நிறுவனங்கள் சட்டம் 2013: ஒரு நிறுவனத்திற்கான பெயரிடுதல் வழிகாட்டுதல்கள்

Last Updated at: March 16, 2020
266
company name search

உங்கள் நிறுவனத்திற்கு ஒரு பெயரைத் தேர்ந்தெடுக்கும்போது, பல விஷயங்கள் உங்கள் நினைவுக்கு வரக்கூடும், அதன் காரணமாக நீங்கள் மிகவும் குழப்பமடைவீர்கள், ஆனால் ஒரு வணிகத்திற்கு பெயரிடும் போது பின்பற்ற வேண்டிய சில விதிகளின் தொகுப்பு உள்ளது. அவை, இந்த விதிகள் நிறுவனங்கள் சட்டம் 2013 இல் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளன. உங்கள் வணிகத்திற்கு பெயரிடுவதற்கு முன்பு அதைப் படிக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியம்.

Below you’ll find the list of essential and start-up friendly services like how to apply for a food license, time taken for trademark registration and procedure for Udyog Aadhaar registration.

 

ஒரு தனிநபர் நிறுவனமோ, தனியார் நிறுவனமோ, அல்லது பொது நிறுவனமோ, எதுவாயினும் தங்கள் வணிகத்திற்கு பெயரிடுவதற்கு ஒரே மாதிரியான விதிகளை பின்பற்ற வேண்டும். அவை அனைத்தும் நிறுவனங்கள் சட்டம், 2013 இல் உள்ளன. அவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ள விதிகள் யாவும்  ஆச்சரியமானவையோ அல்லது தன்னிச்சையானவையோ அல்ல, அவற்றை நீங்கள் பொது அறிவு என்று கூட அழைக்கலாம் – ஆனால் உங்கள் நிறுவனத்திற்கு பெயரைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கு முன்பு அவற்றைக் கண்டிப்பாக படியுங்கள் இல்லையெனில் நீங்கள் ஒருங்கிணைப்பு நடைமுறையை தாமதப்படுத்தலாம் அல்லது மீண்டும் சமர்ப்பிக்கும் கட்டணத்தை செலுத்த வேண்டிய நிலை வரக்கூடும்.

நிறுவன பதிவு பெறுங்கள்

 1. முற்றிலும் தனித்துவமான பெயர்:

உங்கள் நிறுவனத்திற்கு நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கும் பெயரானது மற்ற நிறுவனத்திலிருந்தும் முற்றிலும் மாறுபட்டதாக இருக்க வேண்டும். சிறிய மாற்றங்கள் கூட போதுமானதாக இருக்காது என்பதை நாங்கள் அர்த்தப்படுத்துவதன் மூலம் உங்கள் நிறுவனத்தின் பெயரானது முற்றிலும் வேறுபட்டதாக இருக்க வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்துகிறோம். இதில் பன்மை (‘ஆட்டோகார்’ ஐ ‘ஆட்டோகார்ஸ்’ ஆக மாற்றுதல்), நிறுத்தற்குறிகள் (‘ஆட்டோ கார்’ முதல் ‘ஆட்டோ-கார்’), சொற்களில் சேருதல் (‘ஆட்டோகார்’ முதல் ‘ஆட்டோ கார்’), காலங்களில் மாற்றம் (‘நம்மால் முடியும்’ ‘நாங்கள் முடிப்போம்’), ஒலிப்பு ரீதியாக ஒத்த பெயர்கள் (‘ஏடி&டி’ முதல் ‘ஏடிஎன்டி’ வரை), தவறான எழுத்துக்கள் (‘இந்துஸ்தான் லீவர்’), டாட் காம் அல்லது டாட் சேர்த்தல் மற்றும் ஏற்கனவே உள்ள பெயரின் வரிசையை மாற்றுதல் போன்றவைகளும் அடங்கும்.

 1. நோக்கத்துடன் ஒத்துப்போகிறது:

ஒரு நிறுவனத்தின் பெயரானது அதன் நோக்கத்தை சார்ந்தவாறு இருக்க வேண்டும் மாறாக தவறான பெயரை

காண்பிப்பதன் மூலம் அது பொதுமக்களை தவறாக வழிநடத்தக்கூடாது. உதாரணமாக (ஒரு எஃப்எம்சிஜி நிறுவனத்தின் பெயரில் ‘நிதி’ என்ற வார்த்தையை சேர்ப்பது) மற்றும் வணிகம் ஏதேனும் நிதி நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டிருந்தால், அந்த நடவடிக்கையானது அந்நிறுவனத்தின் பெயரில் பிரதிபலிக்கப்பட வேண்டும் உதாரணமாக (சீட்டு நிதியம், நிதி சேவைகள் போன்றவை).

