சீட்டு நிதி நிறுவனத்தின்: செயல்முறைகள், விண்ணப்பங்கள், விதிகள் மற்றும் ஆவணங்கள்

Last Updated at: Apr 01, 2020
4595
Ace Finance Company

ஒரு  சீட்டு நிதி என்பது இந்தியாவில் மிகவும் பிரபலமான சேமிப்புத் திட்டமாகும்உண்மையில், இது ஒழுங்கமைக்கப்படாத பணச் சந்தை துறையின் முக்கிய பகுதிகளில் ஒன்றாகும். சீட்டு நிதி நிறுவனம், வங்கி வசதிகள் வரம்பிற்குட்பட்ட அணுகல் உள்ளவர்களுக்கு சேமிப்பு மற்றும் கடன்கள் அணுகலை வழங்குகிறது. இந்த சீட்டு நிதிகள், சீட்டு நிதி நிறுவனங்களால் நடத்தப்படுகின்றன. மேலும் கீழேயுள்ள உரையில்   சீட்டு நிதி நிறுவனங்களின் செயல்பாடுகள், சீட்டு நிறுவனங்களின் வணிக வகைகள் மற்றும் இந்தியாவில் சீட்டு நிதி நிறுவனங்களின் வணிக பதிவுகள் ஆகியவற்றைப் பார்ப்போம்.

சீட்டு நிதி  நிறுவனம் என்றால் என்ன?

திட்டத்தை நிர்வகிக்கும் எந்தவொரு நிறுவனமும் பொதுவாக சீட்டு நிதி நிறுவனம் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. இந்த திட்டத்தில் பங்கேற்கும் தனிப்பட்ட நபர், உறுப்பினர் என குறிப்பிடப்படுகிறது. அத்தகைய நிறுவனம் பொதுவாக பல திட்டங்களைக் கொண்டிருக்கும்.  அவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் உறுப்பினர்களின் குழு மற்றும் குறிப்பிட்ட கால அள்வு அமைந்திருக்கும்.

Below you’ll find the list of essential and start-up friendly services like how to apply for a food license, time taken for trademark registration and procedure for Udyog Aadhaar registration.

 

இந்த திட்டங்கள் தொடர்புடைய சீட்டு நிதி சட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்ட நிறுவனங்களால் இயக்கப்படுகின்றன. செயல்பாடுகள் பொதுவாக சீட்டு நிதி திட்டங்களை ஊடிழை சீர்படுத்த , சாத்தியமான உறுப்பினர்களைக் கண்டுபிடிப்பது, உறுப்பினர்களை சிட்டிற்குள் சேர்ப்பது, பங்களிப்புகளை சேகரித்தல், சீட்டு  ஏலங்களை நடத்துதல், நிதிகளை விநியோகித்தல் மற்றும் மிக முக்கியமாக புத்தகங்களை பராமரித்தல் ஆகியவை அடங்கும். திட்டங்களை இயக்குவதற்கு உறுப்பினரின் பங்களிப்பில் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை நிறுவனங்கள் சம்பாதிக்கின்றன.

இதுப்போன்ற நிறுவனங்களை தொடங்குவதற்கு, வழக்கமாக ஒரு திட்டத்தை விளம்பரப்படுத்தி , பின்னர் ஆர்வமுள்ள உறுப்பினர்களை சேர்க்கத் தொடங்குவது. அனைத்து திட்டங்களுக்கும் ஒரு கால அவகாசம், பங்களிப்பு மற்றும் உறுப்பினர்களின் குழு உள்ளது. சிட்டில் உள்ள உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை கால அளவிற்கு சமமாக இருக்கும், மேலும் ஒவ்வொரு உறுப்பினரும் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திற்கு ஏற்றவாறு ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை பங்களிக்க வேண்டும்.

