ஆன்லைனில் TDS (டி.டி.எஸ்) வருமானத்தை எவ்வாறு தாக்கல் செய்வது?

Last Updated at: Mar 18, 2020
967
ஆன்லைனில் TDS (டி.டி.எஸ்) வருமானத்தை எவ்வாறு தாக்கல் செய்வது?

நீங்கள் வரியில் மூலத்தைக் கழித்திருந்தால், இந்த தொகையை NSDL இணையதளத்தில் அரசாங்கம் பரிந்துரைத்த தேதிகள் மூலம் அரசாங்கத்திற்கு செலுத்த வேண்டும். இந்தத் தொகையை முந்தைய மாதத்திற்கான ஒவ்வொரு மாதமும் 7 ஆம் தேதிக்குள் செலுத்த வேண்டும் (மார்ச் மாதத்திற்கான இறுதி தேதி ஏப்ரல் 30 மட்டுமே). இப்போது NSDL வலைத்தளம் வழியாக ஆன்லைனில் பணம் செலுத்தலாம். ஆன்லைன் TDS வருவாயை முடிக்க கீழே உள்ள படிகளைப் பின்பற்றவும்.

Below you’ll find the list of essential and start-up friendly services like how to apply for a food license, time taken for trademark registration and procedure for Udyog Aadhaar registration.

 

  1. முதலில் இந்த இணைப்பைக் கிளிக் செய்து, TDS கொடுப்பனவுக்கு சல்லான் – ITNS 281 இல்லை என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
  2. இப்போது நீங்கள் உங்கள் TAN ஐ மேற்கோள் காட்டும்போது, ​​நீங்கள் முதலில் TDS ஐக் கழிக்க வேண்டும்.
  3. TAN க்குள் நுழையும்போது, ​​முகவரி, கட்டண விவரங்கள் போன்ற அனைத்து விவரங்களையும் சல்லானில் உள்ளிட அனுமதிக்கப்படுவீர்கள்.
  4. நீங்கள் விவரங்களைச் சமர்ப்பித்துவிட்டால், சல்லனை உறுதிப்படுத்தவும், பணம் செலுத்துவதற்கு நீங்கள் கட்டண நுழைவாயிலுக்கு நகர்த்தப்படுவீர்கள். கட்டணம் வெற்றிகரமாக முடிந்ததும், செலுத்தப்பட்ட தொகை மற்றும் அது செய்த வங்கி ஆகியவற்றுடன் சல்லன் அடையாள எண் (CIN) காண்பிக்கப்படும்.

டி.டி.எஸ் செலுத்துங்கள்

CIN களின் அடிப்படையில், மதிப்பீட்டாளராக நீங்கள் படிவம் 16 / படிவம் 16A ஐ வழங்க வேண்டும்.