கூட்டு பங்காண்மை பதிவின் அவசியம் மற்றும் நன்மைகள்

Last Updated at: December 12, 2019
323
The partnership partnership record is essential

இந்தியாவில், கூட்டு பத்திரத்தை பதிவு செய்ய வேண்டிய அவசியமில்லை. இது இந்திய கூட்டுச் சட்டம், 1932 இன் VII இன் கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறுகிய பதில். இருப்பினும், நீங்கள் எதிர்பார்ப்பது போல, நீங்கள் ஒரு கூட்டு நிறுவனத்தைத் தொடங்க விரும்பினால் அது தலைப்பின் முடிவாக இருக்காது. கூட்டு பத்திரத்தை பதிவு (Joint Venture Agreement) செய்வதற்கு வலுவான காரணங்கள் உள்ளன, குறிப்பாக பதிவு செய்யப்படாத நிறுவனங்கள் கூட்டு பத்திரத்தை சட்டப்பூர்வமாக அமல்படுத்துவதில் கடுமையான கட்டுப்பாடுகளைக் கொண்டுள்ளன.

கூட்டு பங்காண்மை பதிவின் நன்மைகள்

கூட்டாண்மை நிறுவனம் அதன் எளிமை காரணமாக, இந்தியாவில் தொழிலைத் தொடங்க விருப்பமான மற்றும் முக்கியமான ஒன்றாகும். நீங்கள் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பல்வேறு விஷயங்களில் (இலாபப் பகிர்வு போன்றவை) ஒரு உடன்படிக்கைக்கு வந்து அதை காகிதத்தில் எழுத்துப்பூர்வமாக சேகரிக்கின்றீர்கள். அதில் கையொப்பமிடப்படுகிறது, அதுதான் நீங்கள் வணிகம் செய்யும் துறையில் இருக்கின்றீர் என்பதை எடுத்துரைக்கின்றது. அனால், கூட்டு ஒப்பந்தத்தை பதிவு செய்வது என்பது எளிமையானதல்ல. அஃதில் நன்மைகள் பல உள்ளன என்று சிலர் கூறிகின்றனர். அவை என்ன என்பதைக் காண்போம்.

நிறுவனத்திற்கு எதிராக வழக்குத் தொடர முடியாது: கூட்டாளர் சட்ட  உரிமைகள் படி நிறுவனத்தில் பங்குதாரராக நிறுவனங்களின் பதிவேட்டில் பங்குதாரரின் பெயர் உள்ளிடப்படாவிடில், பதிவுசெய்யப்படாத நிறுவனத்தில் பங்குதாரர், ஒப்பந்தத்தில் இருந்து எழும் எந்தவொரு உரிமைகளையும் செயல்படுத்த அந்த நிறுவனமோ  அல்லது அவரது கூட்டாளர்களுக்கோ எதிராக வழக்குத் தாக்கல் செய்ய முடியாது.

இப்போது, நீங்கள் பதிவு செய்யப்படாத நிறுவனத்தில் ஓரளவு முதலீடு செய்துள்ளீர்கள் என்று கற்பனை செய்து பாருங்கள், அதிலிருந்து நீங்கள் விலக விரும்புகிறீர்கள், அல்லது மற்ற கூட்டாளிகள் எவரும் செய்த சந்தேகத்திற்கிடமான செயலை கேள்வி கேட்க விரும்புகிறீர்கள். நீங்கள் அனைவரையும் ஒரே மாதிரியாக கேள்வி கேட்க முடியும் என்றாலும், உங்கள் நிறுவனத்திற்கு சரியான ஒப்பந்தம் இல்லாததால், நீங்கள் அவர்களை நீதிமன்றத்திற்கு அழைத்துச் செல்ல முடியாது. நிறுவனத்தைத் தொடங்க நீங்கள் கையெழுத்திட்ட பதிவு செய்யப்படாத ஒப்பந்தம், வழக்குத் தாக்கல் செய்ய போதுமானதாக இருக்காது.

