இறக்குமதியாளர்-ஏற்றுமதியாளர் குறியீட்டை எவ்வாறு பெறுவது

Last Updated at: March 16, 2020
385
import and export code

அனைத்து இறக்குமதியாளர்கள் மற்றும் ஏற்றுமதியாளர்கள் ஒரு இறக்குமதியாளர்-ஏற்றுமதியாளர் குறியீட்டைக் கொண்டிருக்க வேண்டும். காலவரையின்றி செல்லுபடியாகும் இந்த உரிமத்தை வெளிநாட்டு வர்த்தக இயக்குநரகம், வர்த்தக மற்றும் கைத்தொழில் அமைச்சகம் 10 இலக்க எண்ணாக வழங்கியுள்ளது.

ஒன்றைப் பெறுவது மிகவும் எளிது; உங்கள் எல்லா ஆவணங்களும் ஒழுங்காக இருக்கும் வரை, நீங்கள் 7 முதல் 10 வேலை நாட்களில் ஒன்றைப் பெற வேண்டும். உங்கள் நகரத்தில் உள்ள சம்மந்தப்பட்ட அலுவலகத்திற்கு நீங்கள் செல்ல வேண்டும் அல்லது வேக தபால் வழியாக அனுப்ப வேண்டும்.

Below you’ll find the list of essential and start-up friendly services like how to apply for a food license, time taken for trademark registration and procedure for Udyog Aadhaar registration.

 

சர்வதேச எலக்ட்ரோடெக்னிகல் கமிஷன் பதிவுக்கு தேவையான ஆவணங்கள்:

சர்வதேச எலக்ட்ரோடெக்னிகல் கமிஷனைப் பெறுவதற்கு, தொடங்க உங்களுக்கு நிரந்தர கணக்கு எண் அட்டை மற்றும் வங்கி கணக்கு தேவை.  அடையாளம் மற்றும் முகவரி சான்றுகள், அத்துடன் நான்கு பாஸ்போர்ட் அளவிலான புகைப்படங்கள் வழங்கப்பட வேண்டும்.

ஒரு தனியார் வரையறுக்கப்பட்ட நிறுவனத்தின் விஷயத்தில், சங்கத்தின் பதிவுக்குறிப்பு மற்றும் சங்கத்தின் கட்டுரைகள் அத்துடன் உங்களுக்கு இணைத்தல் சான்றிதழ் தேவைப்படும்  (வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்பு கூட்டாண்மை விஷயத்தில், வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்பு கூட்டு ஒப்பந்தம்).

வர்த்தகம் பற்றிய விவரங்களுக்கு

சர்வதேச எலக்ட்ரோடெக்னிகல் கமிஷன் பதிவு செய்வதற்கான நடைமுறை:

 1. விண்ணப்ப படிவம் முறையாக நிரப்பப்பட்டு மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கையொப்பதாரரின் கையொப்பம்.
 2. வெளிநாட்டு வர்த்தக இயக்குநரகம் வழங்கிய இறக்குமதி-ஏற்றுமதி குறியீட்டின் சுய சான்றளிக்கப்பட்ட நகல்.
 3. இயக்குநர்களின் பட்டியல் / பங்குதாரர்கள் / நிறுவன உரிமையாளரின்  முகவரி அச்சிடப்பட்ட அஞ்சல் தாள் மும்மடங்கான.
 4. தனியார் மற்றும் பொது வரையறுக்கப்பட்ட நிறுவனங்கள் அவற்றின் குறிப்பாணை நகலை, சங்கத்தின் கட்டுரை மற்றும் கூட்டாண்மை நிறுவனங்கள் சான்றளித்த கூட்டாண்மை பத்திரத்தின் நகலை அனுப்ப வேண்டும்.
 5. வருமான வரித் துறை வழங்கிய நிரந்தர கணக்கு எண்ணின் சுய சான்றிதழ் நகல். 
 6. நிறுவனங்கள் தங்கள் விண்ணப்பத்தில் அவர்களின் மின்னஞ்சல் அடையாளம், தொலைபேசி மற்றும் தொலைநகல் எண் போன்றவற்றை கட்டாயமாக குறிப்பிட வேண்டும்.
 7. ஏற்றுமதியாளர் உற்பத்தியாளர்-ஏற்றுமதியாளராக பதிவு செய்ய விரும்பினால், அவர் செயல்பாட்டிலிருந்து வரும் நிதிகள், கைத்தொழில் இயக்குநரகம், மாநில தோட்டக்கலை துறை / அக்மார்க் / சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு மதிப்பீடு போன்றவற்றின் நகலை தரவேண்டும்.
 8. முறையாக அதிகாரிகள் கையெழுத்திட்ட வங்கி சான்றிதழ்.
 9. ரொக்கம் அல்லது கோரிக்கை வரைவு / சம்பள ஆணை ரூபாய் ஐந்தாயிரத்தை வேளாண் மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப் பொருட்கள் ஏற்றுமதி மேம்பாட்டு ஆணையத்திற்கு ஆதரவாக குறிப்பிட்ட விவசாய மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப் பொருட்கள் ஏற்றுமதி மேம்பாட்டு ஆணைய அலுவலகத்தில்   செலுத்தி பதிவு-உறுப்பினர் சான்றிதழைத் தேடுவதற்கான கோரிக்கை வைக்கப்பட்டுள்ளது.
0

இறக்குமதியாளர்-ஏற்றுமதியாளர் குறியீட்டை எவ்வாறு பெறுவது

385

அனைத்து இறக்குமதியாளர்கள் மற்றும் ஏற்றுமதியாளர்கள் ஒரு இறக்குமதியாளர்-ஏற்றுமதியாளர் குறியீட்டைக் கொண்டிருக்க வேண்டும். காலவரையின்றி செல்லுபடியாகும் இந்த உரிமத்தை வெளிநாட்டு வர்த்தக இயக்குநரகம், வர்த்தக மற்றும் கைத்தொழில் அமைச்சகம் 10 இலக்க எண்ணாக வழங்கியுள்ளது.

