இந்தியா முழுவதுமான தொழில்முறை வரி விகிதங்கள்

Last Updated at: Mar 05, 2020
813
இந்தியா முழுவதுமான தொழில்முறை வரி விகிதங்கள்

இந்திய அரசியலமைப்பு  ஒரு நபருக்கு ஆண்டுக்கு  ரூ. 2500 ரூபாய் என்று நிர்ணயித்து உள்ளது, ஆனால் எந்த அடுக்குகளையும் தீர்மானிக்க மாநில அரசிற்கு  சுதந்திரம் உள்ளது. இதனால்தான் முக்கிய இந்திய மாநிலங்களைச் சுற்றி விகிதங்களும் அளவுகோல்களும் வேறுபடுகின்றன. கர்நாடகா, மகாராஷ்டிரா, தமிழ்நாடு மற்றும் குஜராத்தில் நிலவும் ஸ்லாப்கள் இங்கே. இந்தியா முழுவதுமான தொழில்முறை வரி விகிதங்கள் பற்றி காண்போம்.

கர்நாடகாவில் தொழில்முறை வரி விகிதங்கள்

கர்நாடகாவில், தொழில், வரி, அழைப்புகள் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு சட்டம், 1976 மீதான கர்நாடக வரியின் கீழ் தொழில்முறை வரி விதிக்கப்படுகிறது. இது சம்பளம், வணிக உரிமையாளர்கள் மற்றும் பிறருக்கு வெவ்வேறு அடுக்குகளை விதிக்கிறது. முழு பட்டியலையும் இங்கே காணலாம்.

Below you’ll find the list of essential and start-up friendly services like how to apply for a food license, time taken for trademark registration and procedure for Udyog Aadhaar registration.

 

கர்நாடகாவில் சம்பளம் பெறுபவர்களின் சம்பளம் ரூ. 15,000 க்கு குறைவாக இருந்தால் தொழில் வரி கட்ட தேவை இல்லை. அதுவே  ரூ. 15,000 மேல் இருந்தால் , அவர்கள் மாதம் ரூ. 200 செலுத்த வேண்டும்.

மாதத்திற்கு 1.25% அபராதம், செலுத்த வேண்டிய தொகையில் 50% வரை, கட்டணம் செலுத்தாததால் வசூலிக்கப்படலாம். வரியைக் கழித்து மாநில அரசுக்கு செலுத்த வேண்டியது முதலாளியின் பொறுப்பாகும்.

வரி நிபுணர்களிடம் பேசுங்கள்

குஜராத்தில் தொழில்முறை வரி (Professional Tax)

குஜராத்தில், குஜராத் பஞ்சாயத்துகள், நகராட்சிகள், மாநகராட்சிகள் மற்றும் தொழில்கள், வரி, அழைப்புகள் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு சட்டம், 1976 ஆகியவற்றின் கீழ் தொழில்முறை வரி விதிக்கப்படுகிறது. மற்ற மாநிலங்களைப் போலவே, பல்வேறு வகுப்பு ஊழியர்களுக்கும் வெவ்வேறு விகிதங்கள் உள்ளன, அவற்றை நீங்கள் காணலாம் மேலே உள்ள இணைப்பைக் கிளிக் செய்க. சம்பள ஊழியர்களுக்கு, விகிதங்கள் பின்வருமாறு:

ரூ. 5999: இல்லை

ரூ. 6000 முதல் ரூ. 8999: ரூ. 80 / மாதம்

ரூ. 9000 முதல் ரூ. 11,999: ரூ. 150 / மாதம்

ரூ. 12,000 மற்றும் அதற்கு மேல்: ரூ. 200 / மாதம்

தமிழ்நாட்டில் தொழில்முறை வரி

தமிழ்நாட்டில், டவுன் பஞ்சாயத்துகள், நகராட்சிகள் மற்றும் மாநகராட்சி விதிகள், 1988 இன் கீழ் தொழில்முறை வரி விதிக்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு ஆறு மாதங்களுக்கும் பெறப்பட்ட வருமானத்தின் அடிப்படையில் பின்வருமாறு வரி செலுத்தப்பட வேண்டும்:

ரூ. 21,000: இல்லை

ரூ. 21,001 முதல் ரூ. 30,000: ரூ. ஆறு மாதங்களுக்கு 100

ரூ. 30,001 முதல் ரூ. 45,000: ரூ. ஆறு மாதங்களுக்கு 235

ரூ. 45,001 முதல் ரூ. 60,000: ரூ. ஆறு மாதங்களுக்கு 510 ரூபாய்

ரூ. 60,001 முதல் ரூ. 75,000: ரூ. ஆறு மாதங்களுக்கு 760 ரூபாய்

ரூ. 75,001 முதல்: ரூ. ஆறு மாதங்களுக்கு 1095

மகாராஷ்டிராவில் தொழில்முறை வரி

மகாராஷ்டிராவில், தொழில், வர்த்தகம், அழைப்புகள் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு மீதான மகாராஷ்டிரா மாநில வரியின் கீழ் தொழில்முறை வரி விதிக்கப்படுகிறது. இந்த மாநிலத்தில் ஒரு தனித்துவமான ஏற்பாடு உள்ளது, அங்கு நீங்கள் ஒரு தொழில்முறை வரி முன்கூட்டியே ரூ. 10,000 மற்றும் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு தொழில்முறை வரி செலுத்தக்கூடாது (இது ஒரு வருட தள்ளுபடி). இல்லையெனில், நீங்கள் பின்வரும் விகிதத்தில் தொழில்முறை வரி செலுத்த வேண்டும்:

ரூ. 7500: இல்லை

ரூ. 7501 முதல் ரூ. 10,000: ரூ. மாதம் 175

ரூ. 10,001 முதல்: ரூ. 200, மார்ச் முதல் ஜனவரி வரை ரூ. பிப்ரவரியில் 300

மாதத்திற்கு 1.25% அபராதம், செலுத்த வேண்டிய தொகையில் 10% வரை, கட்டணம் செலுத்தாததால் வசூலிக்கப்படலாம். வரியைக் கழித்து மாநில அரசுக்கு செலுத்த வேண்டியது முதலாளியின் பொறுப்பாகும்.