 சீட்டு நிறுவனங்களின் வணிக வகைகள்

சுமார் 12 உறுப்பினர்களுடன் ஒரு நிதி தொடங்கப்பட்டுள்ளது என்று வைத்துக் கொள்வோம், ஒவ்வொரு உறுப்பினரும் மாதந்தோறும் ரூ .10,000 பங்களிப்புடன் 12 மாதங்கள் செயல்படுகிறார்கள். சீட்டு நிறுவனம் பின்னர் மாதந்தோறும் ரூ .120,000 வசூலித்து இந்த தொகையை ஏலத்தில் வழங்கும், இதில் சீட்டு நிறுவனத்தின் கட்டணம் மற்றும் தள்ளுபடி குறைக்கப்படும். எனவே, சீட்டு மாதந்தோறும் அதன் உறுப்பினர்களுக்கு ரூ. 96,000 வழங்கப்படுகிறது, இதில் (10% சீட்டு நிறுவனத்தின் கட்டணம் மற்றும் 10% தள்ளுபடி).

ஏதேனும் ஒரு உறுப்பினர் ஏலத்தைப் பெற ஆர்வமாக இருந்தால், அவள் / அவன் முழு சீட்டின் ஏலத் தொகையையும் பெற அனுமதிக்கப்படுவார். ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட தனிநபர்கள் சீட்டு ஏலத்தைப் பெற விரும்பினால், ஒரு நபர் தோராயமாக அதிர்ஷ்ட உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார். எந்த உறுப்பினரும் சீட்டு ஏலத்தைப் பெற விரும்பவில்லை என்றால், சீட்டு எந்த  ஒரு தள்ளுபடியும் இல்லாமல் ரூ. 120,000, பின்னர் ஒரு மாற்று ஏலம் நடத்தப்படுகிறது.

மிகக் குறைந்த தொகையை வழங்கும் தனிநபருக்கு சீட்டு ஏலத் தொகை வழங்கப்படுகிறது. எப்படியிருந்தாலும், சிட்டின் ஒவ்வொரு உறுப்பினரும் ஒரு முறை சீட்டு ஏலத்தைப் பெறுகிறார்கள், சீட்டு தள்ளுபடி அனைத்து உறுப்பினர்களிடமும் சமமாக பரவுகிறது மற்றும் சீட்டு நிறுவனம் நிதியை இயக்குவதற்கு ஒரு நிலையான கட்டணத்தை மட்டுமே பெறுகிறது.

சிட் நிதி பதிவுகள்

இந்தியாவில் உள்ள  வணிகம் சீட்டு நிதி சட்டத்தின் படி, 1982 இன் கீழ் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. சட்டத்தின் படி, ஒரு “சீட்டு ” என்பது சீட்டு , சீட்டு நிதி , சிட்டி, குரி அல்லது வேறு எந்த பெயரிலும் அழைக்கப்பட்ட ஒரு பரிவர்த்தனை அல்லது ஒரு நபர் குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலான தனிநபர்களுடன் ஒரு ஒப்பந்தத்தில் நுழைகிறார் அல்லது அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் குழுசேர்வார்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் குறிப்பிட்ட தவணைகளின் மூலம் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகைக்கு (அல்லது அதற்கு பதிலாக ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு தானியங்கள்) மற்றும் அத்தகைய ஒவ்வொரு சந்தாதாரரும் அவளது / அவன் திருப்பத்தில், நிறைய அல்லது ஏலம் அல்லது டெண்டர் அல்லது சிட் ஒப்பந்தத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட பிற முறைகள் பரிசுத் தொகைக்கு தகுதியுடையவை.

பரிவர்த்தனை என்பது சீட்டு  அல்ல , ஆனால் அனைத்துமே அல்ல, சந்தாதாரர்கள் பரிசுத் தொகையை எதிர்கால சந்தாக்களை செலுத்த எந்தவொரு பொறுப்புமின்றி பெறுகிறார்கள் அல்லது அனைத்து சந்தாதாரர்களும் எதிர்கால சந்தாக்களை செலுத்துவதற்கான பொறுப்புடன் திருப்பங்களின் மூலம் சிட் தொகையைப் பெறுகிறார்கள்.