ஒன்றைப் பெறுவது மிகவும் எளிது; உங்கள் எல்லா ஆவணங்களும் ஒழுங்காக இருக்கும் வரை, நீங்கள் 7 முதல் 10 வேலை நாட்களில் ஒன்றைப் பெற வேண்டும். உங்கள் நகரத்தில் உள்ள சம்மந்தப்பட்ட அலுவலகத்திற்கு நீங்கள் செல்ல வேண்டும் அல்லது வேக தபால் வழியாக அனுப்ப வேண்டும்.

Below you’ll find the list of essential and start-up friendly services like how to apply for a food license, time taken for trademark registration and procedure for Udyog Aadhaar registration.

 

சர்வதேச எலக்ட்ரோடெக்னிகல் கமிஷன் பதிவுக்கு தேவையான ஆவணங்கள்:

சர்வதேச எலக்ட்ரோடெக்னிகல் கமிஷனைப் பெறுவதற்கு, தொடங்க உங்களுக்கு நிரந்தர கணக்கு எண் அட்டை மற்றும் வங்கி கணக்கு தேவை.  அடையாளம் மற்றும் முகவரி சான்றுகள், அத்துடன் நான்கு பாஸ்போர்ட் அளவிலான புகைப்படங்கள் வழங்கப்பட வேண்டும்.

ஒரு தனியார் வரையறுக்கப்பட்ட நிறுவனத்தின் விஷயத்தில், சங்கத்தின் பதிவுக்குறிப்பு மற்றும் சங்கத்தின் கட்டுரைகள் அத்துடன் உங்களுக்கு இணைத்தல் சான்றிதழ் தேவைப்படும்  (வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்பு கூட்டாண்மை விஷயத்தில், வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்பு கூட்டு ஒப்பந்தம்).

வர்த்தகம் பற்றிய விவரங்களுக்கு

சர்வதேச எலக்ட்ரோடெக்னிகல் கமிஷன் பதிவு செய்வதற்கான நடைமுறை:

 1. விண்ணப்ப படிவம் முறையாக நிரப்பப்பட்டு மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கையொப்பதாரரின் கையொப்பம்.
 2. வெளிநாட்டு வர்த்தக இயக்குநரகம் வழங்கிய இறக்குமதி-ஏற்றுமதி குறியீட்டின் சுய சான்றளிக்கப்பட்ட நகல்.
 3. இயக்குநர்களின் பட்டியல் / பங்குதாரர்கள் / நிறுவன உரிமையாளரின்  முகவரி அச்சிடப்பட்ட அஞ்சல் தாள் மும்மடங்கான.
 4. தனியார் மற்றும் பொது வரையறுக்கப்பட்ட நிறுவனங்கள் அவற்றின் குறிப்பாணை நகலை, சங்கத்தின் கட்டுரை மற்றும் கூட்டாண்மை நிறுவனங்கள் சான்றளித்த கூட்டாண்மை பத்திரத்தின் நகலை அனுப்ப வேண்டும்.
 5. வருமான வரித் துறை வழங்கிய நிரந்தர கணக்கு எண்ணின் சுய சான்றிதழ் நகல். 
 6. நிறுவனங்கள் தங்கள் விண்ணப்பத்தில் அவர்களின் மின்னஞ்சல் அடையாளம், தொலைபேசி மற்றும் தொலைநகல் எண் போன்றவற்றை கட்டாயமாக குறிப்பிட வேண்டும்.
 7. ஏற்றுமதியாளர் உற்பத்தியாளர்-ஏற்றுமதியாளராக பதிவு செய்ய விரும்பினால், அவர் செயல்பாட்டிலிருந்து வரும் நிதிகள், கைத்தொழில் இயக்குநரகம், மாநில தோட்டக்கலை துறை / அக்மார்க் / சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு மதிப்பீடு போன்றவற்றின் நகலை தரவேண்டும்.
 8. முறையாக அதிகாரிகள் கையெழுத்திட்ட வங்கி சான்றிதழ்.
 9. ரொக்கம் அல்லது கோரிக்கை வரைவு / சம்பள ஆணை ரூபாய் ஐந்தாயிரத்தை வேளாண் மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப் பொருட்கள் ஏற்றுமதி மேம்பாட்டு ஆணையத்திற்கு ஆதரவாக குறிப்பிட்ட விவசாய மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப் பொருட்கள் ஏற்றுமதி மேம்பாட்டு ஆணைய அலுவலகத்தில்   செலுத்தி பதிவு-உறுப்பினர் சான்றிதழைத் தேடுவதற்கான கோரிக்கை வைக்கப்பட்டுள்ளது.
0

No Record Found
SHARE