பரஸ்பர சம்மதத்துடன் விவாகரத்து செய்ய தேவையான ஆவணங்கள்

Last Updated at: March 16, 2020
241
Documents required for divorce with mutual consent

பரஸ்பர ஒப்புதலால் விவாகரத்து செய்வது என்பது கணவன்-மனைவி இருவராலும் இணக்கமாக தாக்கல் செய்யப்படும் ஒன்றாகும். எனவே, அத்தகைய மனு இரு தரப்பினரால் தாக்கல் செய்யப்படுகிறது. இது மனரீதியாகவும், உடல் ரீதியாகவும் ஒரு கோரக்கூடிய செயல்முறையாகும், ஆனால் ஒரு தரப்பினரிடமிருந்து ஒப்புதல் இல்லாதபோது தொடர்ந்து வரும் நீண்டகால வழக்குகளை விட மிகவும் சிக்கலானது. எவ்வாறாயினும், அத்தகைய மனுவை தாக்கல் செய்ய, இருவரும் குறைந்தபட்சம் ஒரு வருடத்திற்கு பிரிந்திருக்க வேண்டும்.

விவாகரத்து உரிமம் பற்றி தகவல் அறிக

எனவே, விவாகரத்து கோரி ஒரு மனுவை தாக்கல் செய்ய ஒன்றாக வாழும் போது ஒரு தம்பதியினர் ஒரு நாளில் வெறுமனே முடிவு செய்ய முடியாது. மனுவை தாக்கல் செய்ய, பின்வரும் ஆவணங்கள் அவசியம்:

Below you’ll find the list of essential and start-up friendly services like how to apply for a food license, time taken for trademark registration and procedure for Udyog Aadhaar registration.

 

 1. கணவன் மற்றும் மனைவியின் முகவரி ஆதாரம்;
 2. திருமண சான்றிதழ்;
 3. 4 பாஸ்போர்ட் அளவிலான புகைப்படங்கள்;
 4. ஒரு வருடத்திற்கும் மேலாக பிரிவினை நிரூபிக்கும் சான்றுகள்;
 5. தோல்வியுற்ற நல்லிணக்க முயற்சிகளை நிரூபிக்கும் சான்றுகள்;
 6. வருமான வரி வருமானம்;
 7. கணவன் மற்றும் மனைவிக்குச் சொந்தமான சொத்துகளின் விவரங்கள், கூட்டாகவும் மற்றும் தனித்தனியாகவும் வேண்டும்.
0

பரஸ்பர சம்மதத்துடன் விவாகரத்து செய்ய தேவையான ஆவணங்கள்

241

பரஸ்பர ஒப்புதலால் விவாகரத்து செய்வது என்பது கணவன்-மனைவி இருவராலும் இணக்கமாக தாக்கல் செய்யப்படும் ஒன்றாகும். எனவே, அத்தகைய மனு இரு தரப்பினரால் தாக்கல் செய்யப்படுகிறது. இது மனரீதியாகவும், உடல் ரீதியாகவும் ஒரு கோரக்கூடிய செயல்முறையாகும், ஆனால் ஒரு தரப்பினரிடமிருந்து ஒப்புதல் இல்லாதபோது தொடர்ந்து வரும் நீண்டகால வழக்குகளை விட மிகவும் சிக்கலானது. எவ்வாறாயினும், அத்தகைய மனுவை தாக்கல் செய்ய, இருவரும் குறைந்தபட்சம் ஒரு வருடத்திற்கு பிரிந்திருக்க வேண்டும்.

விவாகரத்து உரிமம் பற்றி தகவல் அறிக

எனவே, விவாகரத்து கோரி ஒரு மனுவை தாக்கல் செய்ய ஒன்றாக வாழும் போது ஒரு தம்பதியினர் ஒரு நாளில் வெறுமனே முடிவு செய்ய முடியாது. மனுவை தாக்கல் செய்ய, பின்வரும் ஆவணங்கள் அவசியம்:

Below you’ll find the list of essential and start-up friendly services like how to apply for a food license, time taken for trademark registration and procedure for Udyog Aadhaar registration.

 

 1. கணவன் மற்றும் மனைவியின் முகவரி ஆதாரம்;
 2. திருமண சான்றிதழ்;
 3. 4 பாஸ்போர்ட் அளவிலான புகைப்படங்கள்;
 4. ஒரு வருடத்திற்கும் மேலாக பிரிவினை நிரூபிக்கும் சான்றுகள்;
 5. தோல்வியுற்ற நல்லிணக்க முயற்சிகளை நிரூபிக்கும் சான்றுகள்;
 6. வருமான வரி வருமானம்;
 7. கணவன் மற்றும் மனைவிக்குச் சொந்தமான சொத்துகளின் விவரங்கள், கூட்டாகவும் மற்றும் தனித்தனியாகவும் வேண்டும்.
0

No Record Found
SHARE