கூட்டு நிறுவனமாக தொடங்குவதன் நன்மைகள்

Last Updated at: March 18, 2020
282
கூட்டு நிறுவனமாக தொடங்குவதன் நன்மைகள்

நீங்கள் ஒரு தொழிலைத் தொடங்க வேண்டும் என்றால், உங்களிடம்  பல யோசனைகள் இருக்கலாம். ஆனால் இந்த வணிக யோசனைகள் அனைத்தும் செயல்பட்டு வெற்றிகரமாக மாறாது. மேலும், சில சந்தர்ப்பங்களில், ஒரு தனியார் வரையறுக்கப்பட்ட நிறுவனத்தைத் தொடங்க உங்களுக்கு நிதி உதவி தேவைப்படலாம். அவ்வாறான நிலையில், நீங்கள் ஒரு கூட்டு வணிகத்தைத் தேர்வுசெய்யலாம், அவ்வாறு செய்வதன் நன்மைகளை இங்கே நீங்கள் அறிந்து கொள்ளலாம். கூட்டு நிறுவனம் தொடங்குவதன் நன்மைகள் பற்றி இக்கட்டூரையில் காண்போம் 

ஒரு தொழில்முனைவோராக, ஒரு வணிகத்திற்கான பல யோசனைகள் உங்களிடம் இருக்கும். நீங்கள் அனைத்தையும் முயற்சிக்க மாட்டீர்கள். எனவே, அனைத்து வணிகங்களையும் தொடங்கும்போது நம்பிக்கைக்கு இடமளிக்க வேண்டியிருக்கும் போது, சில நேரங்களில் வெறுமனே முன்னோக்கிச் சென்று அந்த தனியார் வரையறுக்கப்பட்ட நிறுவனத்தைத் தொடங்குவது எளிமையானதாக  இருக்கும். ஆனால்  இது தான் நிலைமை என்று நீங்களும் உங்கள் பங்குதாரரும் நம்புகிறீர்கள் என்றால் ,கூட்டாண்மையாக இருப்பது தான் சரியான நடவடிக்கையாகும்.காரணங்களை கீழே பட்டியலிடலாம்.

Below you’ll find the list of essential and start-up friendly services like how to apply for a food license, time taken for trademark registration and procedure for Udyog Aadhaar registration.

 

தொடங்க எளிதானது:

கூட்டாண்மையைத் ( Partnership Firm)  தொடங்கும் போது கூட்டு வரையறுக்கப்பட்ட நிறுவனம் அல்லது வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்பு கூட்டாண்மைக்குத் தேவையான அனைத்து முறைகளும் தேவையில்லை. இதற்கு முத்திரை காகிதத்தில்எழுதப்பட்ட  கூட்டாண்மை பத்திரம் மட்டும் தேவை; நீங்கள் அதை பதிவு செய்யலாம், மேலும் இது ஒரு  நாள் வேலை மட்டுமே ஆகும், ஆனால் உங்கள் வணிகத்தின் ஆரம்பத்தில் இது விருப்பமானது மற்றும் சட்டப்படி  தேவையற்றது.

நிறுவன பதிவிற்கு அணுகவும்

கலைப்பதற்கு வசதியானது:

ஒரு தனியார் வரையறுக்கப்பட்ட நிறுவனத்தை ஒரு முழு ஆண்டு முடிந்த பின்னரே மூட முடியும். எந்தவொரு வணிகமும் இந்த தர்க்கத்தைப் பின்பற்றுவதால், ஒரு நிறுவனத்தை மூடுவதற்கு ஒரு வருடம் ஆகும்.ஆனால்  ஒரு கூட்டாண்மையை மிக எளிதாக கலைப்பு மூலம் மூடி விடலாம்.

தனியார் வரையறுக்கப்பட்டதாக மாற்றுதல்:

கூட்டாண்மையைத்   தொடங்குவது என்பது நீங்கள் மாற முடியாது என்று அர்த்தமல்ல.குறிப்பிட்ட நடைமுறைகள் மூலம் ஒரு தனியார் வரையறுக்கப்பட்ட நிறுவனம் அல்லது வேறு எந்த வகையான வணிக நிறுவனத்திற்கும் மாற்றலாம்.