 1. வெளிநாட்டு இணைப்பைக் குறிக்கும் பெயர்கள்:

உங்கள் நிறுவனத்தின் பெயரானது ஏதேனும் வெளிநாட்டு அரசாங்கத்துடனோ அல்லது அரசியல் கட்சியுடனோ தொடர்புடையதாக இருந்தால், உதாரணமாக ‘பிரிட்டிஷ் இந்தியா போன்று இருந்தால் அல்லது ஒரு தேசிய அல்லது சர்வதேசளவில் பாராட்டத்தக்கவர் பெயரைக் கொண்டிருந்தால், அது நிராகரிக்கப்படும்.

4. வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்பு கூட்டுக்கு ஒத்த பெயர்கள் அல்லது மாநிலம் என்ற வார்த்தையை உள்ளடக்கியது.

 1. தெளிவற்ற பெயர்கள்:

விளம்பரதாரர்களின் சுருக்கமான பெயர், எழுத்துகளின் சீரற்ற ஏற்பாடு அல்லது வேறு எந்த தெளிவற்ற பெயரும் (ஆசியா அல்லது அரேபிய கடல் போன்றவை) அங்கீகரிக்கப்படாது.

 1. கட்டுப்பாட்டாளர் / அரசாங்க ஒப்புதல் தேவைப்படும் பெயர்கள்:

காப்பீடு, வங்கி, பரஸ்பர நிதி போன்ற சொற்களைச் சேர்ப்பதற்கு அந்தந்த துறையை நிர்வகிக்கும் கட்டுப்பாட்டாளர்களின் ஒப்புதல் தேவைப்படுகிறது (எடுத்துக்காட்டாக, காப்பீட்டுக்கான ஐஆர்டிஏ). இதேபோல், அதிகாரம், வாரியம், ஆணையம், தேசிய, ஒன்றியம், மத்திய, பொறுப்பேற்பது, கூட்டாட்சி, குடியரசு, ராஷ்டிரபதி, தலைவர், காதி மற்றும் கிராம தொழில்கள் கழகம், சிறு அளவிலான தொழில்கள், நிதி, காடு, நகராட்சி, பஞ்சாயத்து, அபிவிருத்தி ஆணையம், பிரதமர் அல்லது முதலமைச்சர், அமைச்சர், தேசம், வனக் கூட்டுத்தாபனம், அபிவிருத்தித் திட்டம், சட்டம் அல்லது சட்டரீதியான, நீதிமன்றம் அல்லது நீதித்துறை, ஆளுநர், மேம்பாட்டுத் திட்டத்திற்கு அரசாங்க அனுமதி தேவைப்படும்.

 1. விரும்பத்தகாத பெயர்கள்:

ஒரு நிறுவனத்தின் பெயரானது, பெயர் சின்னங்கள் சட்டம் 1950 இன் பிரிவு 3ஐ மீறக்கூடாது, மேலும் பதிவுசெய்யப்பட்ட வர்த்தக முத்திரையின் பெயரானது, உரிமையாளர் அல்லது விண்ணப்பதாரரால் எழுத்துப்பூர்வ ஒப்புதலின் படி அளிக்கபடாவிட்டால் அல்லது புண்படுத்தும் சொற்களைக் கொண்டிருந்தாள் நிறுவனங்கள் சட்டம் 2013 இன் படி உங்கள் வணிகத்திற்கு பெயரிடுவது என்பது சிக்கலானது என்று நீங்கள் நினைத்திருக்கலாம். ஆனால் இப்பதிவின் மூலம், அதில் எந்த சிக்கலும் இல்லை என்றும் அது அனைத்தும் பொது அறிவுடன் தொடர்புடையது என்றும் நீங்கள் புரிந்து கொண்டிருப்பீர்கள். ஆகையால் நடைமுறையில் ஏற்படும்  தாமதத்தை தவிர்க்க மேலே குறிப்பிட்டுள்ள விதிமுறைகளை பின்பற்றவும்.