மற்றவர்களுக்கு எதிராக வழக்குத் தொடர முடியாது: நிறுவனம் பதிவுசெய்யப்பட்டு வழக்குத் தொடர்ந்த நபர்களாகவோ  அல்லது நிறுவனங்களின் பதிவேட்டின் படி உள்ள கூட்டாளர்களாகவோ இல்லாவிடில் ஒரு பதிவு செய்யப்படாத நிறுவனத்திற்கு ஒப்பந்தத்தில் இருந்து எழும் உரிமையைச் செயல்படுத்த மூன்றாம் தரப்பினருக்கு எதிராக வழக்குத் தாக்கல் செய்ய முடியாது.

சரியான எதிரீடு (set Off) இல்லை: பதிவுசெய்யப்படாத நிறுவனத்தின் ஒரு பகுதியாக, நீங்கள், உங்கள் கூட்டாளிகள் அல்லது நிறுவனம் மூன்றாம் தரப்பினருடனான தகராறில் ஒரு எதிரீடு (இது கடன்களின் பரஸ்பர சரிசெய்தலைக் குறிக்கிறது) கோர முடியாது.

எந்த நேரத்திலும் செய்ய முடியும்

மேலே குறிப்பிட்ட காரணங்களுக்காக, ஒரு கட்டத்தில் கூட்டாளர்கள் தனது நிறுவனத்தை பதிவு செய்ய விரும்புவர் . எனவே, வணிகம் உருவாகும்போதே கூட்டாண்மை பத்திரத்தை பதிவு செய்ய வேண்டிய அவசியமில்லை. சட்டப்பிரிவு 58 ன் கீழ், நிறுவனம் எப்போது வேண்டுமானாலும் பதிவிடப்படலாம் அல்லது நிறுவனம் அமைய முன்மொழியப்பட்ட அதிகார வரம்பைக் கொண்ட நிறுவன பதிவாளருடனான விண்ணப்பத்தின் மூலம் இதைச் செய்யலாம்.

கூட்டு துணிகர ஒப்பந்தம்

கூட்டு பங்காண்மை பதிவின் பத்திரத்தில் அத்தியாவசிய உட்பிரிவுகள்

ஒவ்வொரு கூட்டாண்மை செயலிலும் பின்வரும் உட்பிரிவுகள் அவசியம் என்றாலும், ஒவ்வொரு செயலும் ஒன்றல்ல. எனவே, உங்கள் வணிக நலன்களைப் பாதுகாக்க உங்களுக்கு தனிப்பயனாக்கப்பட்ட கூட்டாண்மை பத்திரம் தேவை.

இலாபப் பகிர்வு பிரிவு: இது நிறுவனத்தின் கூட்டாளிகள்  இலாபங்களையும் இழப்புகளையும் எவ்வாறு சரி சமமாக பகிர்கின்றனர்  என்பதைக் எடுத்துரைக்கின்றது. ஒரு பங்குதாரர் ஒரு உழைக்கும் நபராக இருக்கலாம், அதில் அவர் ஆரம்ப மூலதனத்திற்கு பங்களிக்கவில்லை என்றாலும் கூட குறைந்த அல்லது ஒரு சதவீத லாபத்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம் , மற்றவர்கள் அதிக முதலீடு செய்திருந்தால் அவர்கள்  அதிகமானவற்றைப் பங்காக பெறலாம். இவற்றின் விரிவான கணக்கை உட்பிரிவில் வைப்பதன் மூலம் , பின்னர் ஏற்படவிருக்கும் சட்ட சிக்கல்களை எளிதாக்கலாம்.

மூலதன பங்களிப்பு பிரிவு: ஒவ்வொரு கூட்டாளியும் நிறுவனத்திற்கு வழங்கிய மூலதனத்தின் அளவு, அது எதற்காகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது மற்றும் நிறுவனத்திலிருந்து வெளியேறும்போது மூலதனம் திருப்பிச் செலுத்தப்படுமா என்பதை பற்றியும் தெளிவாக எடுத்துரைக்கின்றது.  மூலதனம் ஒவ்வொரு கூட்டாளியின் பெயருக்கும் எதிராக முழுமையாக வரையறுக்கப்பட வேண்டும், அதனுடன் அத்தியாவசிய செலவுகளையும் குறிப்பிட வேண்டும். இது சம மூலதன கூட்டாண்மைக்கும் பொருந்தும்.

