ஐஎஸ்ஓ சான்றிதழ் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தும்

Last Updated at: Apr 01, 2020
1947
ஐஎஸ்ஓ சான்றிதழ் பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தும்

சந்தையில் போட்டியிட்டு வாழ விரும்பும் எந்தவொரு வணிகமும் நிலையான தர அளவுருக்களைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும். சர்வதேச மட்டத்தில் உலக அளவில் ஒரு நிலையான பங்கு வகிக்கும்   துறையை வைத்திருக்க உதவுகிறது. அத்தகைய ஒரு அமைப்பு ஐஎஸ்ஓ (ISO Organization)  ஆகும். தரத்தின்  மதிப்பளவு என்று  வரும்போது சர்வதேச தரநிலை அமைப்பு மிகவும் நம்பகமான நிறுவனங்களில் ஒன்றாகும். மேலும், உற்பத்தி அல்லது சேவையில் ஈடுபடும் அனைத்து நிறுவனத்திற்கும் ஐஎஸ்ஓ சான்றிதழ் இருக்க வேண்டும். எனவே, தயாரிப்பு அல்லது சேவை ஆனது சர்வதேச தரத்தின்படி இருப்பதையும், தரமான தர அளவுருக்களைக் கடைப்பிடிப்பதையும் இது காட்டுகிறது.

ஐஎஸ்ஓ சான்றிதழ் (ISO Certificate) என்றால் என்ன?

ஐஎஸ்ஓ 9001 சான்றிதழ் என்பது எந்தவொரு செயல்முறை அல்லது சேவைக்கும் தர உத்தரவாதத்திற்கு வழங்கக்கூடிய  அடையாளமாகும். இது ஐஎஸ்ஓவால் குறிப்பிடப்பட்ட ஒரு நிலையான அளவுருவாகும், இது உலகின் பல்வேறு நாடுகளில் பொருந்தும். மேலும், ஐஎஸ்ஓ என்பது ஒரு அரசு சாரா, சுயாதீனமான சர்வதேச அமைப்பாகும், இது தயாரிப்பு, அமைப்பு அல்லது சேவைக்கான தரம், பாதுகாப்பு மற்றும் செயல்திறன் ஆகியவற்றின் அடையாளமாக தரங்களை உருவாக்குகிறது.

மருத்துவ சாதனங்கள், உற்பத்தி நிறுவனங்கள், எரிசக்தி மேலாண்மை மற்றும் சமூக பொறுப்பு போன்ற மாறுபட்ட தொழில்களில் இந்த சான்றிதழ்  பயன்பாட்டிற்கு வருகிறது. இருப்பினும், இது தயாரிப்புகளின் தரத்தில் நிலைத்தன்மையின் அடையாளமாகும். இது எண்ணியல் ரீதியாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

 • உணவு பாதுகாப்பு மேலாண்மை, சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு போன்ற பல்வேறு பகுதிகளில் 21,000 க்கும் மேற்பட்ட தரங்களை ஐஎஸ்ஓ வெளியிடுகிறது. அவற்றின் வகைப்பாடு இங்கே:
 • ஐஎஸ்ஓ 14001– சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மை- சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மை துறையில் பணிபுரியும் எந்தவொரு நிறுவனமும் வணிக சான்றிதழ் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
 • ஐஎஸ்ஓ 27001– தகவல் பாதுகாப்பு மேலாண்மை-வாடிக்கையாளரின் தேவையை பூர்த்தி செய்யும் தயாரிப்புகள் மற்றும் சேவையை நிறுவனம் கொண்டுள்ளது என்பதை இது உறுதி செய்கிறது.
 • ஐஎஸ்ஓ 31000 – இடர் மேலாண்மை- இது நிறுவனத்தால் ஆபத்தை நிர்வகிக்க முடியும் என்பதைக் காட்டுகிறது, இது எதிர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.
 • ஐஎஸ்ஓ 22008 – உணவு பாதுகாப்பு மேலாண்மை- உணவுத் துறையில் பணிபுரியும் நிறுவனங்களுக்கு இது வழங்கப்படுகிறது.

வேறு சில ஐஎஸ்ஓ சான்றிதழ்கள் பின்வருமாறு:

 • ஐஎஸ்ஓ 10002 – இணக்க மேலாண்மை அமைப்பு
 • ஐஎஸ்ஓ 26000 – சமூக பொறுப்பு
 • எஸ்.ஏ 8000 – சமூக பொறுப்புக்கூறல்
 • எஸ்ஓ / ஐஈசி 17025 – சோதனை மற்றும் அளவுத்திருத்த ஆய்வகங்கள்
 • எஸ்ஓ 13485 – மருத்துவ சாதனங்கள்
 • ஐஎஸ்ஓ 639 – மொழி குறியீடுகள்

இதேபோல் மற்ற சான்றிதழ்களும் உள்ளன. வணிகத்தின் கிடைமட்ட அடிப்படையில், நீங்கள் அந்தந்த சான்றிதழ் பெற விண்ணப்பிக்க வேண்டும். எந்தவொரு சந்தர்ப்பத்திலும், ஐஎஸ்ஓ சான்றிதழ் அவசியம், இது தான்  அமைப்பின் தரத்தை உறுதி செய்கிறது.

உங்கள் வணிக ஐசோ சான்றிதழ் பெறுக

இது உங்கள் நிறுவனத்திற்கு எவ்வாறு பயனளிக்கிறது?

