ஒரு தனியார் லிமிடெட் நிறுவனத்தில் இயக்குநரின் கடமைகள்

Last Updated at: March 18, 2020
157
ஒரு தனியார் லிமிடெட் நிறுவனத்தில் இயக்குநரின் கடமைகள்

இந்திய ROC இன் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்ட பல்வேறு நிறுவனங்களின் இயக்குநர்கள் அனைவரும் சில கட்டாய கடமைகளை நிறைவேற்ற வேண்டும். உண்மை என்னவென்றால், பல ஸ்டார்ட் அப்களின் இயக்குநர்கள் இந்த கடமைகளைப் பற்றி தங்களைக் கற்பிக்கத் தவறிவிடுகிறார்கள். இதன் விளைவாக, அவர்கள் இறுதியில் சில விலையுயர்ந்த தவறுகளைச் செய்கிறார்கள். ஒரு தனியார் லிமிடெட் நிறுவனத்தில் இயக்குநரின் கடமைகள் பற்றி இக்கட்டூரையில் காண்போம் 

பலர் இவற்றைப் பற்றி தங்களைக் கற்பிக்க மறந்துவிடுவார்கள், ஆனால் ஒரு நிறுவனத்தின் எந்தவொரு இயக்குனரும், ஒரு நபர், தனியார் லிமிடெட் அல்லது பொது மக்கள் ஒருவராக மாறுவதற்கு முன்பு அவரது / அவள் கடமைகளைப் பற்றி அறிந்திருக்க வேண்டும். பின்வருபவை எதுவும் தரையில் உடைக்கப்படாது. எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, ஒரு இயக்குனராக, நீங்கள் நிறுவனத்தின் சிறந்த நலன்களுக்காக செயல்பட வேண்டும் என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆயினும்கூட, இயக்குனர்களின் பட்டியலிடப்பட்ட கடமைகள் இங்கே.

Below you’ll find the list of essential and start-up friendly services like how to apply for a food license, time taken for trademark registration and procedure for Udyog Aadhaar registration.

 

சிறந்த ஆர்வங்கள்:

எல்லா நேரங்களிலும், இயக்குனர் நிறுவனத்தின் சிறந்த நலன்களுக்காக, குறிப்பாக தனிப்பட்ட ஆர்வத்திற்கு மேலே செயல்பட வேண்டும். ஒரு இயக்குனர் கூட நேர்மையாக செயல்படுகிறார், ஆனால் நிறுவனத்தின் சிறந்த நலன்களுக்காக அல்ல.

தனியார் நிறுவன பதிவிற்கு அணுகவும்

சொத்துக்களின் சரியான பயன்பாடு:

நிறுவனத்தின் சொத்துக்களுக்கு ஒரு இயக்குனர் பொறுப்பேற்கிறார் மற்றும் நிறுவனத்தின் ஏதேனும் சொத்துக்களை மாற்றினால் கையொப்பமிடுகிறார். இந்த சக்தியை இயக்குனர் பயன்படுத்திக் கொள்ளக்கூடாது.

தகவலை ரகசியமாக வைத்திருங்கள்:

ஒரு இயக்குநராக, ஒரு நிறுவனத்தின் செயல்பாடுகள் மற்றும் நிதி குறித்த அனைத்து முக்கியமான தகவல்களுக்கும் உங்களுக்கு அணுகல் உள்ளது. இது ரகசியமாக இருக்க வேண்டும், இது நிறுவனத்தின் நலனுக்காக இல்லாவிட்டால் யாருடனும் பகிரப்படக்கூடாது.

கூட்டங்களில் கலந்து கொள்ளுங்கள்:

ஒரு இயக்குனர் முடிந்தவரை பலகைக் கூட்டங்களில் கலந்து கொள்ள வேண்டும். ஒரு காலண்டர் ஆண்டில் மூன்று கூட்டங்களுக்கு மேல் இல்லாத எந்த இயக்குனரும் தானாகவே குழுவிலிருந்து நிறுத்தப்படுவார்.

அதிகாரங்களை மீறக்கூடாது:

ஒரு நிறுவனத்தின் மெமோராண்டம் ஆஃப் அசோசியேஷன் (MOA) ஒரு நிறுவனம் என்ன செய்ய முடியும் என்பதை வரையறுக்கிறது, அதே நேரத்தில் கட்டுரைகள் சங்கம் (AOA) அதன் இயக்குநர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட அதிகாரங்களை குறிப்பிடுகிறது. இது இருவரின் எல்லைக்குள் இருப்பதை இயக்குநர்கள் உறுதிப்படுத்த வேண்டும்.

எந்தவொரு நிறுவனத்தின் இயக்குனராக நீங்கள் அதைப் பற்றிய அனைத்து தகவல்களையும் ரகசியமாக வைத்திருப்பது மிக முக்கியம். உங்கள் நிறுவனம் இந்தியாவில் உள்ள ஏதேனும் பங்குச் சந்தைகளில் பட்டியலிடப்பட்டிருந்தால், ரகசியத்தன்மை அதிக முக்கியத்துவத்தைப் பெறுகிறது. நெறிமுறையற்ற செயல்களுக்கும் சட்டத்தால் தடைசெய்யப்பட்ட குறைகளுக்கும் உள் வர்த்தகத்திற்காக கட்டணம் வசூலிக்கப்படலாம்.