தகராறு தீர்க்கும் பிரிவு: எந்தவொரு சட்ட மோதல்களும் மத்தியஸ்தம் அல்லது நடுவர்களின்  மூலம் தீர்க்கபடவேண்டும் என்று இப்பிரிவு கூறுகின்றது. சட்டபூர்வமாக இவை அனைத்தையும் பிணைப்பதற்கு  முடிந்தவரை பல உட்பிரிவுகளை (எல்லாவற்றையும் முன்கூட்டியே தீர்மானிக்க வேண்டும் அல்லது முன்கூட்டியே தியானிக்க வேண்டும் என்பதால்) உருவாக்கலாம்.

ஓய்வூதியம் / பணிநீக்கம் பிரிவு: ஒரு கூட்டாளரின் பணிநீக்கம், ஓய்வூதிய வயது மற்றும் அதன் விளைவுகள் ஆகியவற்றிற்கு பூர்த்தி செய்ய வேண்டிய நிபந்தனைகளை இப்பிரிவு எடுத்துரைக்கின்றது. பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டால், ஒரு பங்குதாரர் எப்படி மற்றும் எவ்வாறு நீக்கப்பட்டார்  (சட்டவிரோத பரிவர்த்தனைகள், செயலுக்கு எதிராக செயல்படுவது மற்றும் பல.) என்பதை இந்த விதிமுறை குறிக்க வேண்டும். மேலும், ஒரு நபர் கூட்டுறவில் இருந்து வெளியேற விரும்பினால் என்ன செய்ய வேண்டும் மற்றும் மூலதனத்தை திரும்ப பெறுதல் போன்றவற்றை இந்த விதிமுறை விளக்க வேண்டும்.

கூட்டு பங்காண்மை என்றால் என்ன?

ஒரு கூட்டு நிறுவனம் என்பது லாபத்திற்காக  மக்கள் சங்கத்தால் சொந்தமாக , நிர்வகிக்கப்பட்ட மற்றும் கட்டுப்படுத்தப்படும் வணிகங்களுக்கான வணிக அரசியலமைப்பின் பிரபலமான வடிவமாகும். கூட்டாண்மை நிறுவனங்கள் தொடங்குவது ஒப்பீட்டளவில் எளிதானது மற்றும் அமைப்புசாரா துறைகளில் சிறு மற்றும் நடுத்தர அளவிலான வணிகங்களிடையே பிரபலமானது ஆகும்.

கூட்டு பங்காண்மையின் நன்மைகள்

தொடங்க எளிதானது

எந்தவொரு சிக்கலான சட்ட முறைகளும் இல்லாததால் ஒரு கூட்டாண்மையை  உருவாக்குவது மிக எளிதானது ஆகும். அதற்கு பதிவும் அவசியமில்லை. இருப்பினும், நிறுவனம் பதிவு செய்யப்படாவிட்டால், அது சில சட்ட சலுகைகளை இழக்கும். கூட்டு நிறுவனங்களை பதிவு செய்வது நிறுவன பதிவாளர் அவர்களின் பொறுப்பு ஆகும்.

வணிகத்தின் பெயர்

ஒரு கூட்டு நிறுவனத்தின் பெயர் பதிவு செய்யப்படாததால், பதிவுசெய்யப்பட்ட வர்த்தக முத்திரையை மீறாத வரையில் ஒரு கூட்டு நிறுவனம் எந்தவொரு பெயரையும் தேர்வு செய்யலாம். இருப்பினும், நிறுவனத்தின் பெயர் மற்றும் வர்த்தக முத்திரை பதிவு செய்யாவிடில்  வேறு எந்த நபரும் அதே வணிகப் பெயரைப் பயன்படுத்தலாம்.

வருடாந்திர கணக்குகளை தாக்கல் தேவையில்லை

ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட நிறுவனம் அதன் வருடாந்திர கணக்குகளை பதிவாளரிடம் தாக்கல் செய்வதை போல கூட்டாண்மை நிறுவனம் தாக்கல் செய்ய தேவையில்லை. வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்பு கூட்டாண்மை மற்றும் அதன் நிறுவனத்தின் மட்டுமே வருடாந்திர கணக்குகளை ஒவ்வொரு ஆண்டும் நிறுவனங்களின் பதிவாளரிடம் தாக்கல் செய்ய வேண்டும்.

    SHARE