சீட்டு நிதி நிறுவனங்கள் வங்கி சாரா நிதி நிறுவனங்களின் (என்.பி.எஃப்.சி) ஒரு வகை என்றாலும், சீட்டு நிதிகள் இந்திய ரிசர்வ் வங்கியில் பதிவு செய்யப்படுவதற்கு விலக்கு அளிக்கப்படுகின்றன. சீட்டு நிதிகள் என்.பி.எஃப்.சி இன் ஒரு வகையாகும், அவை மற்ற கட்டுப்பாட்டாளர்களால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன, எனவே ரிசர்வ் வங்கியில் பதிவு செய்வதற்கான தேவையிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்படுகின்றன.

இந்தியாவில் இந்த வணிகத்தைத் தொடங்க, சீட்டு நிதி நிறுவனத்தின் விளம்பரதாரர்கள் முதலில் ஒரு சீட்டு நிதி வணிகத்தை நடத்தும் நோக்கத்துடன் ஒரு தனியார் லிமிடெட் நிறுவனத்தைத் தொடங்க வேண்டும் என்று பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. தனியார் வரையறுக்கப்பட்ட நிறுவனம் உருவானதும், அந்த நிறுவனம் பதிவு பெற மாநிலத்தின் பொருத்தமான சீட்டு நிதி பதிவாளரிடம் விண்ணப்பிக்கலாம். சீட்டு நிதி வணிக பதிவை சம்பந்தப்பட்ட மாநில பதிவாளரிடமிருந்து பெற்ற பின்னரே ஒரு சீட்டு நிதி வணிகத்தைத் தொடங்க முடியும்.

மேலும் தகவல் அறியுங்கள்

 பதிவுகள்  கீழ்குறிப்பிட்டோருக்கு வழங்கப்படாது:

  1.  சீட்டு நிதி சட்டத்தின் கீழ் எந்தவொரு குற்றத்திற்கும் தண்டனை பெற்ற எந்தவொரு தனிநபருக்கும் அல்லது நிறுவனத்திற்கும் அல்லது வணிகத்தை ஒழுங்குபடுத்தும் வேறு எந்த சட்டத்தின் கீழும், எந்தவொரு குற்றத்திற்கும் சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்படுவோருக்கு பதிவுகள் வழங்கப்படாது.
  2.  கட்டணம் செலுத்துதல் அல்லது எந்தவொரு அறிக்கையையும் தாக்கல் செய்வதில் தவறிய எந்தவொரு தனிநபருக்கும் அல்லது நிறுவனத்திற்கும் அல்லது இந்தச் சட்டத்தின் கீழ் செலுத்தப்பட வேண்டிய அல்லது தாக்கல் செய்ய வேண்டிய பதிவு அல்லது முன்னர் இந்தச் சட்டத்தின் எந்தவொரு விதிமுறைகளையும் அல்லது அதற்கான விதிகளையும் மீறியிருந்தால் பதிவுகள் வழங்கப்படாது.
  3.  எந்தவொரு தனிநபரோ அல்லது நிறுவனமோ தார்மீக கொந்தளிப்பை உள்ளடக்கிய எந்தவொரு குற்றத்திற்கும் தண்டனை பெற்றவர் மற்றும் அவர் விடுவிக்கப்பட்டதிலிருந்து ஐந்து வருட காலம் கடந்துவிட்டாலொழிய, அத்தகைய எந்தவொரு குற்றத்திற்கும் சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்பட்டோருக்கு பதிவுகள் வழங்கப்படாது.

சீட்டு நிதியைத் தொடங்க என்ன ஆவணங்கள் தேவை?

இந்த நிறுவனங்கள் பெரும்பாலும் சட்டவிரோதமானவை என்று கருதப்பட்டாலும், இது பொய்யானது. இந்த நிறுவனங்கள் இந்திய ரிசர்வ் வங்கியில் பதிவு செய்யப்படவில்லை என்றாலும், இந்தத் தொழில் முற்றிலும் அரசாங்கத்தால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது.