0

ஒரு தனியார் லிமிடெட் நிறுவனத்தில் இயக்குநரின் கடமைகள்

157

இந்திய ROC இன் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்ட பல்வேறு நிறுவனங்களின் இயக்குநர்கள் அனைவரும் சில கட்டாய கடமைகளை நிறைவேற்ற வேண்டும். உண்மை என்னவென்றால், பல ஸ்டார்ட் அப்களின் இயக்குநர்கள் இந்த கடமைகளைப் பற்றி தங்களைக் கற்பிக்கத் தவறிவிடுகிறார்கள். இதன் விளைவாக, அவர்கள் இறுதியில் சில விலையுயர்ந்த தவறுகளைச் செய்கிறார்கள். ஒரு தனியார் லிமிடெட் நிறுவனத்தில் இயக்குநரின் கடமைகள் பற்றி இக்கட்டூரையில் காண்போம் 

பலர் இவற்றைப் பற்றி தங்களைக் கற்பிக்க மறந்துவிடுவார்கள், ஆனால் ஒரு நிறுவனத்தின் எந்தவொரு இயக்குனரும், ஒரு நபர், தனியார் லிமிடெட் அல்லது பொது மக்கள் ஒருவராக மாறுவதற்கு முன்பு அவரது / அவள் கடமைகளைப் பற்றி அறிந்திருக்க வேண்டும். பின்வருபவை எதுவும் தரையில் உடைக்கப்படாது. எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக, ஒரு இயக்குனராக, நீங்கள் நிறுவனத்தின் சிறந்த நலன்களுக்காக செயல்பட வேண்டும் என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆயினும்கூட, இயக்குனர்களின் பட்டியலிடப்பட்ட கடமைகள் இங்கே.

Below you’ll find the list of essential and start-up friendly services like how to apply for a food license, time taken for trademark registration and procedure for Udyog Aadhaar registration.

 

சிறந்த ஆர்வங்கள்:

எல்லா நேரங்களிலும், இயக்குனர் நிறுவனத்தின் சிறந்த நலன்களுக்காக, குறிப்பாக தனிப்பட்ட ஆர்வத்திற்கு மேலே செயல்பட வேண்டும். ஒரு இயக்குனர் கூட நேர்மையாக செயல்படுகிறார், ஆனால் நிறுவனத்தின் சிறந்த நலன்களுக்காக அல்ல.

தனியார் நிறுவன பதிவிற்கு அணுகவும்

சொத்துக்களின் சரியான பயன்பாடு:

நிறுவனத்தின் சொத்துக்களுக்கு ஒரு இயக்குனர் பொறுப்பேற்கிறார் மற்றும் நிறுவனத்தின் ஏதேனும் சொத்துக்களை மாற்றினால் கையொப்பமிடுகிறார். இந்த சக்தியை இயக்குனர் பயன்படுத்திக் கொள்ளக்கூடாது.

தகவலை ரகசியமாக வைத்திருங்கள்:

ஒரு இயக்குநராக, ஒரு நிறுவனத்தின் செயல்பாடுகள் மற்றும் நிதி குறித்த அனைத்து முக்கியமான தகவல்களுக்கும் உங்களுக்கு அணுகல் உள்ளது. இது ரகசியமாக இருக்க வேண்டும், இது நிறுவனத்தின் நலனுக்காக இல்லாவிட்டால் யாருடனும் பகிரப்படக்கூடாது.

கூட்டங்களில் கலந்து கொள்ளுங்கள்:

ஒரு இயக்குனர் முடிந்தவரை பலகைக் கூட்டங்களில் கலந்து கொள்ள வேண்டும். ஒரு காலண்டர் ஆண்டில் மூன்று கூட்டங்களுக்கு மேல் இல்லாத எந்த இயக்குனரும் தானாகவே குழுவிலிருந்து நிறுத்தப்படுவார்.

அதிகாரங்களை மீறக்கூடாது:

ஒரு நிறுவனத்தின் மெமோராண்டம் ஆஃப் அசோசியேஷன் (MOA) ஒரு நிறுவனம் என்ன செய்ய முடியும் என்பதை வரையறுக்கிறது, அதே நேரத்தில் கட்டுரைகள் சங்கம் (AOA) அதன் இயக்குநர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட அதிகாரங்களை குறிப்பிடுகிறது. இது இருவரின் எல்லைக்குள் இருப்பதை இயக்குநர்கள் உறுதிப்படுத்த வேண்டும்.

எந்தவொரு நிறுவனத்தின் இயக்குனராக நீங்கள் அதைப் பற்றிய அனைத்து தகவல்களையும் ரகசியமாக வைத்திருப்பது மிக முக்கியம். உங்கள் நிறுவனம் இந்தியாவில் உள்ள ஏதேனும் பங்குச் சந்தைகளில் பட்டியலிடப்பட்டிருந்தால், ரகசியத்தன்மை அதிக முக்கியத்துவத்தைப் பெறுகிறது. நெறிமுறையற்ற செயல்களுக்கும் சட்டத்தால் தடைசெய்யப்பட்ட குறைகளுக்கும் உள் வர்த்தகத்திற்காக கட்டணம் வசூலிக்கப்படலாம்.

0

No Record Found
SHARE