சேவை வரி வருமானத்தை எவ்வாறு தாக்கல் செய்வது: ஏப்ரல் & அக்டோபர்

Last Updated at: March 18, 2020
343
Service tax

சேவை வரி (GST Registration) அறிக்கைகள் முறையே அக்டோபர் மற்றும் மார்ச் மற்றும் ஏப்ரல் முதல் செப்டம்பர் வரையிலான காலங்களுக்கு ஏப்ரல் மற்றும் அக்டோபர் 25 க்குள் ஆண்டுக்கு இரண்டு முறை தாக்கல் செய்யப்பட வேண்டும். இந்த காலகட்டங்களில் அரசாங்கத்திற்கு செய்யப்பட்ட அனைத்து மாதாந்திர கொடுப்பனவுகளையும் (அல்லது உரிமையாளர்களின் விஷயத்தில், காலாண்டு) வருமானம் மேற்கோள் காட்ட வேண்டும்.

Below you’ll find the list of essential and start-up friendly services like how to apply for a food license, time taken for trademark registration and procedure for Udyog Aadhaar registration.

 

எளிய வடிவத்தைப் பின்பற்றி, படிவம் ST-3 இல் வருமானம் வழங்கப்பட உள்ளது. உடல் தாக்கல் இல்லை; அனைத்து சேவை வரி அறிக்கைகளும் ஆன்லைனில் தாக்கல் செய்யப்பட வேண்டும்.

ACES வலைத்தளத்திற்கு வந்ததும், பதிவு செய்யும் போது உங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட பயனர்பெயர் மற்றும் கடவுச்சொல்லுடன் உள்நுழைக. நீங்கள் முதல் முறையாக வருமானத்தை தாக்கல் செய்கிறீர்கள் என்றால் (நீங்களே அல்ல, ஆனால் ஒரு சேவை வழங்குநராக), நீங்கள் வழங்கிய சேவைகளின் பட்டியலை வழங்க வேண்டும்.

சேவை வரி பற்றி தகவல் அறியுங்கள்

நீங்கள் ST-3 இல் தாக்கல் செய்ய தொடரலாம், அதில் இவை இருக்க வேண்டும்:

  1. வரி விதிக்கப்படும் சேவைகளின் மதிப்பு
  2. வரி விதிக்கப்படக்கூடிய சேவைகளின் மதிப்பு உணரப்பட்டது
  3. செலுத்தப்பட்ட வரிகளின் தொகை

நீங்கள் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட சேவையை வழங்கினாலும், அனைத்தையும் ஒரே வருமானத்தில் தாக்கல் செய்யலாம். இருப்பினும், நீங்கள் ஒவ்வொரு சேவையையும் எஸ். டி -3 இல் குறிப்பிட வேண்டும். ஏதேனும் பிழைகள் 90 நாட்களுக்குள் தீர்க்கப்படலாம்.

0

சேவை வரி வருமானத்தை எவ்வாறு தாக்கல் செய்வது: ஏப்ரல் & அக்டோபர்

343

சேவை வரி (GST Registration) அறிக்கைகள் முறையே அக்டோபர் மற்றும் மார்ச் மற்றும் ஏப்ரல் முதல் செப்டம்பர் வரையிலான காலங்களுக்கு ஏப்ரல் மற்றும் அக்டோபர் 25 க்குள் ஆண்டுக்கு இரண்டு முறை தாக்கல் செய்யப்பட வேண்டும். இந்த காலகட்டங்களில் அரசாங்கத்திற்கு செய்யப்பட்ட அனைத்து மாதாந்திர கொடுப்பனவுகளையும் (அல்லது உரிமையாளர்களின் விஷயத்தில், காலாண்டு) வருமானம் மேற்கோள் காட்ட வேண்டும்.

Below you’ll find the list of essential and start-up friendly services like how to apply for a food license, time taken for trademark registration and procedure for Udyog Aadhaar registration.

 

எளிய வடிவத்தைப் பின்பற்றி, படிவம் ST-3 இல் வருமானம் வழங்கப்பட உள்ளது. உடல் தாக்கல் இல்லை; அனைத்து சேவை வரி அறிக்கைகளும் ஆன்லைனில் தாக்கல் செய்யப்பட வேண்டும்.

ACES வலைத்தளத்திற்கு வந்ததும், பதிவு செய்யும் போது உங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட பயனர்பெயர் மற்றும் கடவுச்சொல்லுடன் உள்நுழைக. நீங்கள் முதல் முறையாக வருமானத்தை தாக்கல் செய்கிறீர்கள் என்றால் (நீங்களே அல்ல, ஆனால் ஒரு சேவை வழங்குநராக), நீங்கள் வழங்கிய சேவைகளின் பட்டியலை வழங்க வேண்டும்.

சேவை வரி பற்றி தகவல் அறியுங்கள்

நீங்கள் ST-3 இல் தாக்கல் செய்ய தொடரலாம், அதில் இவை இருக்க வேண்டும்:

  1. வரி விதிக்கப்படும் சேவைகளின் மதிப்பு
  2. வரி விதிக்கப்படக்கூடிய சேவைகளின் மதிப்பு உணரப்பட்டது
  3. செலுத்தப்பட்ட வரிகளின் தொகை

நீங்கள் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட சேவையை வழங்கினாலும், அனைத்தையும் ஒரே வருமானத்தில் தாக்கல் செய்யலாம். இருப்பினும், நீங்கள் ஒவ்வொரு சேவையையும் எஸ். டி -3 இல் குறிப்பிட வேண்டும். ஏதேனும் பிழைகள் 90 நாட்களுக்குள் தீர்க்கப்படலாம்.

0

No Record Found
SHARE