எஸ்எஸ்ஐ பதிவு பெறுவது எப்படி

Last Updated at: March 02, 2020
344
How to Register for SSI

எஸ்எஸ்ஐ பதிவு என்பது ஆரம்பத்தில் கடன்கள் மற்றும் மானியங்கள் மூலம் ஆதரவை தேடும் புதிய வணிகங்களுக்கு மகத்தான மதிப்பை அளிக்கிறது. முன்பே விவாதித்தபடி, இப்பதிவு புதிய வணிகங்களுக்கு விரைவான அனுமதி, குறைந்த வட்டி விகிதங்கள், முன்னுரிமை கடன் மற்றும் வரி விலக்குகள் மூலம் பல நன்மைகளை அனுமதிக்கிறது.

உடனடியாக பி.ஆர்.சிக்கு விண்ணப்பிக்கவும்:

நீங்கள் தற்போது உங்கள் வணிகத்தை அமைக்கயுள்ளீர்கள் என்றால், தற்காலிக எஸ்எஸ்ஐ பதிவு சான்றிதழ்(பிஆர்சி) விண்ணப்பிக்க இதுவே சிறந்த நேரம்.

Below you’ll find the list of essential and start-up friendly services like how to apply for a food license, time taken for trademark registration and procedure for Udyog Aadhaar registration.

 

முன்னுரிமைத் துறை கடன்களின் கீழ் காலக் கடன்கள் மற்றும் பணி மூலதனத்தைப் பெறுவதற்கு பி.ஆர்.சி உதவும். மேலும் மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் மற்றும் தொழிலாளர் ஒழுங்குமுறைகள் போன்ற ஒழுங்குமுறை அமைப்புகளிடமிருந்து பல்வேறு ஒப்பந்தங்கள் மற்றும் அனுமதிகள், வாங்குவதை இது எளிதாக்கும்.

பி.ஆர்.சி ஐந்து ஆண்டுகளின் முடிவில் காலாவதியாகிறது, அந்த நேரத்தில் வணிகம் இன்னும் செயல்படவில்லை என்றாலோ, அல்லது வணிகத்திற்கான செலவானது எம்.எஸ்.எம்.இ.டி சட்டத்தால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட முதலீட்டு வரம்புகளை மீறினாலோ மீண்டும் பி.ஆர்.சிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். மேலும் நீங்கள் வணிகத்தை தொடங்கியதும், நிரந்தர உரிமத்திற்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.

இலவச சட்ட ஆலோசனையை கேளுங்கள்

நிரந்தர உரிமத்திற்கான தேவைகள்:

 1. உங்கள் அலகு தொழில்துறை உரிம விலக்கு அறிவிப்பின் அட்டவணை -3 இல் பட்டியலிடப்பட்டால் நீங்கள் தொழில்துறை உரிமம் இல்லாமல் பி.ஆர்.சிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். ஆனால், பிற அலகுகள் முதலில் தொழில்துறை உரிமத்தைப் பெற வேண்டும்.
 2. ஒரு வணிகமானது சட்டரீதியான அல்லது நிர்வாக ரீதியான அனைத்து அனுமதிகளையும் பெற்றிருக்க வேண்டும். எடுத்துக்காட்டாக, போதைப்பொருள் கட்டுப்பாட்டு உத்தரவின் கீழ் மருந்து கடை உரிமம் பெற்றிருக்க வேண்டும் அதுபோன்று தேவைப்பட்டால் மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் கீழ் ஆட்சேபனை இல்லை சான்றிதழ் போன்றவை.
 3. வணிகமானது எந்தவொரு இருப்பிட கட்டுப்பாடுகளையும் மீறக்கூடாது.
 4. ஆலை மற்றும் இயந்திரங்களின் அசல் மதிப்பு நிர்ணயிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் இருக்க வேண்டும்.
 5. இந்த வணிகமானது வேறு எந்த தொழில்துறை நிறுவனத்திற்கும் சொந்தமானதாகவோ, அல்லது துணை நிறுவனமாகவோ அல்லது வேறொருவரின் கட்டுப்பாட்டிற்கு கீழோ இருக்க கூடாது இருக்கக்கூடாது.
 6. விண்ணப்ப படிவத்தின் அடிப்படையில் தான் பி.ஆர்.சி வழங்கப்படுகிறது. கள விசாரணை எதுவும் செய்யப்படவது இல்லை.
 7. எஸ்எஸ்ஐ அல்லது எம்எஸ்எம்இ பதிவானது நீங்கள் இருக்கும் மாநிலத்தை பொறுத்து 5 முதல் 20 நாட்கள் வரை எடுக்கும்.
0

