இந்தியாவின் சட்ட அறிவிப்பு வடிவம் மற்றும் நடைமுறை

Last Updated at: Mar 28, 2020
2117
Form and practice of legal notice in India

நீங்கள் நீதிமன்றத்திற்கு அழைத்துச் செல்ல விரும்பும் நிறுவனம் அல்லது தனிநபர் மீது அறிவிப்பு வழங்கப்பட்டவுடன் மட்டுமே அனைத்து சட்ட நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்படும். அவ்வாறு செய்யும் இந்த செயல்முறையே நீதிமன்றத்திற்கு ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வருவதை சட்டப்பூர்வமாக்குகிறது. மற்றும் அனுப்பப்பட்ட தகவல் சட்ட அறிவிப்பு எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.

எனவே, ஒரு சட்ட அறிவிப்பு என்பது ஒரு நபருடனோ அல்லது ஒரு நிறுவனத்துக்கோ முறையான தகவல்தொடர்பு ஆகும், இது அவர்களுக்கு எதிராக சட்ட நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்ட உங்கள் நோக்கத்தை மற்ற தரப்பினருக்கு தெரிவிக்கும்.

இந்த அறிவிப்பு, அனுப்பப்படும் போது, சட்ட நடவடிக்கைகளுக்கு முன்னர் உங்கள் நோக்கத்தை தெரிவிக்கிறது, இதனால் உங்கள் குறைகளை கட்சி அறிந்து கொள்ளும். பல முறை, வழங்கப்பட்ட ஒரு சட்ட அறிவிப்பு மற்ற தரப்பினரை குதிகாலில் நிர்க்கச் செய்யும், ஆனால் இரு தரப்பிலும் பலனளிக்கும் விதத்தில் கலந்துரையாடல்களுடன், பிரச்சினையை நீதிமன்றத்திற்கு வெளியிலும் தீர்க்க முடியும்.

Below you’ll find the list of essential and start-up friendly services like how to apply for a food license, time taken for trademark registration and procedure for Udyog Aadhaar registration.

 

மேலும், மற்ற தரப்பினர் இன்னமும் குறைகளை கவனிக்கவில்லை என்றால், சட்டத்தால் கூறப்பட்டபடி, ஒரு குறிப்பிட்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு ஒருவர் நீதிமன்ற நடவடிக்கைகளைத் தொடங்கலாம்.

ஒரு சட்ட அறிவிப்பு என்பது கட்சிகளுக்கு இடையிலான பேச்சுவார்த்தைகளின் நோக்கமாக சேவை செய்து நீதிமன்ற வழக்குகளில் வழக்கமாக செலவிடப்படும் நேரம், முயற்சி மற்றும் பணத்தை மிச்சப்படுத்துகிறது.

அத்தியாவசிய தகவல்:

சிவில் நடைமுறை, 1908இன் பிரிவு 80ன் படி சட்ட அறிவிப்பு தாக்கல் செய்யப்படுகிறது, இது சிவில் வழக்குகளில் மட்டுமே தாக்கல் செய்யப்படுகிறது. சட்ட அறிவிப்பு என்பது ஒரு அறிவிப்பாகும், இதனால் பின்வரும் தகவல்களைக் கொண்டுள்ளது:

  1. நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டிய குறை தொடர்பான துல்லியமான அறிக்கை மற்றும் உண்மைகள்.
  2. துக்கப்படுகிற தரப்பினர் கோரும் மாற்று / நிவாரணம்.
  3. கையில் உள்ள நிவாரணம் / பிரச்சினை எவ்வாறு தீர்க்கப்படும், உண்மைகளின் சுருக்கம் மற்றும் அதை தீர்க்கக்கூடிய வழி.

வேதனைக்குள்ளான கட்சி எதிர்கொள்ளும் பிரச்சினைகளின் முழுமையான சுருக்கமும், சிக்கலைத் தீர்க்க என்ன செய்ய முடியும் என்பதை இணைத்து தெளிவாகக் குறிப்பிடப்பட வேண்டும். சட்ட அறிவிப்பின் கடைசி கடந்த காலத்தில் கூறிய குறைகளை பரஸ்பரம் ஒப்புக் கொண்டால், நிவாரணம் எவ்வாறு பெறலாம் / சிக்கல் தீர்க்கப்படும் என்பதற்கான விரிவான கணக்கு இருக்க வேண்டும்.