இணக்கம் இல்லாமை:

உங்கள் வணிகத்தின் தொடக்கத்தில், இணக்கப் பணிகளில் நீங்கள் ஈடுபட விரும்பாமல்,உங்கள் வணிகத்தில் கவனம் செலுத்த விரும்பலாம்.ஆனால் ஒரு தனியார் வரையறுக்கப்பட்ட நிறுவனத்துடன், எப்போதுமே வேறு ஏதேனும் ஒன்று (உங்களுக்காக இதைக் கையாள நீங்கள் ஒருவரை நியமிக்காவிட்டால்) இணக்கத்தில் இருந்து கொண்டே  இருக்கிறது.ஆனால் கூட்டாண்மை வணிகத்தில் உங்களுக்கு இந்த தொந்தரவு இல்லை.

அமைப்பதற்கு மலிவானது:

ஒரு தனியார் வரையறுக்கப்பட்ட நிறுவனத்தைத்  தொடங்குவதற்கு உங்களுக்கு 15,000 ரூபாயும், பின்னர் மேலும் அதனுடன் இணக்கம் மற்றும் தணிக்கையாளர்   கட்டணங்களும் உள்ளன. நீங்கள் மட்டும் செய்ய கூடிய வணிகத்திற்கு இத்தனை  செலவையும் செய்ய நீங்கள் விரும்ப மாட்டீர்கள். ஆனால் அதற்கு பதிலாக கூட்டாண்மை வணிகத்தில் சுமார் 2000 ரூபாய் மட்டுமே ஆகும்.

கூட்டாண்மை வணிகத்தைத் தொடங்குவதில் உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தால், மேலே உள்ள உள்ளடக்கத்திலிருந்து உங்களுக்கு கூடுதல் தெளிவு கிடைத்திருக்கும். ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்பு அல்லது தனியார் வரையறுக்கப்பட்ட நிறுவனமாக தொடங்குவதில் உள்ள  பல முறைகள் போன்று இல்லாததால் கூட்டாண்மை வணிகத்தைத் தொடங்குவது மிகவும் எளிதாக இருக்கும். உங்களுக்கு மேலும் சந்தேகங்கள் இருந்தால், உங்கள் சந்தேகங்களிலிருந்து  வெளிவர நீங்கள் ஒரு சட்ட நிபுணரை அணுகலாம்.

0

கூட்டு நிறுவனமாக தொடங்குவதன் நன்மைகள்

282

நீங்கள் ஒரு தொழிலைத் தொடங்க வேண்டும் என்றால், உங்களிடம்  பல யோசனைகள் இருக்கலாம். ஆனால் இந்த வணிக யோசனைகள் அனைத்தும் செயல்பட்டு வெற்றிகரமாக மாறாது. மேலும், சில சந்தர்ப்பங்களில், ஒரு தனியார் வரையறுக்கப்பட்ட நிறுவனத்தைத் தொடங்க உங்களுக்கு நிதி உதவி தேவைப்படலாம். அவ்வாறான நிலையில், நீங்கள் ஒரு கூட்டு வணிகத்தைத் தேர்வுசெய்யலாம், அவ்வாறு செய்வதன் நன்மைகளை இங்கே நீங்கள் அறிந்து கொள்ளலாம். கூட்டு நிறுவனம் தொடங்குவதன் நன்மைகள் பற்றி இக்கட்டூரையில் காண்போம் 

ஒரு தொழில்முனைவோராக, ஒரு வணிகத்திற்கான பல யோசனைகள் உங்களிடம் இருக்கும். நீங்கள் அனைத்தையும் முயற்சிக்க மாட்டீர்கள். எனவே, அனைத்து வணிகங்களையும் தொடங்கும்போது நம்பிக்கைக்கு இடமளிக்க வேண்டியிருக்கும் போது, சில நேரங்களில் வெறுமனே முன்னோக்கிச் சென்று அந்த தனியார் வரையறுக்கப்பட்ட நிறுவனத்தைத் தொடங்குவது எளிமையானதாக  இருக்கும். ஆனால்  இது தான் நிலைமை என்று நீங்களும் உங்கள் பங்குதாரரும் நம்புகிறீர்கள் என்றால் ,கூட்டாண்மையாக இருப்பது தான் சரியான நடவடிக்கையாகும்.காரணங்களை கீழே பட்டியலிடலாம்.

Below you’ll find the list of essential and start-up friendly services like how to apply for a food license, time taken for trademark registration and procedure for Udyog Aadhaar registration.