எஸ்எஸ்ஐ பதிவு பெறுவது எப்படி

344

எஸ்எஸ்ஐ பதிவு என்பது ஆரம்பத்தில் கடன்கள் மற்றும் மானியங்கள் மூலம் ஆதரவை தேடும் புதிய வணிகங்களுக்கு மகத்தான மதிப்பை அளிக்கிறது. முன்பே விவாதித்தபடி, இப்பதிவு புதிய வணிகங்களுக்கு விரைவான அனுமதி, குறைந்த வட்டி விகிதங்கள், முன்னுரிமை கடன் மற்றும் வரி விலக்குகள் மூலம் பல நன்மைகளை அனுமதிக்கிறது.

உடனடியாக பி.ஆர்.சிக்கு விண்ணப்பிக்கவும்:

நீங்கள் தற்போது உங்கள் வணிகத்தை அமைக்கயுள்ளீர்கள் என்றால், தற்காலிக எஸ்எஸ்ஐ பதிவு சான்றிதழ்(பிஆர்சி) விண்ணப்பிக்க இதுவே சிறந்த நேரம்.

Below you’ll find the list of essential and start-up friendly services like how to apply for a food license, time taken for trademark registration and procedure for Udyog Aadhaar registration.

 

முன்னுரிமைத் துறை கடன்களின் கீழ் காலக் கடன்கள் மற்றும் பணி மூலதனத்தைப் பெறுவதற்கு பி.ஆர்.சி உதவும். மேலும் மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் மற்றும் தொழிலாளர் ஒழுங்குமுறைகள் போன்ற ஒழுங்குமுறை அமைப்புகளிடமிருந்து பல்வேறு ஒப்பந்தங்கள் மற்றும் அனுமதிகள், வாங்குவதை இது எளிதாக்கும்.

பி.ஆர்.சி ஐந்து ஆண்டுகளின் முடிவில் காலாவதியாகிறது, அந்த நேரத்தில் வணிகம் இன்னும் செயல்படவில்லை என்றாலோ, அல்லது வணிகத்திற்கான செலவானது எம்.எஸ்.எம்.இ.டி சட்டத்தால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட முதலீட்டு வரம்புகளை மீறினாலோ மீண்டும் பி.ஆர்.சிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். மேலும் நீங்கள் வணிகத்தை தொடங்கியதும், நிரந்தர உரிமத்திற்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.

இலவச சட்ட ஆலோசனையை கேளுங்கள்

நிரந்தர உரிமத்திற்கான தேவைகள்:

 1. உங்கள் அலகு தொழில்துறை உரிம விலக்கு அறிவிப்பின் அட்டவணை -3 இல் பட்டியலிடப்பட்டால் நீங்கள் தொழில்துறை உரிமம் இல்லாமல் பி.ஆர்.சிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். ஆனால், பிற அலகுகள் முதலில் தொழில்துறை உரிமத்தைப் பெற வேண்டும்.
 2. ஒரு வணிகமானது சட்டரீதியான அல்லது நிர்வாக ரீதியான அனைத்து அனுமதிகளையும் பெற்றிருக்க வேண்டும். எடுத்துக்காட்டாக, போதைப்பொருள் கட்டுப்பாட்டு உத்தரவின் கீழ் மருந்து கடை உரிமம் பெற்றிருக்க வேண்டும் அதுபோன்று தேவைப்பட்டால் மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் கீழ் ஆட்சேபனை இல்லை சான்றிதழ் போன்றவை.
 3. வணிகமானது எந்தவொரு இருப்பிட கட்டுப்பாடுகளையும் மீறக்கூடாது.
 4. ஆலை மற்றும் இயந்திரங்களின் அசல் மதிப்பு நிர்ணயிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் இருக்க வேண்டும்.
 5. இந்த வணிகமானது வேறு எந்த தொழில்துறை நிறுவனத்திற்கும் சொந்தமானதாகவோ, அல்லது துணை நிறுவனமாகவோ அல்லது வேறொருவரின் கட்டுப்பாட்டிற்கு கீழோ இருக்க கூடாது இருக்கக்கூடாது.
 6. விண்ணப்ப படிவத்தின் அடிப்படையில் தான் பி.ஆர்.சி வழங்கப்படுகிறது. கள விசாரணை எதுவும் செய்யப்படவது இல்லை.
 7. எஸ்எஸ்ஐ அல்லது எம்எஸ்எம்இ பதிவானது நீங்கள் இருக்கும் மாநிலத்தை பொறுத்து 5 முதல் 20 நாட்கள் வரை எடுக்கும்.
0

FAQs

No FAQs found

No Record Found
SHARE