முஸ்லீம்களின் உயில் : உயில்கள் மற்றும் இஸ்லாமிய சட்டங்கள் குறித்த 9 முக்கிய விவரங்கள்

Last Updated at: Apr 01, 2020
2990
The will of the Muslims

முஸ்லீம் உயில் மீதான சட்டம் இந்துக்கள் அல்லது இந்திய வாரிசு சட்டம், 1925 இன் கீழ் செய்யப்பட்ட சட்டங்களை விட வேறுபட்டது. இதற்குக் காரணம், முஸ்லீம் சட்டத்தின் கீழ், சொத்துக்களைச் சரிபார்ப்பது தெய்வீக இயல்பாகக் கருதப்பட்டு குர்ஆனின் படி நிர்ணயிக்கப்படுகிறது.

முஸ்லீம் உயில் இந்திய வாரிசு சட்டம், 1925 ஆல் நிர்வகிக்கப்படுவதில்லை. இந்தியாவில் உள்ள முஸ்லீம்களுக்கு ஒரு தனிப்பட்ட சட்டங்கள், அல்லது ஷரியாத் சட்டம் படி சில விதிகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகள் மற்றும் ஒரு நபர் அவரது சொத்துக்களை அப்புறப்படுத்தக்கூடிய வழிகளை ஆணையிடுகிறது. இதை மேலும் விளக்க, முஸ்லீம் சட்டத்தின் சில அத்தியாவசிய புள்ளிகளையும், சட்டத்தால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட விதிகளை பின்பற்றுவதில் ஒரு முஸ்லீம் உயிலை எவ்வாறு உருவாக்க முடியும் என்பதையும் புரிந்துகொள்வோம்.

Below you’ll find the list of essential and start-up friendly services like how to apply for a food license, time taken for trademark registration and procedure for Udyog Aadhaar registration.

 

உயில் உருவாக்க தகுதியுடையோர் யார் ?

ஷரியத் சட்டத்தின்படி, 18 வயது அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட எந்தவொரு நபரும் தங்கள் உயிலை செய்ய தகுதியுடையவர்.

உங்கள் உயிலை நீங்கள் எவ்வாறு செய்ய முடியும்?

முஸ்லீம் உயிலை வாய்வழியாகவோ அல்லது பேனா மற்றும் காகிதத்தைப் பயன்படுத்தவோ செய்யலாம். உயில் எப்படி அல்லது எதை எழுதுவது என்பது குறித்து குறிப்பிட்ட வழிமுறைகள் எதுவும் இல்லை. எவ்வாறாயினும், ஆவணத்தில் எஞ்சியிருக்கும் அறிவுறுத்தல்கள் தெளிவாகவும், சுருக்கமாகவும், தெளிவானதாகவும் இருக்க வேண்டும் என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும்.

முஸ்லீம் உயில்: சம்பந்தப்பட்ட பின்னங்கள்

ஷரியாத் சட்டத்தின்படி, ஒரு நபர் தங்கள் சொத்தின் மூன்றில் ஒரு பகுதியை மட்டுமே அவர்கள் விரும்பும் எவருக்கும் விட்டுவிட முடியும். மீதமுள்ள மூன்றில் இரண்டு பங்கு, சட்டப்படி, அவர்களுடைய வாரிசு அல்லது வாரிசுகளுக்குச் சென்று, அவர்களுக்கு இடையே சமமாகப் பகிரப்படும்.

உதாரணமாக, ஒரு நபருக்கு ரூ. 3.3 லட்சம் (அல்லது தொகைக்கு மதிப்புள்ள சொத்து), அவர் ரூ. 10,000 மட்டுமே எடுத்துக்கொள்ள முடியும் . இறுதிச் செலவுகள் இதில் சேர்க்கப்பட்டால், ரூ. 20,000 மட்டும் , அவர் தனது விருப்பப்படி 3 லட்சத்தில் (ரூ. 1 லட்சம்) மூன்றில் ஒரு பகுதியை மட்டுமே தனது வாரிசைத் தவிர வேறு ஒருவருக்கு விட்டுவிட முடியும். மீதமுள்ள ரூ. 2 லட்சம் அவரது வாரிசுகளுக்கு செல்ல வேண்டும்.

முஸ்லீம் உயில் : வாரிசுகள்

இப்போது, ​​அந்த நபருக்கு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட வாரிசுகள் இருந்தால், அவர்களில் ஒருவருக்கு ஒரு பங்கையோ அல்லது முழு சொத்தையோ விட்டுச் செல்ல விரும்பினால் வாரிசு 1 சொத்தைப் பெறுவார் என்ற உண்மையை அவர் வலியுறுத்த முடியும் என்றாலும், அவரது மரணத்திற்குப் பிறகு, வாரிசு 2 வாரிசு 1 உரிமைகளில் கையெழுத்திட தயாராக இல்லாவிட்டால் அது செல்லுபடியாகாது.

இருப்பினும், ஒருவர் தங்கள் சொத்தின் மூன்றில் ஒரு பகுதியை யாருக்கும் (மற்றும் வாரிசு 1) வேண்டுமானாலும் விட்டுவிடலாம், ஏனெனில் இது ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கது, மேலும் யாருடைய சம்மதமும் தேவையில்லை.

பிறக்காத குழந்தைக்கு சொத்துக்களை விட்டுச் செல்வது:

பிறக்காத குழந்தைக்கு ஒரு சொத்தை வழங்க முஸ்லிம் சட்டம் அனுமதிக்காது. இருப்பினும், தாய் குழந்தையுடன் கர்ப்பமாக இருந்தால், மற்றும் உயில் எழுதிய நபர் இறந்து ஆறு மாதங்களுக்குள் பிறந்தால், குழந்தைக்கு அதைப் பெறுவதற்கான அனைத்து உரிமைகளும் உள்ளன.
ஒரு முஸ்லீம் உயிலை ரத்து செய்தல்

முஸ்லீம் சட்டம் ஒரு நபர் இறப்பதற்கு முன் எந்த காரணத்தையும் கூறாமல் தனது விருப்பப்படி உயிலை ரத்து செய்ய முடியும் என்று ஆணையிடுகிறது.

உயில் பதிவிற்கு அணுகவும்

எந்த உயில் செல்லுபடியாகும்?

உயிலை ரத்து செய்வதற்கான மற்றொரு வழி, முதல் உயிலில் குறிப்பிடப்பட்ட வாரிசைத் தவிர வேறு ஒருவருக்கு சொத்தை வழங்குவது. ஒரு நபர் எழுதும் கடைசி உயில் அவரது இறுதி விருப்பமாக மாறும், மேலும் அது மரணத்தின் போது கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படும்.

ஒரு இஸ்லாமிய உயிலை நிறைவேற்றுவது

உயிலை உருவாக்கும் நேரத்தில், தனது விருப்பத்தை நிறைவேற்றக்கூடிய நபரை அவர் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். அஃது கோரிக்கைகள் சொத்துக்களை அகற்றும் நேரத்தில் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகின்றன. உயிலில் உள்ளவற்றை நிறைவேற்றுபவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நபருக்கு உயிலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி சொத்துக்களை அப்புறப்படுத்த உரிமை உண்டு.