இந்தியாவில் உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிர்ணய ஆணையம் உரிமம்

Last Updated at: December 19, 2019
84
இந்தியாவில் உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிர்ணய ஆணையம் உரிமம்

நீங்கள் ஒரு உணவு சில்லறை வணிகத்தைத் தொடங்க திட்டமிட்டிருந்தால் இந்தியாவில் உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் நிலையான அதிகாரசபையிடமிருந்து உரிமம் பெறுவது அவசியமானது.  இது நாட்டில் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு விற்கப்படும் உணவுப் பொருட்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் தரப்படுத்தலுக்கான உரிமத்தை வழங்குகிறது.  உரிமம் இல்லாமல், எந்த மொத்த விற்பனையாளரோ அல்லது சில்லறை விற்பனையாளரோ இருப்பச்சரக்கு வைத்துக்கொள்ள இயலாது. இந்தியாவில் உணவு சில்லறை வணிகத்தைத் தொடங்க நீங்கள் திட்டமிட்டால், இது மிக முக்கியமான உரிமம் இந்திய உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தர ஆணையம், குடும்ப சுகாதார மற்றும் நல அமைச்சகம், இந்திய அரசு ஆகியவை ஆகும். இந்த உரிமம் இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்டு விற்கப்படும் உணவுப் பொருட்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் தரப்படுத்தலுக்கான உரிமங்களை வழங்குகிறது. ஒன்று இல்லாமல், முறையான மொத்த விற்பனையாளர் அல்லது சில்லறை விற்பனையாளர் உங்கள் இருப்பச்சரக்கை வைத்துக்கொள்ள மாட்டார்கள். இந்தியாவில் உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிர்ணய ஆணையம் உரிமம் பற்றி காண்போம். 

இந்திய உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிர்ணய ஆணைய உரிமம் என்றால் என்ன?

இது உணவுக் கட்டுரைகளுக்கு விஞ்ஞான தரங்களை அமைப்பதற்கும், அவற்றின் உற்பத்தி, சேமிப்பு, விநியோகம், விற்பனை மற்றும் இறக்குமதியை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கும் செயல்படுகிறது. உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிர்ணய ஆணையத்தின் உரிமத்தைப் பெறுவதற்கு உணவு சில்லறை வணிகத்தில் நுழைய திட்டமுள்ள எல்லா தொடக்க நிறுவனத்திற்கும் அல்லது நிறுவனத்திற்கும் கட்டாயமாகும். இது உங்களுக்கு தேவையான பிற உரிமங்களுக்கு கூடுதலாக உள்ளது.

உற்பத்தி செய்யப்படும் விநியோகிக்கப்படும் அல்லது இறக்குமதி செய்யப்படும் உணவு உணவு அதிகாரத்தால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட தராதரங்களை கடைபிடிப்பதை உறுதி செய்வதற்கும் அதன் மூலம் உணவின் கலப்படம் போன்ற சிக்கல்களைத் தவிர்ப்பதற்கும் இது இந்திய அரசின் ஒரு முயற்சியாகும்.  

இந்திய உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிர்ணய ஆணையம் மூன்று பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது:

 1. ஒற்றை மாநில வணிகங்களின் உணவு உற்பத்தியாளர்களுக்கான இந்திய உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தர ஆணையம் ஆண்டு உரிமம் ரூ.12 லட்சம்  ஆகும்.
 2. ஒற்றை மாநில ஹோட்டல்கள், உணவகங்கள் மற்றும் நடுத்தர அளவிலான உணவு உற்பத்தியாளர்களுக்கான இந்திய உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தர ஆணையம் ஆண்டு உரிமம் ரூ. ௧௨ லட்சம் முதல் ரூ. 20 கோடி.
 3. இந்திய உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிர்ணய ஆணைய நிறுவனங்களுக்கான மத்திய உரிமம் ரூ. 20 கோடி ஆகும்.

ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மாநிலங்களில் விற்பனை நிலையங்களைத் திறக்க நீங்கள் திட்டமிட்டால் பதிவுசெய்யப்பட்ட அலுவலகத்திற்கான மத்திய உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிர்ணய ஆணையம் மற்றும் தனிப்பட்ட பிரிவுகளுக்கான மாநில உரிமங்கள் உங்களுக்குத் தேவைப்படும்உங்களிடம் வெவ்வேறு மாநிலங்களில் பண்டகசாலைகள் இருந்தால், ஒவ்வொரு வசதிக்கும் தனி உரிமம் பெற வேண்டும்.

உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிர்ணய ( FSSAI Registration) ஆணையத்தின் பதிவு யாருக்கு தேவைப்படும்?

உணவுப் பொருட்களின் உற்பத்தி, கொள்முதல் (இறக்குமதி), பதப்படுத்துதல், பேக்கேஜிங், சேமிப்பு மற்றும் விநியோகம் ஆகியவற்றில் ஈடுபட்டுள்ள எந்தவொரு நிறுவனங்களும் இந்த உரிமத்தைப் பெற வேண்டும். நீங்கள் ஆன்லைனில் பதிவுசெய்ததும், வணிகத்திற்கு 14 இலக்க பதிவு எண் வழங்கப்படுகிறது. இந்த பதிவு எண் விநியோகிக்கப்பட்ட அல்லது தயாரிக்கப்பட்ட அணைத்து உணவுப் பொதிகள் மீது இருக்க வேண்டும். 

இந்தியாவில் உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிர்ணய ஆணையத்தின் உணவு உரிமத்தை வாங்குவதற்கான செயல்முறை:

விண்ணப்பத்தை நிரப்பவும்

உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தரநிலைகள் (உணவு வணிகங்களின் உரிமம் மற்றும் பதிவு), விதிமுறைகள் 2011 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விண்ணப்ப படிவத்தை (படிவம் B) நிரப்பவும்.

உங்கள் விண்ணப்பத்தை பூர்த்தி செய்வதற்கு முன், சம்பந்தப்பட்ட நபரிடமிருந்து உங்களுக்குத் தேவைப்படும் உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிர்ணய ஆணையத்தின் உரிமத்தை சரிபார்க்கவும்.

படிவத்தை அதிகாரத்திற்கு அனுப்புங்கள்

விண்ணப்ப படிவத்துடன் பின்வருவனவற்றை இணைத்து உரிம அதிகாரசபைக்கு (மாநில அல்லது மத்திய) அனுப்பவும்:

 1. இணைப்பு 1 இல் உள்ள வடிவமைப்பில் வழங்கப்பட்டுள்ள சுய சான்றளிக்கப்பட்ட அறிவிப்பு.
 2. ஒழுங்குமுறைகளின் இணைப்பு 2 இல் வழங்கப்பட்ட ஆவணங்களின் நகல்கள்.
 3. அட்டவணை 3 இல் பரிந்துரைக்கப்பட்ட கட்டணங்கள், உங்கள் உணவு வணிகம் வரும் வகையைப் பொறுத்து.

உங்களுக்கு தேவையான ஆவணங்களின் பட்டியலில் பின்வருவன அடங்கும்:

 1. உரிமையாளர் விஷயத்தில் புகைப்பட அடையாள ஆவணம் மற்றும் உரிமையாளர் அல்லது கூட்டாளர்களின் புகைப்பட அடையாள ஆவணம் மற்றும் உரிமையாளரின் முகவரி ஆதாரம்.
 2. நீங்கள் தயாரிக்க, வாங்க, தொகுப்பு விரும்பும் உணவு வகைகளின் பட்டியல்.
 3. உற்பத்தி சேமிப்பு அல்லது விநியோக வசதியின் நிழற்பட அச்சுமுறை அல்லது தளவமைப்பு.
 4. வணிகத்தின் பெயர்.
 5. உணவு பகுப்பாய்வு அறிக்கை.
 6. மூல நகர மூலத்திலிருந்து மூலப்பொருள் மற்றும் ஆட்சேபனை இல்லை என்கிற சான்றிதழ்.

கூடுதல் தகவல்

உரிமம் வழங்கும் அதிகாரிக்கு விண்ணப்பம் தொடர்பான கூடுதல் தகவல்கள் தேவைப்பட்டால் அல்லது விண்ணப்பம் முழுமையின்மையை கண்டறிந்தால், 15 நாட்களுக்குள் எழுத்துப்பூர்வமாக உங்களுக்குத் தெரிவிக்கப்படும். 

