படிவம் 10ஏ பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தும்

Last Updated at: Mar 23, 2020
1615
படிவம் 10ஏ பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தும்

12ஏ பதிவைப் பெறுவதற்கு , படிவம் 10ஏ ஐப் பயன்படுத்த வேண்டும் . எண்முறை  கையொப்பத்தைப் பயன்படுத்தி இந்த படிவத்தை இணையத்தில் தாக்கல் செய்யலாம். எண்முறை  கையொப்பம் இல்லையெனில் , மின்னணு சரிபார்ப்புக் குறியீட்டைப் பயன்படுத்தலாம். பிரிவு 140 இன் கீழ் வருமான வரி (Income Tax) விவர அறிக்கையை சரிபார்க்கும் அதிகார அமைப்பு , படிவம் 10ஏ வையும்  சரிபார்க்கும். படிவம் 10ஏ இன் புதிய வடிவம் பிப்ரவரி 2018 முதல் இணையத்தில் கிடைக்கிறது. எனவே இனி பழைய படிவம் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது.

வருமான வரியின் படிவம் 10ஏ தாக்கல் செய்வதற்குத்  தேவையான ஆவணங்கள்

படிவம் 10 ஏ உடன் சமர்ப்பிக்க வேண்டிய பொருட்கள் முழுமையாக சரிபார்க்கப்பட வேண்டும். பிரிவு 12 ஏ இன் கீழ்  சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஆவணங்களுக்கு அடிப்படை விலக்கு வழங்கப்படுகிறது.

படிவம் 10 ஏ தாக்கல் செய்யும் போது பின்வரும் ஆவணங்களின் பட்டியலைப் பதிவேற்ற வேண்டும்:

 • அறக்கட்டளை அல்லது அமைப்பு உருவாக்கப்பட்ட கருவியின் சுய சான்றளிக்கப்பட்ட நகல்
 • மேற்கூறிய கருவியின் கீழ் அறக்கட்டளை அல்லது அமைப்பு நிறுவப்படாவிட்டால், சான்றின் ஆவணத்தின் சுய சான்றளிக்கப்பட்ட நகல்.
 • நிறுவனங்கள்  மற்றும் சங்கங்களின் பதிவாளர் அல்லது அறக்கட்டளைகளின் பதிவாளரிடம் பதிவின் சுய சான்றளிக்கப்பட்ட நகல்
 • ஏதேனும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால் ஆவணங்களின் சுய சான்றளிக்கப்பட்ட நகல் அத்தகைய அறக்கட்டளைகள் அல்லது அமைப்பின் பதிவுக்குப் பிந்தைய பதிவு
 • அறக்கட்டளைகள் அல்லது அமைப்பின் ஆண்டு அறிக்கைகளின் சுய சான்றளிக்கப்பட்ட பிரதிகள். வருடாந்திர அறிக்கைகள் பயன்படுத்தப்பட்ட ஆண்டிலிருந்து 3 / மூன்று வயதுக்கு மேல் இருக்கக்கூடாது.
 • அமைப்பு அல்லது அறக்கட்டளைகளின் செயல்பாடுகள் பற்றிய விவரங்கள்
 • பிரிவு 12ஏ  இன் கீழ் முந்தைய நிராகரிப்பு உத்தரவின் சுய சான்றளிக்கப்பட்ட நகல்
 • பிரிவு 12 ஏ இன் கீழ் பதிவு வழங்கப்பட்ட தற்போதைய சட்டத்தின் சுய சான்றளிக்கப்பட்ட நகல்

படிவம் 10ஏ  இல் வழங்கப்பட வேண்டிய விவரங்கள்

  • அடிப்படை தகவல் – நிரந்தர கணக்கு அட்டை எண் , அறக்கட்டளைகள் அல்லது அமைப்பின் பெயர் மற்றும் முகவரி
  • நம்பிக்கை அல்லது நிறுவன வகை – இது மத அல்லது தொண்டு நிறுவனம் அல்லது மத-தொண்டு நிறுவனம்  
  • சங்கம்  அல்லது என்ஜிஓ  அறக்கட்டளையின் இயக்குநர் அல்லது தலைவர்  மற்றும் நிர்வாக அறங்காவலரின் தொடர்பு விவரங்கள்
  • அமைப்பு அல்லது அறக்கட்டளை நிறுவப்பட்ட சட்ட நிலை
  • பெயர், முகவரி, நிரந்தர கணக்கு அட்டை  எண் மற்றும் நம்பிக்கைக்கான அறங்காவலர்களின் ஆதார் அட்டை எண் மற்றும் நிறுவனங்கள் / சமூகம் அல்லது அமைப்புக்கான இயக்குநர் / தலைவரின் விவரங்கள் விவரங்கள் போன்றவை 
  • அறக்கட்டளை / நிறுவனத்தை நிறுவுவதற்கான நோக்கம் – இது மருத்துவ அல்லது கல்வி ஆதரவை வழங்குவதோ அல்லது யோகா போன்ற  சுற்றுச்சூழலையும் நினைவுச்சின்னங்களையும் பாதுகாப்பதோ ஒரு மத காரணத்திற்காகவோ இவற்றில் எதுவாக இருந்தாலும் சரி.   
  • இதன் முந்தைய காரணங்களுடன் விண்ணப்பம் செய்யப்பட்டு நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளதா என சரிபார்க்க வேண்டும் . அது வழங்கப்பட்டால், பின்னர் விவரங்களை வழங்க வேண்டும்.

