பட்ஜெட் 2016: தொடக்க நிலை நிறுவனங்களுக்கான சலுகைகள்

Last Updated at: March 18, 2020
456
பட்ஜெட் 2016

தொடக்க சுற்றுச்சூழல் மூலம் இந்திய பொருளாதாரத்தை உயர்த்துவதே தற்போதைய அரசாங்கத்தின் நோக்கமாகும். இந்த நோக்கத்திற்காக, 2016 ஆம் ஆண்டில், வளர்ந்து வரும் தொழில்முனைவோர் மற்றும் வணிகங்களுக்கான வரி சலுகைகளின் சரத்தை அறிமுகப்படுத்தியது. சில தொடக்க உரிமையாளர்கள் இந்த நன்மைகளைப் பற்றி அறிந்திருப்பதால், அவற்றில் சிலவற்றை இந்த சிறு கட்டுரையில் விளக்குகிறோம். தொடக்க நிலை நிறுவனங்களுக்கான சலுகைகள் பற்றி காண்போம்.  

Below you’ll find the list of essential and start-up friendly services like how to apply for a food license, time taken for trademark registration and procedure for Udyog Aadhaar registration.

 

தொடக்க நிலை நிறுவனங்களுக்கான சலுகைகள்:

இந்திய பொருளாதாரத்தை உயர்த்த மத்திய அரசுக்கு பல வழிகள் உள்ளன. இது மிகவும் பெரிதாக பந்தயம் கட்டுவதாகத் தெரிகிறது, அதன் ஒப்பீட்டு அளவைக் கொண்டு, தொடக்க சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு. அதன் பதவிக்காலம் தொடங்கியதிலிருந்து, இந்தியாவை பெரிய லீக்குகளுக்குள் தள்ளுவதற்கான தொடக்க நிலைகளின் சாத்தியங்கள் குறித்து மத்திய அரசு வலுவாக வந்துள்ளது. மேலும் 2016 ஆம் ஆண்டில், வரி சலுகைகளின் சரம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு தொடக்கமானது இப்போது எதிர்பார்க்கக்கூடியது இங்கே:

முழுமையான விலக்கு:

புதிய தொழில்நுட்பம் அல்லது அறிவுசார் சொத்துக்களால் இயக்கப்படும் புதிய தயாரிப்புகள் அல்லது சேவைகளை மேம்படுத்துவதில் வணிகம் ஈடுபட்டுள்ள வரை, அவர்களின் முதல் ஐந்து ஆண்டுகளில் மூன்றில் அனைத்து தொடக்க நிறுவனங்களுக்கும் (Startup Companies) இலாபங்கள் மற்றும் ஆதாயங்களின் முழுமையான விலக்கு கிடைக்கிறது. இது ஏப்ரல் 1, 2019 க்கு முன் இணைக்கப்பட்ட நிறுவனங்களுக்கு கிடைக்கிறது. இந்த திருத்தம் 2017 ஏப்ரல் 1 முதல் அமலுக்கு வரும்.

மேலும் தகவல் அறியுங்கள்

ஃபண்ட் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ்:

மோடி அரசு தனது ஸ்டார்ட்-அப் இந்தியா செயல் திட்டத்தில், ஃபண்ட் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் அறிவித்துள்ளது, இது மொத்தம் ரூ. 10,000 கோடியாகி  ஸ்டார்ட் அப்களுக்கு நிதியளிக்கும் .

பிரிவு 54EE:

நிதி மசோதா, 2016 பிரிவு 54EE ஐ வருமான வரிச் சட்டத்தில் சேர்க்க முன்மொழிகிறது. இது குறிப்பிட்ட நிதிகளின் அலகுகளில் முதலீடு செய்வதற்கான மூலதன ஆதாயங்களை செலுத்துவதற்கான நிறுத்தத்துடன் தொடர்புடையது. எனவே, ஒரு தொடக்கமானது மத்திய அரசால் அறிவிக்கப்பட்ட சில நிதிகளின் அலகுகளில் முதலீடு செய்தால், மூலதன ஆதாயங்களை செலுத்த முடியாது. இது ஏப்ரல் 1, 2017 முதல் நடைமுறைக்கு வரும் மற்றும் பின்வரும் மதிப்பீட்டு ஆண்டுகளுக்கு இது பொருந்தும்.

சுருக்கமாகச் சொல்வதானால், ஒரு தொடக்கமானது அவர்களின் முதல் ஐந்து ஆண்டுகளில் மூன்றில் இலாபங்கள் மற்றும் ஆதாயங்களின் முழு விலக்கைப் பெறலாம். கூடுதலாக, ஸ்டார்ட்-அப் இந்தியா செயல் திட்டத்தின் கீழ், ஃபண்ட் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் முன்முயற்சி நிதி கண்டுபிடிப்பதை இன்னும் அணுகக்கூடியதாக இருப்பதை உறுதி செய்கிறது. கடைசியாக, வருமான வரிச் சட்டத்தின் பிரிவு 54EE மூலதன ஆதாயங்களை செலுத்த அனுமதிக்காது!