ஒரு முழுமையான வடிவமைக்கப்பட்ட சட்ட அறிவிப்பு என்பது இரு தரப்பினருக்கும் இடையில் ஒரு மத்தியஸ்தராக செயல்பட முடியும் மற்றும் இரு தரப்பினரும் பேச்சுவார்த்தையில் சமரசம் செய்ய தயாராக இருக்கும் நிலையில், நீதிமன்றத்திற்கு வெளியிலும் பிரச்சினையை தீர்க்க முடியும்.

சட்ட வல்லுநர்களிடம் பேசுங்கள்

சட்ட அறிவிப்பை தாக்கல் செய்தல்:

ஒரு சட்டப்பூர்வ அறிவிப்பு, ஒரு எளிய ஆவணம் என்றாலும், அனுப்பப்பட்ட செய்தி சரியானது என்பதை உறுதிப்படுத்த துல்லியமான மற்றும் திட்டவட்டமான மொழியைப் பயன்படுத்த வேண்டும் அதற்கு சட்ட வல்லுநர் அல்லது ஒரு முகவர் சட்டப்படி சட்ட அறிவிப்பை முன்வைப்பதற்கும் குறிப்பிட்ட பிரச்சினைக்குத் தேவையான சொற்களை வழங்குவதற்கும் உதவலாம்.

  1. முதல் கட்டமாக ஒரு சட்ட அறிவிப்பை உருவாக்குவது, அதில் சிக்கலுடன், நிவாரணம் கோரப்பட்டது மற்றும் சிக்கலைத் தீர்க்க ஒரு திட்டவட்டமான கால அவகாசத்தை குறிப்பிட்டு (சொல்லுங்கள், 30 முதல் 60 நாட்கள் வரை), மற்ற தரப்பினருக்கு உரையாற்றப்பட்டு, அதை பதிவு தபாலில் அனுப்ப வேண்டும்.
  2. அறிவிப்பை அனுப்பிய பிறகு, அனுப்பிய ரசீது நகலை சேமிக்கவும். நீதிமன்ற வழக்குக்கு தாக்கல் செய்தால் இது கை கொடுக்கும்.
  3. நீதிமன்ற வழக்கைத் தாக்கல் செய்வதற்கு முன், ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு காத்திருங்கள்.
  4. இப்போது, சட்ட அறிவிப்பு உரையாற்றப்பட்ட நபர் அல்லது நிறுவனம் அறிவிப்புடன் திரும்புவதற்கு அல்லது நீதிமன்ற தீர்வுக்கு ஒப்புக் கொள்ள மேற்கூறிய நாட்கள் இருக்கும்.

மற்ற தரப்பினர் சட்ட அறிவிப்புக்கு பதிலளிக்கவில்லை என்றாலும், சட்ட அறிவிப்பு முகவரியிடப்பட்ட ஒரு நபர் நிர்ணயிக்கப்பட்ட நேரத்திற்குள் பதில் அனுப்ப வேண்டியது அவசியம். அவ்வாறு ஒரு அறிவிப்புக்கு பதிலளிக்காவிட்டால் அவர் சட்டத்தை பின்பற்றாத காரணத்தினால் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகும்போது அது அவருக்கு பாதகமாகவும் மற்ற தரப்பினருக்கு தேவையற்ற நன்மையும் கிடைக்கக்கூடும்.

ஒருவர் தனிப்பட்ட முறையில் சட்ட அறிவிப்பை உருவாக்கலாம் அவ்வாறு உருவாக்கிய அறிவிப்பை மற்ற கட்சிக்கு அனுப்புவதற்கு முன்பு அதை சட்டப்பூர்வ அங்கீகரிக்க வேண்டும். எவ்வாறாயினும், வழக்கு நீதிமன்றத்தை அடையும் பொழுது சட்டப்பூர்வ அறிவிப்பில் கூறிய வார்த்தைகளும், எந்தக் கோரிக்கையை எழுப்பியுள்ளீர்கள் என்பதைக் குறிப்பிடுவதும் மிகவும் முக்கியமானது என்பதால், சட்ட அறிவிப்பின் நகல்களை உருவாக்க சட்டம் தெரிந்த நிபுணர் இருப்பது உங்களுக்கு நன்மை தரும்.

சட்டப்பூர்வ அறிவிப்புக்கு பதிலளிப்பதற்கும் இது பொருந்தும், ஏனென்றால் இங்கிருந்து கூட, மற்ற தரப்பினரால் கோரப்பட்ட உரிமைகோரல்கள் திரும்புவதற்கு, பயன்படுத்த வேண்டிய பொருத்தமான சட்டத்தை ஒருவர் அறிந்திருக்க மாட்டார்.