உங்கள் வருமான வரி அறிக்கையை தாக்கல் செய்யுங்கள்

படிவம் 10A ஐ பதிவிறக்கவும்

படிவம் 10ஏ இணையத்தில் எவ்வாறு தாக்கல் செய்வது?

படிவம் 10ஏ ஐ தாக்கல் செய்வதற்கான நேரடியான செயல்முறை மிகவும் எளிதானது . படிவத்தை நிரப்புவதற்கு முன் வழிகாட்டுதலை  கவனமாகப் படிக்கவும். தாக்கல் செய்வதற்கான படிகள் பின்வருமாறு:

 • வருமான வரித் துறை மின்-தாக்கல் இணைய நுழைவில்  உள்நுழைய வேண்டும்.
 • மேல்-இடது பக்கத்தில், வருமான வரி படிவங்கள் என்ற விருப்பத்தைத் தேர்வுசெய்ய வேண்டும்.
 • கீழ்தோன்றும் பட்டியலிலிருந்து படிவம் 10ஏ  ஐத் தேர்ந்தெடுத்து மதிப்பீட்டு ஆண்டையும் தேர்ந்தெடுக்கவும்
 • சமர்ப்பிப்பு பயன்முறை விருப்பத்தில், படிவத்தைத் தயாரித்து சமர்ப்பிக்கவும் என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

10ஏ படிவத்தை தாக்கல் செய்து பிரிவு 12ஏ இன் கீழ் வரும் நன்மைகளை பெறலாம்

வருமான வரிச் சட்டம் தனிநபர்கள் மற்றும்   நிறுவனங்களுக்கு பல்வேறு விலக்குகள் மற்றும் சலுகைகளை  வழங்குகிறது. வருமான வரிச் சட்டம் 1961, பிரிவு 12 ஏ இன் கீழ் பதிவுசெய்யப்பட்ட தொண்டு அறக்கட்டளைகள், மத நிறுவனங்கள் மற்றும் இலாப நோக்கற்ற தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள் வருமான வரி விலக்கு கோர அனுமதிக்கப் படுகின்றன. இது ஸ்தாபிக்கப்பட்ட பின்னர் அறக்கட்டளை அல்லது தொண்டு நிறுவனத்தால் பெறப்படுகிறது. அதாவது அவர்கள் பெறும் உபரி வருமானத்திற்காக  வருமான வரி செலுத்த தேவையில்லை. 

அறக்கட்டளைகள் , சங்கங்கள் மற்றும் பிற  பிரிவு 8 நிறுவனங்கள் பொது மக்களுக்கு பல  நன்மைகளை வழங்குகின்றன. எனவே இதுபோன்ற தொண்டு நடவடிக்கைகளை மேலும் ஊக்குவிக்க, வருமான வரி விலக்கு அளித்துள்ளது. 12ஏ  இன் இந்த நன்மை தனியார் அல்லது குடும்ப அறக்கட்டளைகளுக்கு பொருந்தாது.

அறக்கட்டளைகள் மற்றும் சங்கங்களுக்கான பிரிவு 12ஏ  இன் நன்மை

 • அறக்கட்டளை அல்லது தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள் வைத்திருக்கும் நிதி அல்லது வருமானம் ஆனது  வருமான விண்ணப்பம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஏனெனில் அறக்கட்டளையின் செலவினங்களைச் செலுத்த இந்த நிதி பயன்படுத்தப்படுகிறது.
 • இவ்வாறு பெறப்பட்ட வருமானத்திற்கு விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது.
 • அறக்கட்டளை வருவாய் 15% வரை தொண்டு அல்லது மத நோக்கங்களுக்காக ஒதுக்க முடியும்.
 • பிரிவு 12 ஏ இன் கீழ் பதிவுசெய்யப்பட்ட நிறுவனங்கள் மற்றும் அறக்கட்டளைகள் பிற அரசு மற்றும் தனியார் மானியங்களைப் பெறுவதற்கு  தகுதியுடையவை.
 • பிரிவு 12ஏ  இன் கீழ் வழங்கப்பட்ட பதிவு ரத்து செய்யப்படும் வரை செயலில் இருக்கும். மேலும் இந்த பதிவை  புதுப்பித்தலும் தேவையில்லை.

முடிவுரை

படிவம் 10 ஏ விண்ணப்பம் கிடைத்ததும், சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஆவணங்களை ஆணையர் ஆராய்வார். தேவைப்பட்டால், அவர் கூடுதல் ஆவணங்களைக் கேட்பார். படிவம் 10ஏ  இன் ஒரே சமர்ப்பிப்பு அமைப்புக்கு உத்தரவாதம் அளிக்காமல் பிரிவு 12 ஏ இன் கீழ் அறக்கட்டளை பதிவு செய்யப்படும். ஆணையர் விண்ணப்பம் மற்றும் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஆவணங்கள் ஆகியவற்றில் திருப்தி அடைந்தார் எனில்  ஒப்புதல் வழங்கப்படும். ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டதும், பிரிவு 12 ஏ இன் கீழ் அமைப்பு அல்லது அறக்கட்டளை வருமான வரியிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்படும்.