0

நிறுவனங்கள் சட்டம் 2013: ஒரு நிறுவனத்திற்கான பெயரிடுதல் வழிகாட்டுதல்கள்

266

உங்கள் நிறுவனத்திற்கு ஒரு பெயரைத் தேர்ந்தெடுக்கும்போது, பல விஷயங்கள் உங்கள் நினைவுக்கு வரக்கூடும், அதன் காரணமாக நீங்கள் மிகவும் குழப்பமடைவீர்கள், ஆனால் ஒரு வணிகத்திற்கு பெயரிடும் போது பின்பற்ற வேண்டிய சில விதிகளின் தொகுப்பு உள்ளது. அவை, இந்த விதிகள் நிறுவனங்கள் சட்டம் 2013 இல் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளன. உங்கள் வணிகத்திற்கு பெயரிடுவதற்கு முன்பு அதைப் படிக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியம்.

Below you’ll find the list of essential and start-up friendly services like how to apply for a food license, time taken for trademark registration and procedure for Udyog Aadhaar registration.

 

ஒரு தனிநபர் நிறுவனமோ, தனியார் நிறுவனமோ, அல்லது பொது நிறுவனமோ, எதுவாயினும் தங்கள் வணிகத்திற்கு பெயரிடுவதற்கு ஒரே மாதிரியான விதிகளை பின்பற்ற வேண்டும். அவை அனைத்தும் நிறுவனங்கள் சட்டம், 2013 இல் உள்ளன. அவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ள விதிகள் யாவும்  ஆச்சரியமானவையோ அல்லது தன்னிச்சையானவையோ அல்ல, அவற்றை நீங்கள் பொது அறிவு என்று கூட அழைக்கலாம் – ஆனால் உங்கள் நிறுவனத்திற்கு பெயரைத் தேர்ந்தெடுப்பதற்கு முன்பு அவற்றைக் கண்டிப்பாக படியுங்கள் இல்லையெனில் நீங்கள் ஒருங்கிணைப்பு நடைமுறையை தாமதப்படுத்தலாம் அல்லது மீண்டும் சமர்ப்பிக்கும் கட்டணத்தை செலுத்த வேண்டிய நிலை வரக்கூடும்.

நிறுவன பதிவு பெறுங்கள்

 1. முற்றிலும் தனித்துவமான பெயர்:

உங்கள் நிறுவனத்திற்கு நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கும் பெயரானது மற்ற நிறுவனத்திலிருந்தும் முற்றிலும் மாறுபட்டதாக இருக்க வேண்டும். சிறிய மாற்றங்கள் கூட போதுமானதாக இருக்காது என்பதை நாங்கள் அர்த்தப்படுத்துவதன் மூலம் உங்கள் நிறுவனத்தின் பெயரானது முற்றிலும் வேறுபட்டதாக இருக்க வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்துகிறோம். இதில் பன்மை (‘ஆட்டோகார்’ ஐ ‘ஆட்டோகார்ஸ்’ ஆக மாற்றுதல்), நிறுத்தற்குறிகள் (‘ஆட்டோ கார்’ முதல் ‘ஆட்டோ-கார்’), சொற்களில் சேருதல் (‘ஆட்டோகார்’ முதல் ‘ஆட்டோ கார்’), காலங்களில் மாற்றம் (‘நம்மால் முடியும்’ ‘நாங்கள் முடிப்போம்’), ஒலிப்பு ரீதியாக ஒத்த பெயர்கள் (‘ஏடி&டி’ முதல் ‘ஏடிஎன்டி’ வரை), தவறான எழுத்துக்கள் (‘இந்துஸ்தான் லீவர்’), டாட் காம் அல்லது டாட் சேர்த்தல் மற்றும் ஏற்கனவே உள்ள பெயரின் வரிசையை மாற்றுதல் போன்றவைகளும் அடங்கும்.

 1. நோக்கத்துடன் ஒத்துப்போகிறது:

ஒரு நிறுவனத்தின் பெயரானது அதன் நோக்கத்தை சார்ந்தவாறு இருக்க வேண்டும் மாறாக தவறான பெயரை

காண்பிப்பதன் மூலம் அது பொதுமக்களை தவறாக வழிநடத்தக்கூடாது. உதாரணமாக (ஒரு எஃப்எம்சிஜி நிறுவனத்தின் பெயரில் ‘நிதி’ என்ற வார்த்தையை சேர்ப்பது) மற்றும் வணிகம் ஏதேனும் நிதி நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டிருந்தால், அந்த நடவடிக்கையானது அந்நிறுவனத்தின் பெயரில் பிரதிபலிக்கப்பட வேண்டும் உதாரணமாக (சீட்டு நிதியம், நிதி சேவைகள் போன்றவை).