 

தொடங்க எளிதானது:

கூட்டாண்மையைத் ( Partnership Firm)  தொடங்கும் போது கூட்டு வரையறுக்கப்பட்ட நிறுவனம் அல்லது வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்பு கூட்டாண்மைக்குத் தேவையான அனைத்து முறைகளும் தேவையில்லை. இதற்கு முத்திரை காகிதத்தில்எழுதப்பட்ட  கூட்டாண்மை பத்திரம் மட்டும் தேவை; நீங்கள் அதை பதிவு செய்யலாம், மேலும் இது ஒரு  நாள் வேலை மட்டுமே ஆகும், ஆனால் உங்கள் வணிகத்தின் ஆரம்பத்தில் இது விருப்பமானது மற்றும் சட்டப்படி  தேவையற்றது.

நிறுவன பதிவிற்கு அணுகவும்

கலைப்பதற்கு வசதியானது:

ஒரு தனியார் வரையறுக்கப்பட்ட நிறுவனத்தை ஒரு முழு ஆண்டு முடிந்த பின்னரே மூட முடியும். எந்தவொரு வணிகமும் இந்த தர்க்கத்தைப் பின்பற்றுவதால், ஒரு நிறுவனத்தை மூடுவதற்கு ஒரு வருடம் ஆகும்.ஆனால்  ஒரு கூட்டாண்மையை மிக எளிதாக கலைப்பு மூலம் மூடி விடலாம்.

தனியார் வரையறுக்கப்பட்டதாக மாற்றுதல்:

கூட்டாண்மையைத்   தொடங்குவது என்பது நீங்கள் மாற முடியாது என்று அர்த்தமல்ல.குறிப்பிட்ட நடைமுறைகள் மூலம் ஒரு தனியார் வரையறுக்கப்பட்ட நிறுவனம் அல்லது வேறு எந்த வகையான வணிக நிறுவனத்திற்கும் மாற்றலாம்.

இணக்கம் இல்லாமை:

உங்கள் வணிகத்தின் தொடக்கத்தில், இணக்கப் பணிகளில் நீங்கள் ஈடுபட விரும்பாமல்,உங்கள் வணிகத்தில் கவனம் செலுத்த விரும்பலாம்.ஆனால் ஒரு தனியார் வரையறுக்கப்பட்ட நிறுவனத்துடன், எப்போதுமே வேறு ஏதேனும் ஒன்று (உங்களுக்காக இதைக் கையாள நீங்கள் ஒருவரை நியமிக்காவிட்டால்) இணக்கத்தில் இருந்து கொண்டே  இருக்கிறது.ஆனால் கூட்டாண்மை வணிகத்தில் உங்களுக்கு இந்த தொந்தரவு இல்லை.

அமைப்பதற்கு மலிவானது:

ஒரு தனியார் வரையறுக்கப்பட்ட நிறுவனத்தைத்  தொடங்குவதற்கு உங்களுக்கு 15,000 ரூபாயும், பின்னர் மேலும் அதனுடன் இணக்கம் மற்றும் தணிக்கையாளர்   கட்டணங்களும் உள்ளன. நீங்கள் மட்டும் செய்ய கூடிய வணிகத்திற்கு இத்தனை  செலவையும் செய்ய நீங்கள் விரும்ப மாட்டீர்கள். ஆனால் அதற்கு பதிலாக கூட்டாண்மை வணிகத்தில் சுமார் 2000 ரூபாய் மட்டுமே ஆகும்.

கூட்டாண்மை வணிகத்தைத் தொடங்குவதில் உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தால், மேலே உள்ள உள்ளடக்கத்திலிருந்து உங்களுக்கு கூடுதல் தெளிவு கிடைத்திருக்கும். ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்பு அல்லது தனியார் வரையறுக்கப்பட்ட நிறுவனமாக தொடங்குவதில் உள்ள  பல முறைகள் போன்று இல்லாததால் கூட்டாண்மை வணிகத்தைத் தொடங்குவது மிகவும் எளிதாக இருக்கும். உங்களுக்கு மேலும் சந்தேகங்கள் இருந்தால், உங்கள் சந்தேகங்களிலிருந்து  வெளிவர நீங்கள் ஒரு சட்ட நிபுணரை அணுகலாம்.

0

FAQs

No FAQs found

No Record Found
SHARE