நிரந்தர கணக்கு எண் அட்டையிலுள்ள எண்ணிலிருந்து விவரங்களை எவ்வாறு அறிந்து கொள்வது

Last Updated at: December 12, 2019
243
PAN Card

நிரந்தர கணக்கு எண்ணிலிருந்து, நிரந்தர கணக்கு எண் அட்டை குறித்த விவரங்களை அறிந்துகொள்வது, என்பது அதை கட்டமைக்கப்பட்ட விதத்தைப் புரிந்துகொள்வதாகும். நிரந்தர கணக்கு எண்களின் அமைப்பு என்பது அதிலுள்ள ஒவ்வொரு எண்ணும் தனித்தன்மை வாய்ந்தவை மற்றும் மீண்டும் மீண்டும் சொல்லாதவை என்பதை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது, இது ஒலிப்பு சவுண்டெக்ஸ்(பாடுக) குறியீடு வழிமுறையை அடிப்படையாகக் கொண்டது. இந்த தனித்துவமான நிரந்தர கணக்கு எண்ணை உருவாக்க உதவும் சில நிலையான நிரந்தர அளவுருக்கள் உள்ளன:

1. வரி செலுத்துவோரின் முழு பெயர்;
2. பிறந்த தேதி / ஒருங்கிணைப்பு சான்றிதழ் தேதி
3. அந்தஸ்து / நிலை
4. பாலினம்
5. தந்தையின் பெயர் (திருமணமான பெண்களுக்கும்)

நிரந்தர கணக்கு அட்டை விவரங்களை நிரந்தர கணக்கு அட்டை எண்ணிலிருந்து குறிவிலக்கல் செய்கிறது:

நிரந்தர கணக்கு எண் என்பது பத்து இலக்க ஆல்பா-எண். நிரந்தர கணக்கு எண்ணின் முதல் ஐந்து சொற்கள் எழுத்துக்களாகும், அவற்றில் முதல் மூன்று எழுத்துக்கள் AAA முதல் ZZZ வரையிலான அகர வரிசைகளாகும். நிரந்தர கணக்கு எண்ணின் நான்காவது எழுத்துக்குறி நிரந்தர கணக்கு வைத்திருப்பவரின் நிலையை குறிக்கிறது, எடுத்துக்காட்டாக சி என்பது நிறுவனத்திற்கு, பி என்பது தனிநபர்களுக்கு மற்றும் ஜி என்பது அரசாங்கத்திற்கு. இறுதியாக, ஐந்தாவது எழுத்து நிரந்தர கணக்கு வைத்திருப்பவரின் குடும்பப்பெயர் / கடைசி பெயரைக் குறிக்கிறது அல்லது மற்ற அனைவருக்கும் நிறுவனம், நம்பிக்கை, சமூகம், அமைப்பு, HUF போன்றவற்றின் பெயரின் முதல் எழுத்து பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த எழுத்துக்களைத் தொடர்ந்து வரும் எழுத்துக்கள் 0001 முதல் 9999 வரையிலான வரிசை எண்களாகும். இந்த தொடரின் கடைசி எழுத்து ஒரு அகரவரிசை சோதனை இலக்கமாகும்.

இலவச ஆலோசனையை பெறுங்கள்

நிரந்தர கணக்கு எண் அட்டையின் எண்ணிலிருந்து நிரந்தர கணக்கு அட்டை விவரங்கள் குறித்த எடுத்துக்காட்டு:

உதாரணமாக, திருமதி மெல்லிண்டா கேட்ஸ் தனிப்பட்ட நிரந்தர கணக்கு எண் அட்டை செய்ய விரும்புகிறார் என்றால் அவருடைய நிரந்தர கணக்கு எண் இதுபோன்றதாக இருக்கும்- எப்எப்எப்பிஜிஎப்888எப் (FFFPG8888F). திருமதி மெல்லிண்டா கேட்ஸ் தனது பிலடோர்பி ஃபவுண்டேஷனுக்காக (அறக்கட்டளை) ஒரு நிரந்தர கணக்கு எண் செய்ய விரும்பினால், அவரது நிரந்தர கணக்கு எண் இவ்வாறு இருக்கும்- கேகேகேடிஎம்6666கே (KKKTM6666K). ஒன்று அல்லது ஒத்த பெயர்களைக் கொண்டு மதிப்பிடுவதற்கு, ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட நிரந்தர கணக்கு எண் ஒதுக்கப்படுவதைத் தடுக்க புதிய ஒலிப்பு நிரந்தர கணக்கு எண் (பிபிஎன்) கடந்த ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது இதன்மூலம் பொருந்தக்கூடிய PPAN கண்டறியப்பட்டால், பயனருக்கு ஒரு எச்சரிக்கை வழங்கப்பட்டு, நகல் நிரந்தர கணக்கு எண் அறிக்கை உருவாக்கப்படும்.

    SHARE