உங்கள் நிறுவனம் உலகளாவிய மேடையில் போட்டியிட வேண்டும் என்று நீங்கள் விரும்பினால், அதற்கு இந்த சான்றிதழ் இருக்க வேண்டியது அவசியம், இந்த  நிறுவனம் நம்பகத் தன்மை கொண்ட கடுமையான தர அளவுருக்களைப் பின்பற்றுகிறது . மேலும் ஐஎஸ்ஓ சான்றிதழின் சில நன்மைகள் இங்கே:

 • தொடர்ச்சியான பிரச்சினைக்கான காரணத்தைக் கண்டுபிடிப்பதன் மூலம் இது நேரத்தை மிச்சப்படுத்துகிறது
 • இது அமைப்புமுறையை மேம்படுத்த உதவுகிறது மற்றும் அமைப்புமுறையின் செயல்திறனை மேம்படுத்துகிறது
 • வாடிக்கையாளர் திருப்தியை உறுதி செய்கிறது
 • தயாரிப்பு அல்லது சேவைகளின் தரத்திற்கு உத்தரவாதம் தருகிறது 
 • உங்கள் நிறுவனத்தை அதிக போட்டிக்கு உட்படுத்துகிறது
 • வளங்களிலிருந்து அதிக மதிப்பைப் பெறுதல்.

ஐஎஸ்ஓ சான்றிதழ் அதிகாரிகளைத் தேர்ந்தெடுப்பது

நீங்கள் சான்றிதழ் பெற விண்ணப்பிக்க திட்டமிட்டால், ஐஎஸ்ஓ மட்டுமே  சான்றிதழை வழங்காது என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். மேலும், நிறுவனம்  இணக்கமகமாக இருந்தால் தரத்தை தீர்மானிக்கும் சான்றிதழை வழங்குவதற்கு பல வெளி அதிகாரிகள் உள்ளனர். எனவே,  ஒதுக்கப்பட்ட சரியான அதிகாரத்தை நீங்கள் தேர்வு செய்ய வேண்டியது அவசியம். இதில் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது இங்கே:

 • நீங்கள் முதலில் வெவ்வேறு ஐஎஸ்ஓ சான்றிதழ் அதிகாரிகளை சரிபார்க்க வேண்டும்.
 • அவர்கள் காஸ்கோ தரத்தை பின்பற்றுகிறார்களா என்று பாருங்கள். இருப்பினும்,  ஐஎஸ்ஓவுடன் இணைந்து செயல்பட வேண்டும்.
 • சான்றளிக்கும் அதிகாரம் அங்கீகாரம் பெற்றதா இல்லையா என்பதை நீங்கள் சரிபார்க்க வேண்டும்

செலவு:

ஐஎஸ்ஓ சான்றிதழுடன் தொடர்புடைய ஒரு குறிப்பிட்ட செலவு உள்ளது. ஆனால் அது சரி செய்யப்படவில்லை.இதற்கான  செலவு நிறுவனத்திற்கு நிறுவனம் மாறுபடும். எனவே, செலவு கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவை போன்ற பல்வேறு காரணிகளைப் பொறுத்தது:

 1. வேலையாட்களின் எண்ணிக்கை
 2. நிறுவனம் வழங்கும் சேவைகளின் நோக்கத்துடன் தொடர்புடைய இடர்பாட்டின்  நிலை
 3. செயல்முறைகளின் எண்ணிக்கை
 4. மேலாண்மை அமைப்பிலுள்ள  சிக்கலின் தன்மை 
 5. பணி மாற்றங்களின் எண்ணிக்கை

சான்றிதழ் பெற எவ்வளவு கால நேரம் ஆகும்?

ஐஎஸ்ஓ சான்றிதழை முழுமையாக செயலாக்க தேவையான கால நேரம் ஒரு நிறுவனத்திலிருந்து மற்றொரு நிறுவனத்திற்கு மாறுபடும். எனவே, தேவையான கால நேரம் பின்வருமாறு:

 • சிறிய நிறுவனங்கள்: 6-8 மாதங்கள்
 • நடுத்தர அளவிலான அமைப்பு: 8-12 மாதங்கள்
 • பெரிய அமைப்பு: 12-15 மாதங்கள்.

முடிவுரை

எந்தவொரு நிறுவனத்திற்கு அது வழங்கும் சேவைகளின் தரம் குறித்து அதன் வாடிக்கையாளர்களுக்கு உறுதியளிக்க விரும்புகின்ற வகையில் ஐஎஸ்ஓ சான்றிதழ் அவசியம் என்று நாங்கள் கூறலாம். இருப்பினும், நீங்கள் உலக சந்தையில் போட்டியிட விரும்பினால் இந்த சான்றிதழ் பெற நீங்கள் கண்டிப்பாக  விண்ணப்பிக்க வேண்டும். மேலும் பல எம்என்சி கள் ஐஎஸ்ஓ சான்றிதழ் இல்லாத அல்லது ஐஎஸ்ஓவை பின்பற்றாத நிறுவனங்களுக்குத் தங்கள் திட்டங்களை வழங்குவதில்லை. எனவே உங்களிடம் ஒரு சிறிய நிறுவனம் இருந்தால், நீங்கள் பெரிய திட்டங்களை எடுக்க விரும்பினால், ஒரு ஐஎஸ்ஓ சான்றிதழ் நிச்சயமாக திட்டத்துடன் இறங்குவதற்கான வாய்ப்புகளை அதிகரிக்கும்.