இருப்பினும், இந்தியாவில் எந்தவொரு நபரும் சீட்டு பதிவாளரிடம் பதிவுசெய்யும் வரை சீட்டு நிதி வணிகத்தைத் தொடங்க முடியாது. ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் அல்லது நகரத்திலும் ஒரு சீட்டு பதிவாளர் இருக்கிறார், அங்கு ஒருவர் சென்று சீட்டு நிதி பதிவுக்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும். ஆயினும்கூட, ஒருவர் அங்கு செல்வதற்கு முன்பு, இந்தியாவில் ஒரு தனியார் வரையறுக்கப்பட்ட நிறுவனத்தை, நிறுவனங்களின்  சட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்து, பின்னர் சீட்டு பதிவாளரிடம் உரிமத்திற்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

சீட்டு நிதி நிறுவனத்தைத் தொடங்குவதற்கான ஆவணங்கள் கீழேகுறிப்பிட்டுள்ளன

நிர்வாகஸ்தரின் தனிப்பட்ட ஆவணங்கள் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.

நிரந்தர கணக்கு எண் அட்டை விவரங்கள்/ பான் அட்டை விவரங்கள் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.

அடையாள ஆதாரங்கள் (வாக்காளர் அடையாள அட்டை, கடவுச்சீட்டு, ஆதார் அட்டை, ஓட்டுநர் உரிமம்) சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.

முகவரி ஆதாரங்கள் (சமீபத்திய வங்கி அறிக்கை, மின்சார பில், மொபைல் ரசிது, தொலைபேசி ரசிது) சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.

பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படம்/ கடவுச்சீட்டு அளவு புகைப்படம் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.

பதிவு செய்யப்பட்ட அலுவலக ஆவணங்கள் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.

சமீபத்திய மின்சார ரசிது சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.

வாடகை ஒப்பந்தம் (வளாகம் வாடகைக்கு இருந்தால்) மற்றும் நில உரிமையாளரிடமிருந்து ஒரு என்ஓசி

விற்பனை பத்திரம் (சொத்து சொந்தமாக இருந்தால்) சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும்.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

இந்த வகை வணிகத்தை யார் கட்டுப்படுத்துகிறார்கள்?

அவை சீட்டு நிதிகளின் சட்டத்தின் கீழ் , 1982 ஆல் நிர்வகிக்கப்படுகின்றன, இந்தச் சட்டத்தின்படி, சீட்டு நிதி வணிகங்களை அந்தந்த மாநில அரசுகளால் மட்டுமே பதிவுசெய்து கட்டுப்படுத்த முடியும். சீட்டு நிதிகளின் ஒழுங்குபடுத்துபவர் சிட்ஸ் பதிவாளர் ஆவார், அவர் சீட்டு நிதிகளின் சட்டத்தின் பிரிவு 61 இன் கீழ் அந்தந்த மாநில அரசுகளால் நியமிக்கப்படுகிறார்.

அதன் வருமானம் வரிக்கு உட்பட்டதா?

 ஒரு சிட்டில் சம்பாதிக்கும் ஈவுத்தொகை வரி விதிக்கப்படாது. ஒருவர் ஏலத்தை இழப்பாகக் கோர விரும்பினால், இந்த ஈவுத்தொகைகளை மதிப்பீட்டில் வருவாய் வருமானமாகக் காட்ட வேண்டும். ஆகவே, ஏலத் தொகையை ஒருவர் நஷ்டமாகக் கோரவில்லை என்றால், ஒரு சிட்டில் சம்பாதித்த முழு ஈவுத்தொகையும் வரி விதிக்கப்படாது.

சீட்டு  நிதி நிறுவனம் என்றால் என்ன?

இது இந்தியாவில் நடைமுறையில் உள்ள ஒரு வகையான சேமிப்புத் திட்டமாகும். ஒரு சீட்டு நிதி நிறுவனம் என்பது அத்தகைய சீட்டு நிதியை நடத்துவது, நிர்வகிப்பது அல்லது மேற்பார்வை செய்வதாகும்.