ஒரு டொமைன் வாங்குவதற்கு முன்பு வர்த்தக முத்திரைகள் பதிவேட்டை சரிபார்க்க வேண்டுமா?

Last Updated at: Apr 02, 2020
909
trademarks registry before buying a domain

நீங்கள் முன்னேறி ஒரு டொமைன் பெயரை வாங்குவதற்கு முன்பு வர்த்தக முத்திரைகளின் பதிவேட்டை சரிபார்க்க எப்போதும் விவேகமானவர். உங்கள் வணிக கிளிக்குகள் மற்றும் நீங்கள் கணிசமான இலாபம் ஈட்ட ஆரம்பித்தால், இதேபோன்ற வர்த்தக முத்திரை வேறு ஏதேனும் ஒரு நிறுவனத்திற்கு சொந்தமானால், எதிர்காலத்தில் நீங்கள் பதிப்புரிமை மீறல் வழக்குகளை எதிர்கொள்ளலாம்.

இன்றைய பிராண்டுக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருப்பதால், எந்தவொரு முடிவும் அதன் மீது என்ன தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது என்பதை நீங்கள் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட டொமைனில் ஆர்வமாக இருந்தால், அது உங்கள் பிராண்ட் பெயராக இருக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் விரும்பலாம். இதன் பொருள் இது வர்த்தக முத்திரையாக இருக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் விரும்புவீர்கள், குறைந்தது ஒரு முறை இழுவைப் பெற்றால். இதன் பொருள், ஆம், டொமைனை வாங்குவதற்கு முன் வர்த்தக முத்திரைகள் பதிவேட்டைச் சரிபார்ப்பது நல்லது, இருப்பினும் வர்த்தக முத்திரை பிராண்டிற்கான டொமைன் பெயர் இன்னும் கிடைக்க வாய்ப்பில்லை.

Below you’ll find the list of essential and start-up friendly services like how to apply for a food license, time taken for trademark registration and procedure for Udyog Aadhaar registration.

 

இது எடுக்கப்பட்டால் என்ன செய்வது?

நீங்கள் விரும்பும் டொமைன் ஏற்கனவே வர்த்தக முத்திரை பதித்திருந்தால், நீங்கள் அதை இன்னும் பயன்படுத்தலாம். ஏனென்றால் வர்த்தக முத்திரை சில துறைகளுக்கு மட்டுமே பொருந்தும் (வகுப்புகள் என அழைக்கப்படுகிறது). எனவே, நீங்கள் ‘XYZ’ என்ற டொமைன் பெயரைக் கருத்தில் கொள்கிறீர்கள் என்று சொல்லலாம், ஆனால் ஏற்கனவே ‘XYZ லைட்டிங்’ என்ற பெயரில் ஒரு வர்த்தக முத்திரை உள்ளது. நீங்கள் லைட்டிங் வணிகத்தில் இல்லையென்றால், நீங்கள் இன்னும் பெயரை வர்த்தக முத்திரையாகக் கொள்ளலாம். வர்த்தக முத்திரைகள் 45 வகுப்புகளாக பிரிக்கப்படுவதே இதற்குக் காரணம். ஒவ்வொரு வகையும் ஒரு தொழில்துறையின் பிரதிநிதி.

நிறுவன பதிவு பெறுங்கள்

ஒரு டொமைன் வர்த்தக முத்திரையாக இருக்க வேண்டுமா?

இல்லை, களங்கள் வழக்கமாக வர்த்தக முத்திரை இல்லை, ஏனெனில் உங்களிடம் ஏற்கனவே உரிமை உரிமை உள்ளது. அதற்கு பதிலாக, நீங்கள் ஒரு வர்த்தக முத்திரை பதிவைத் திட்டமிட வேண்டும், எனவே உங்கள் நுகர்வோர் உங்களை அடையாளம் காண முடியும். அது லோகோ, பிராண்ட் பெயர் அல்லது கோஷமாக இருக்கலாம். பிராண்டுகள் தங்கள் ஐபியை எவ்வாறு பாதுகாக்கின்றன என்பதைக் கண்டறிய முழு வர்த்தக முத்திரை பதிவேட்டில் நீங்கள் செல்லலாம்.

எந்த நேரத்திலும் உங்கள் டொமைன் பெயரை வர்த்தக முத்திரை பெற தேவையில்லை என்பதையும் நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆனால் வரவிருக்கும் காலங்களில் சாதகமாகப் பயன்படுத்த நீங்கள் நெறிமுறையற்ற கூறுகள் செய்யாவிட்டால், உங்கள் தயாரிப்புகளின் மீது வர்த்தக முத்திரை உரிமைகளைத் தேர்ந்தெடுப்பது அவசியம். இந்த செயல்முறையை நீங்கள் நிறைய விவேகத்துடன் திட்டமிட வேண்டும்.