0

பட்ஜெட் 2016: தொடக்க நிலை நிறுவனங்களுக்கான சலுகைகள்

456

தொடக்க சுற்றுச்சூழல் மூலம் இந்திய பொருளாதாரத்தை உயர்த்துவதே தற்போதைய அரசாங்கத்தின் நோக்கமாகும். இந்த நோக்கத்திற்காக, 2016 ஆம் ஆண்டில், வளர்ந்து வரும் தொழில்முனைவோர் மற்றும் வணிகங்களுக்கான வரி சலுகைகளின் சரத்தை அறிமுகப்படுத்தியது. சில தொடக்க உரிமையாளர்கள் இந்த நன்மைகளைப் பற்றி அறிந்திருப்பதால், அவற்றில் சிலவற்றை இந்த சிறு கட்டுரையில் விளக்குகிறோம். தொடக்க நிலை நிறுவனங்களுக்கான சலுகைகள் பற்றி காண்போம்.  

Below you’ll find the list of essential and start-up friendly services like how to apply for a food license, time taken for trademark registration and procedure for Udyog Aadhaar registration.

 

தொடக்க நிலை நிறுவனங்களுக்கான சலுகைகள்:

இந்திய பொருளாதாரத்தை உயர்த்த மத்திய அரசுக்கு பல வழிகள் உள்ளன. இது மிகவும் பெரிதாக பந்தயம் கட்டுவதாகத் தெரிகிறது, அதன் ஒப்பீட்டு அளவைக் கொண்டு, தொடக்க சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு. அதன் பதவிக்காலம் தொடங்கியதிலிருந்து, இந்தியாவை பெரிய லீக்குகளுக்குள் தள்ளுவதற்கான தொடக்க நிலைகளின் சாத்தியங்கள் குறித்து மத்திய அரசு வலுவாக வந்துள்ளது. மேலும் 2016 ஆம் ஆண்டில், வரி சலுகைகளின் சரம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு தொடக்கமானது இப்போது எதிர்பார்க்கக்கூடியது இங்கே:

முழுமையான விலக்கு:

புதிய தொழில்நுட்பம் அல்லது அறிவுசார் சொத்துக்களால் இயக்கப்படும் புதிய தயாரிப்புகள் அல்லது சேவைகளை மேம்படுத்துவதில் வணிகம் ஈடுபட்டுள்ள வரை, அவர்களின் முதல் ஐந்து ஆண்டுகளில் மூன்றில் அனைத்து தொடக்க நிறுவனங்களுக்கும் (Startup Companies) இலாபங்கள் மற்றும் ஆதாயங்களின் முழுமையான விலக்கு கிடைக்கிறது. இது ஏப்ரல் 1, 2019 க்கு முன் இணைக்கப்பட்ட நிறுவனங்களுக்கு கிடைக்கிறது. இந்த திருத்தம் 2017 ஏப்ரல் 1 முதல் அமலுக்கு வரும்.

மேலும் தகவல் அறியுங்கள்

ஃபண்ட் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ்:

மோடி அரசு தனது ஸ்டார்ட்-அப் இந்தியா செயல் திட்டத்தில், ஃபண்ட் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் அறிவித்துள்ளது, இது மொத்தம் ரூ. 10,000 கோடியாகி  ஸ்டார்ட் அப்களுக்கு நிதியளிக்கும் .

பிரிவு 54EE:

நிதி மசோதா, 2016 பிரிவு 54EE ஐ வருமான வரிச் சட்டத்தில் சேர்க்க முன்மொழிகிறது. இது குறிப்பிட்ட நிதிகளின் அலகுகளில் முதலீடு செய்வதற்கான மூலதன ஆதாயங்களை செலுத்துவதற்கான நிறுத்தத்துடன் தொடர்புடையது. எனவே, ஒரு தொடக்கமானது மத்திய அரசால் அறிவிக்கப்பட்ட சில நிதிகளின் அலகுகளில் முதலீடு செய்தால், மூலதன ஆதாயங்களை செலுத்த முடியாது. இது ஏப்ரல் 1, 2017 முதல் நடைமுறைக்கு வரும் மற்றும் பின்வரும் மதிப்பீட்டு ஆண்டுகளுக்கு இது பொருந்தும்.

சுருக்கமாகச் சொல்வதானால், ஒரு தொடக்கமானது அவர்களின் முதல் ஐந்து ஆண்டுகளில் மூன்றில் இலாபங்கள் மற்றும் ஆதாயங்களின் முழு விலக்கைப் பெறலாம். கூடுதலாக, ஸ்டார்ட்-அப் இந்தியா செயல் திட்டத்தின் கீழ், ஃபண்ட் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் முன்முயற்சி நிதி கண்டுபிடிப்பதை இன்னும் அணுகக்கூடியதாக இருப்பதை உறுதி செய்கிறது. கடைசியாக, வருமான வரிச் சட்டத்தின் பிரிவு 54EE மூலதன ஆதாயங்களை செலுத்த அனுமதிக்காது!

0

No Record Found
SHARE