 1. வெளிநாட்டு இணைப்பைக் குறிக்கும் பெயர்கள்:

உங்கள் நிறுவனத்தின் பெயரானது ஏதேனும் வெளிநாட்டு அரசாங்கத்துடனோ அல்லது அரசியல் கட்சியுடனோ தொடர்புடையதாக இருந்தால், உதாரணமாக ‘பிரிட்டிஷ் இந்தியா போன்று இருந்தால் அல்லது ஒரு தேசிய அல்லது சர்வதேசளவில் பாராட்டத்தக்கவர் பெயரைக் கொண்டிருந்தால், அது நிராகரிக்கப்படும்.

4. வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்பு கூட்டுக்கு ஒத்த பெயர்கள் அல்லது மாநிலம் என்ற வார்த்தையை உள்ளடக்கியது.

 1. தெளிவற்ற பெயர்கள்:

விளம்பரதாரர்களின் சுருக்கமான பெயர், எழுத்துகளின் சீரற்ற ஏற்பாடு அல்லது வேறு எந்த தெளிவற்ற பெயரும் (ஆசியா அல்லது அரேபிய கடல் போன்றவை) அங்கீகரிக்கப்படாது.

 1. கட்டுப்பாட்டாளர் / அரசாங்க ஒப்புதல் தேவைப்படும் பெயர்கள்:

காப்பீடு, வங்கி, பரஸ்பர நிதி போன்ற சொற்களைச் சேர்ப்பதற்கு அந்தந்த துறையை நிர்வகிக்கும் கட்டுப்பாட்டாளர்களின் ஒப்புதல் தேவைப்படுகிறது (எடுத்துக்காட்டாக, காப்பீட்டுக்கான ஐஆர்டிஏ). இதேபோல், அதிகாரம், வாரியம், ஆணையம், தேசிய, ஒன்றியம், மத்திய, பொறுப்பேற்பது, கூட்டாட்சி, குடியரசு, ராஷ்டிரபதி, தலைவர், காதி மற்றும் கிராம தொழில்கள் கழகம், சிறு அளவிலான தொழில்கள், நிதி, காடு, நகராட்சி, பஞ்சாயத்து, அபிவிருத்தி ஆணையம், பிரதமர் அல்லது முதலமைச்சர், அமைச்சர், தேசம், வனக் கூட்டுத்தாபனம், அபிவிருத்தித் திட்டம், சட்டம் அல்லது சட்டரீதியான, நீதிமன்றம் அல்லது நீதித்துறை, ஆளுநர், மேம்பாட்டுத் திட்டத்திற்கு அரசாங்க அனுமதி தேவைப்படும்.

 1. விரும்பத்தகாத பெயர்கள்:

ஒரு நிறுவனத்தின் பெயரானது, பெயர் சின்னங்கள் சட்டம் 1950 இன் பிரிவு 3ஐ மீறக்கூடாது, மேலும் பதிவுசெய்யப்பட்ட வர்த்தக முத்திரையின் பெயரானது, உரிமையாளர் அல்லது விண்ணப்பதாரரால் எழுத்துப்பூர்வ ஒப்புதலின் படி அளிக்கபடாவிட்டால் அல்லது புண்படுத்தும் சொற்களைக் கொண்டிருந்தாள் நிறுவனங்கள் சட்டம் 2013 இன் படி உங்கள் வணிகத்திற்கு பெயரிடுவது என்பது சிக்கலானது என்று நீங்கள் நினைத்திருக்கலாம். ஆனால் இப்பதிவின் மூலம், அதில் எந்த சிக்கலும் இல்லை என்றும் அது அனைத்தும் பொது அறிவுடன் தொடர்புடையது என்றும் நீங்கள் புரிந்து கொண்டிருப்பீர்கள். ஆகையால் நடைமுறையில் ஏற்படும்  தாமதத்தை தவிர்க்க மேலே குறிப்பிட்டுள்ள விதிமுறைகளை பின்பற்றவும்.

0

FAQs

No FAQs found

Add a Question


No Record Found
SHARE