசாங்க தரவுத்தளம் (டேட்டாபேஸ்) சில் பதிவு செய்வதாகும். ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு இடையே கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்ப்படும் போது, பதிவுசெய்யப்பட்ட ஒப்பந்தம் மட்டுமே நீதிமன்றத்தில் ஆதாரமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். அதேசமயம் ஒப்பந்தங்களின் நம்பகத்தன்மை ஊகிக்கப்படாமல் அதை உறுதி செய்வது கட்டாயமாகும். அப்படி தவறும் பட்சத்தில் இரு தரப்பினரும் அந்த ஒப்பந்தத்தை  போலியானது என்று கூறும் காரணங்களை எளிமையாக உருவாக்கலாம். விடுப்பு மற்றும் உரிம ஒப்பந்தம் புதியவை பற்றி இக்கட்டூரையில் காணலாம்.

விடுப்பு மற்றும் உரிம ஒப்பந்தம் பெறுங்கள்

ஒப்பந்தங்கள் பதிவுசெய்யப்பட்டால் இவ்வாறான செயல்கள் நடப்பது சாத்தியமில்லை:-

ஒப்பந்தங்களில் கையொப்பமிடுவோரின் புகைப்படங்கள் ஒப்பந்தம் மற்றும் அரசாங்க தரவுத்தளம்(டேட்டாபேஸ்) களில் பதிவு  செய்யப்படும். அத்தகைய பதிவு முறை இரு தரப்பினரையும் பாதுகாக்கிறது. முதலாவதாக,இது டெபாசிட் செலுத்தப்பட்டதிற்கான  பதிவை உருவாக்குகிறது. உரிமையாளர் வைப்புத் தொகையைக் கூறியபடி திருப்பித் தரவில்லை என்றால், உரிமம் பெற்றவர் (licensee)  பதிவுசெய்யப்பட்ட ஒப்பந்தம் இல்லாமல் பணத்தை மீட்டெடுப்பது கடினம் ஆகும்..

Below you’ll find the list of essential and start-up friendly services like how to apply for a food license, time taken for trademark registration and procedure for Udyog Aadhaar registration.

 

அதேபோல் உரிமையாளர் இந்த அக்ரிமென்டை பதிவு செய்வதின் மூலம் அவரை பாதுகாக்க செய்யும், மேலும் உரிமதாரர் தனது உரிமைகளை பெரிதுபடுத்த முடியாது. கொடுக்கப்பட்ட காலத்தின் முடிவில் உரிமதாரர் வளாகத்தை காலி செய்யாவிட்டால், உரிமையாளர் வளாகத்தை காலி செய்ய சட்ட நடவடிக்கைகளைத் தொடங்கலாம்.

0

விடுப்பு மற்றும் உரிம ஒப்பந்தத்தின் பதிவு

144

ஆவணங்களை பதிவு செய்தல் என்பது நாம் எடுத்து கொண்ட ஒப்பந்தத்தின் பதிவுகளை அரசாங்க தரவுத்தளம் (டேட்டாபேஸ்) சில் பதிவு செய்வதாகும். ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு இடையே கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்ப்படும் போது, பதிவுசெய்யப்பட்ட ஒப்பந்தம் மட்டுமே நீதிமன்றத்தில் ஆதாரமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். அதேசமயம் ஒப்பந்தங்களின் நம்பகத்தன்மை ஊகிக்கப்படாமல் அதை உறுதி செய்வது கட்டாயமாகும். அப்படி தவறும் பட்சத்தில் இரு தரப்பினரும் அந்த ஒப்பந்தத்தை  போலியானது என்று கூறும் காரணங்களை எளிமையாக உருவாக்கலாம். விடுப்பு மற்றும் உரிம ஒப்பந்தம் புதியவை பற்றி இக்கட்டூரையில் காணலாம்.

விடுப்பு மற்றும் உரிம ஒப்பந்தம் பெறுங்கள்

ஒப்பந்தங்கள் பதிவுசெய்யப்பட்டால் இவ்வாறான செயல்கள் நடப்பது சாத்தியமில்லை:-

ஒப்பந்தங்களில் கையொப்பமிடுவோரின் புகைப்படங்கள் ஒப்பந்தம் மற்றும் அரசாங்க தரவுத்தளம்(டேட்டாபேஸ்) களில் பதிவு  செய்யப்படும். அத்தகைய பதிவு முறை இரு தரப்பினரையும் பாதுகாக்கிறது. முதலாவதாக,இது டெபாசிட் செலுத்தப்பட்டதிற்கான  பதிவை உருவாக்குகிறது. உரிமையாளர் வைப்புத் தொகையைக் கூறியபடி திருப்பித் தரவில்லை என்றால், உரிமம் பெற்றவர் (licensee)  பதிவுசெய்யப்பட்ட ஒப்பந்தம் இல்லாமல் பணத்தை மீட்டெடுப்பது கடினம் ஆகும்..

Below you’ll find the list of essential and start-up friendly services like how to apply for a food license, time taken for trademark registration and procedure for Udyog Aadhaar registration.

 

அதேபோல் உரிமையாளர் இந்த அக்ரிமென்டை பதிவு செய்வதின் மூலம் அவரை பாதுகாக்க செய்யும், மேலும் உரிமதாரர் தனது உரிமைகளை பெரிதுபடுத்த முடியாது. கொடுக்கப்பட்ட காலத்தின் முடிவில் உரிமதாரர் வளாகத்தை காலி செய்யாவிட்டால், உரிமையாளர் வளாகத்தை காலி செய்ய சட்ட நடவடிக்கைகளைத் தொடங்கலாம்.

0

FAQs

No FAQs found

Add a Question


No Record Found
SHARE