தொழில் வரி செலுத்துவதற்கான தேதிகள்

Last Updated at: Mar 16, 2020
3296
Business Tax Dates

அனைத்து வணிக உரிமையாளர்களும் அந்தந்த மாநிலங்களில் ஆண்டு தொழில்முறை வரிகளை செலுத்துவதற்கான இறுதி தேதிகளைப் பற்றி அறிந்து கொள்ள வேண்டும். அதே நேரத்தில், அவர்கள் தங்கள் மாநிலத்தில் உள்ள தொழில்முறை வரி அடுக்குகளைப் பற்றி அறிந்திருக்க வேண்டும். அவர்கள் உரிய தேதியை மீறினால் கூடுதல் தொகையை செலுத்த வேண்டியிருக்கும்.

அனைத்து தொழிலாளர்களுக்கும் மாநில அளவில் (ஆனால் அனைத்து மாநிலங்களும் அல்ல) தொழில் வரி விதிக்கப்படுகிறது. சம்பளம், அவர்கள் அரசு அல்லது அரசு சாரா நிறுவனங்களில் பணிபுரிந்தாலும், பட்டய கணக்காளர்கள், மருத்துவர்கள் மற்றும் வழக்கறிஞர்கள் உள்ளிட்ட சுயதொழில் செய்பவர்கள் மற்றும் தொழில் வல்லுநர்கள் இதில் அடங்கும். இந்த வரி 1970 களில் இருந்து நடைமுறையில் உள்ளது மற்றும் பிரிவு 276 இன் பிரிவு (2) இன் கீழ் வரியை சமன் செய்யும் அதிகாரம் மாநிலங்களுக்கு வழங்கப்பட்டது. தொழில் வரி விதிக்கப்படும் விகிதம் அந்தந்த மாநில அரசுகள் நிர்ணயிக்கும் வருமான அடுக்குகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது. எனினும். ஒரு வருடத்தில் எந்த மாநிலமும் வசூலிக்கக்கூடிய அதிகபட்ச தொழில்முறை வரி ரூ. 2500. இந்த தொகை வரி விலக்கு என அனுமதிக்கப்படுகிறது. தொழில்முறை வரி என்பது மாநில அரசாங்கங்களுக்கான வருவாயின் மூலமாகும், இது பிராந்தியத்தின் நலன் மற்றும் மேம்பாட்டுக்கான திட்டங்களை செயல்படுத்த உதவுகிறது.

Below you’ll find the list of essential and start-up friendly services like how to apply for a food license, time taken for trademark registration and procedure for Udyog Aadhaar registration.

 

மகாராஷ்டிராவில் தொழில் வரி செலுத்தும் தேதிகள்

  1. வரி பொறுப்பு ரூ. முந்தைய ஆண்டில் 50,000, உரிய தேதி மார்ச் 31.
  2. வரி பொறுப்பு ரூ. மாதத்திற்கு 50,000, திரும்பத் தாக்கல் செய்யப்படும் மாதத்தின் கடைசி நாள்.
  3. இது பதிவுசெய்த முதல் ஆண்டாக இருந்தால், திருப்பி தாக்கல் செய்யப்படும் மாதத்தின் கடைசி நாள் உரிய தேதி.

தமிழ்நாட்டில் தொழில் வரி செலுத்த வேண்டிய தேதிகள் 

தொழில் வரி செலுத்த வேண்டிய ஒவ்வொரு நபரும் டிசம்பர் 31 ஆம் தேதிக்குள் தங்கள் வருமானத்தை ஆண்டு முழுவதும் தாக்கல் செய்ய வேண்டும். இது ஒரு மாதத்திற்கு நீட்டிக்கத்தக்கது.

சட்ட வல்லுநர்களிடம் பேசுங்கள்

கர்நாடகாவில் தொழில் வரி செலுத்த வேண்டிய தேதிகள்

தொழில் வரி செலுத்த வேண்டிய ஒவ்வொரு நபரும் தங்கள் வருமானத்தை அடுத்த மாதம் 15 ஆம் தேதிக்குள் தாக்கல் செய்ய வேண்டும்.

கொல்கத்தாவில் தொழில் வரி செலுத்த வேண்டிய தேதிகள்

பதிவுசெய்யப்பட்ட முதலாளிகளுக்கு ஆண்டு வரி பொறுப்பு ரூ. 3000, வருவாய் காலம் காலாண்டு. அத்தகைய முதலாளிகள் ஒவ்வொரு காலாண்டின் காலாவதியான 30 நாட்களுக்குள் காலாண்டு வருமானத்தை வழங்க வேண்டும் மற்றும் அத்தகைய வருமானத்தை தாக்கல் செய்வதற்கு முன் வரி செலுத்த வேண்டும். ஆண்டு வரி பொறுப்பு ரூ. 3000 ஒவ்வொரு காலாண்டின் காலாவதியான 30 நாட்களுக்குள் காலாண்டு வருமானத்தை அளிக்கும் மற்றும் ஒவ்வொரு காலாண்டின் முதல் இரண்டு மாதங்களுக்கு அடுத்த மாதத்தின் 21 நாட்களுக்குள் மாதந்தோறும் வரி செலுத்த வேண்டும்.

தொழில்முறை வரி செலுத்துவதற்கான தேதிகள் மாநிலத்திற்கு மாநிலம் வேறுபடுகின்றன. தொழில்முறை வரி செலுத்த வேண்டிய ஒவ்வொரு நபரும் உரிய தேதிக்கு முன்பே வரி செலுத்த வேண்டும். சரியான நேரத்தில் பணம் செலுத்தவில்லை என்றால், பொறுப்பான நபருக்கு அபராதம் விதிக்கப்படும், அவர்கள் மீது சட்ட நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படலாம்.