அறிவித்ததிலிருந்து 30 நாட்களுக்குள் மீதமுள்ள தகவல்களை வழங்க வேண்டும். நீங்கள் அதைச் செய்யத் தவறினால்; உரிமத்திற்கான உங்கள் விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்படும். 

நிபுணர் வழிகாட்டலைப் பெறுங்கள்

விண்ணப்ப எண்

அதிகாரசபையின் கூடுதல் தகவல்கள் உட்பட முழுமையான விண்ணப்பம் கிடைத்ததும், விண்ணப்ப அடையாள எண் வழங்கப்படுகிறது. இந்த அடையாள எண்  எதிர்கால கடிதங்களில் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். அத்தகைய விண்ணப்ப அடையாள எண் வழங்கப்பட்ட 60 நாட்களுக்குள் உரிமத்தை எதிர்பார்க்கலாம்.

ஆய்வு அறிக்கை

விண்ணப்ப அடையாள எண் வெளியான பிறகு உங்கள் வணிகம் திறக்கப்பட வேண்டிய வளாகங்களை ஆய்வு செய்ய உரிம அதிகாரசபை ஒரு அதிகாரியை நியமிக்கும்.  

இது இந்திய உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தர ஆணையத்தின் விதிமுறைகளால் பரிந்துரைக்கப்பட்ட முறையில் செய்யப்படுகிறது.

ஆய்வு அதிகாரி உங்களுக்கு ஒரு அறிவிப்பை வழங்கலாம், தேவையான சுகாதார நடவடிக்கைகள் அல்லது உங்கள் வளாகத்தில் செய்ய வேண்டிய மாற்றங்கள் குறித்து உங்களுக்கு வழிகாட்டும் பொது சுகாதார மற்றும் சுகாதார நிலைமைகளை உறுதிப்படுத்தலாம்.

தேவையான நடவடிக்கைகளை நீங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும். 30 நாட்களுக்குள் அல்லது அது அனுமதித்த காலத்திற்குள் உரிமம் வழங்கும் அதிகாரத்தை மாற்றியமைத்தல் மற்றும் தெரிவித்தல் மிக அவசியம்.

உரிம ஒப்புதல்

ஆய்வு அறிக்கை கிடைத்ததிலிருந்து ௩௦ நாட்களுக்குள் ஆய்வு அறிக்கையில் உள்ள கருத்துக்களுக்கு இணங்க நீங்கள் எடுத்த நேரத்தை தவிர்த்து 

சம்பந்தப்பட்ட உரிம அதிகாரம் விண்ணப்பத்தை பரிசீலிக்கும் மற்றும் உரிமத்தை வழங்கலாம் அல்லது விண்ணப்பத்தை நிராகரிக்கலாம்.

இருப்பினும் உங்கள் உரிம விண்ணப்பத்தை மறுக்கும் முன், உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு வழங்கப்படும், உங்கள் விண்ணப்பத்தை நிராகரிக்க அதிகாரம் முடிவு செய்தால், மறுப்பதற்கான காரணங்கள் எழுத்துப்பூர்வமாக பதிவு செய்யப்படும்.

உரிமத்தை விளம்பர படுத்துதல்

விதிமுறைகளின் அட்டவணை 2 இன் கீழ் உரிமம் வழங்கும் அதிகாரம் உங்களுக்கு வடிவமைப்பு சி இல் உரிமத்தை வழங்கும், இதன் உண்மையான நகல் உங்கள் வணிக வளாகத்திற்குள் எல்லா நேரங்களிலும் ஒரு முக்கிய இடத்தில் காண்பிக்கப்பட வேண்டும்.

இந்தியாவில் உணவுத் துறையில் ஒரு தொழிலைத் தொடங்க விரும்பினால், உங்களிடம் உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிர்ணய ஆணையம் உரிமம் இருப்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.

உங்கள் வணிக வளாகத்தில் ஒரு முக்கிய இடத்தில் அதிகாரிகளால் வழங்கப்பட்ட உரிமத்தை நீங்கள் காண்பிக்க வேண்டும் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள்.  மேலும், இது உரிமத்தின் அசல் நகலாக இருக்க வேண்டும்.

  SHARE